Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik - Tomaž Kordiš

Vstop Republike Hrvaške v Evropsko unijo

Načrtovan proces širitve Evropske unije pomaga pri širitvi stabilnosti, miru, blaginje, demokracije, človekovih pravic, načel pravne države in tržnega gospodarstva v Evropi. S širitvijo postaja močnejši mednarodni partner, veča se tudi pomen unije v svetu. Širitev se nadaljuje in prihodnje leto bo nova članica postala Republika Hrvaška.

Uspeh št. 17

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško presega 2,3 milijarde evrov v letu 2011; tako ostaja Hrvaška med prvimi petimi najpomembnejšimi zunanjetrgovinskimi partnerji Slovenije. Usklajen pravni red Hrvaške na področju notranjega trga in odprava ali poenostavitev številnih administrativnih postopkov bosta olajšala in omogočila še boljše gospodarsko sodelovanje podjetij z obeh strani meje. Uvajanje in izvajanje tehnične zakonodaje na področju industrijskih izdelkov bosta omogočala prost pretok izdelkov in pozitivno vplivala na obseg blagovne menjave med državama. Prav tako bo na področju storitev EU direktiva o storitvah omogočila izboljšanje sodelovanja na tem področju.

Ukinitev carine in s tem carinskih postopkov bo imela vpliv tudi na podjetja in mejna prehoda v naši regiji. V Izpostavi carinskega urada Ljubljana v Metliki se izvaja celotno carinjenje za območje Bele krajine, a se bo po vstopu Hrvaške v EU število carinskih postopkov v izpostavi zmanjšalo. Pričakovanja gospodarskih družb so, da bo tudi po tej spremembi zagotavljeno nemoteno poslovanje z državami izven območja EU.

Sodelovanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter Županijske gospodarske zbornice Karlovac kot tudi obeh gospodarskih središč Novega mesta in Karlovca je tradicionalno dobro in se razvija še naprej. Nove priložnosti so pri inovativnih projektih čezmejnega sodelovanja, ki ga finančno podpira EU. Izgradnja južnega dela 3. razvojne osi bo pozitivno vplivala na obe gospodarski središči in regiji, da se bodo še bolj povezovali in gospodarsko razvijali.

Gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine so v letu 2011 ustvarile 4,5 milijarde evrov prihodkov, največ z opravljanjem predelovalnih dejavnosti in ob močni usmerjenosti v izvoz. Najpomembnejši trg družb naše regije so bile države Evropske unije.

Kakovostni proizvodi in storitve so priložnost za gospodarske družbe naše regije pri vstopu na hrvaški trg, ob tem pa vsekakor ne smejo zanemariti tržne analize oz. vstopne strategije. Ob vsem povedanem pričakujem, da se bo z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo blagovna menjava med našima regijama povečala.

Nazaj