Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nina Šab

POZA delodajalcev do varnosti in zdravja

Od junija 2012 smo na zbornici izvajali številne aktivnosti pri projektu POZA. Novembra se sicer projekt zaključi, a skrb do zdravja in varnosti zaposlenih bo še vedno pomemben del poslovne politike naših podjetij.

Uspeh št. 17

Zakonske obveze zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in novosti kako vodja obvladuje absentizem sodelavcev, kako obvladovati vsakodnevni stres, kako ohraniti in krepiti svoje zdravje, duševna moč zaposlenega človeka, načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, so le nekatere od tem, ki smo jih izpostavili pri projektu POZA. Ob tem smo poglobljeno sodelovali s tremi člani zbornice podjetji Adria Mobil, SEP in Terme Krka. To so ugledna podjetja naše regije, ki so nam razkrili svoj odnos do varstva in zdravja pri delu in nam pomagali oblikovati Model POZA. Ta model bo služil v pomoč vsem tistim podjetjem, ki želijo preveriti ali vzpostaviti dobro politiko svojega poslovanja na tem področju.

Sodelovanje s strokovnimi partnerji kot so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto in ostalimi je obrodilo dobre izkušnje. Projektne dejavnosti je vestno spremljala Televizija Novo mesto. Ob zaključku projekta, v sklopu 5. dneva ravnanja s človeškimi viri, ki bo 18. oktobra 2012 na Otočcu, bomo  pojasnili več o projektu ter prvič razkrili Model POZA v Zbirki znanj. 

Nazaj