Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Katja Bahor, vodja projektov in kontrolinga, IN.Medica, d. o. o.

Predstavitev razvojnega centra IN.Medica

Z mednarodnim sodelovanjem in s podporo regionalnega okolja smo v Sloveniji in na Dolenjskem postavili razvojni center inovativnih in naprednih medicinskih sistemov in metod zdravljenja.

Uspeh št. 17

Skupaj v razvoju

V razvojnem centru za inovativne medicinske sisteme in metode zdravljenja IN.Medica, ki ga je marca 2011 ustanovilo podjetje Novoline skupaj s še 16 partnerji, sodelujejo domača in tuja mednarodno priznana podjetja, kot sta slovenski HYB in Educell, nemški CardioBridge, angleški Arterius ter raziskovalne ustanove in ljudje, ki so v svetovnem merilu priznani strokovnjaki na specifičnih področjih razvoja medicinskih pripomočkov.

Povezanost s partnerji je bila tudi osnova za pridobitev dodatnih finančnih sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki bosta za izvedbo celotnega projekta do leta 2014 prispevala polovico potrebnih sredstev, to je 5 milijonov evrov.

Sodelovanje v razvoju veča kritično maso, ki je nujen pogoj za inovacije in s tem tudi dolgoročne razvojne možnosti kraja, regije in Slovenije. S sodelovanjem v konzorciju tudi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine izkazuje še poseben interes za spodbujanje gospodarske stabilnosti in napredka v svojem območju delovanja.

Zakladnica več kot štiridesetletne tradicije razvoja

Ideja o ustanovitvi razvojnega centra je nastala na temeljih HYB-ove zdaj že štiridesetletne tradicije razvoja in proizvodnje elektronskih komponent ter tridesetletne tradicije razvoja in proizvodnje senzorjev za invazivno merjenje krvnega tlaka v operativni in po-operativni negi pacientov v bolnišnici. Odločitev Novoline-a pred petimi leti, da se v svojem podjetniškem delovanju osredotoči v investiranje v inovativna evropska razvojna podjetja, je bila poleg pridobitve nepovratnih evropskih sredstev ključnega pomena za uresničitev ideje o razvojnem centru.

Razvoj izdelkov za svetovni trg

Razvojni center IN.Medica je načrtovan kot inkubator, v katerem se porajajo, razvijajo, zorijo, preizkušajo in oblikujejo inovativne in v globalnem pomenu napredne rešitve, namenjene zdravljenju in dobrobiti bolnikov, ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju. Poleg znanja in mreženja ter vlaganja v tehnološko-tehnično opremljenost v IN.Medici vlagamo v vse faze razvoja – od prve idejne rešitve do končnega razvoja izdelkov in približevanja teh uporabnikom.

V RC IN.Medica je trenutno redno zaposlenih 28 strokovnjakov z različnih področij, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem petih produktov za uporabo v medicinske namene:

  • zaprtega sistema zbiranja krvi (razvoj inovativnega odvzema krvi za testiranje pri pacientu iz že vzpostavljenega krogotoka invazivno merjenega krvnega tlaka),
  • inzulinske črpalke na obližu (razvoj nove, zelo majhne inzulinske črpalke, ki bo z obližem diskretno prilepljena na telo bolnika),
  • keramičnega senzorja krvnega tlaka (razvoj energijsko varčnih senzorjev na osnovi LTCC tehnologije za uporabo v brezžičnih senzorskih sistemih v medicinskem okolju),
  • prostoročnega laparoskopskega kontrolorja kamere (razvoj optičnega instrumenta za izvajanje posegov v trebušni votlini z nadzorom gibanja kamere s preprostimi gibi kirurgove glave, ki osvobodi roki kirurga za operiranje) ter
  • celičnih sistemov za predklinična testiranja medicinskih učinkovin in materialov (testiranje citotoksičnosti in biokompatibilnosti kot podpora pri izvedbi drugih podprojektov).

Industrializacijo in prodajo navedenih produktov bodo po zaključenem razvoju prevzela spin-off podjetja, ki bodo nastala kot neposredna posledica projekta. Letos načrtujemo podati tudi 9 mednarodnih prijav za zaščito pravic intelektualne lastnine. V fazi študije izvedljivosti imamo še 5 inovativnih produktov za uporabo v medicini, ki jih načrtujemo razviti v naslednjih letih.

Naš glavni kapital je znanje o tem, kako uspevati na globalnem trgu pri izrazito zahtevnih izdelkih. Rezultat raziskav in razvoja bodo visoko tehnološki ter predvsem nišni medicinski produkti, ki bodo prispevali k napredku v panogi medicinskih pripomočkov in medicine ter bodo namenjeni prodaji na svetovnem trgu. Že preizkušeno razvojno-raziskovalno sodelovanje povezanih partnerjev Razvojnega centra IN.Medica na številnih projektih v preteklosti pa nam daje spodbudo in samozavest pri razvojnih načrtih. 


Nazaj