Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Polona Lindič

KOCKE

Uspeh št. 17

Kompetenčni center kemijske industrije (KoCKE) med poletjem ni počival. V treh mesecih smo imeli kar dva kolegija partnerstva; to je bilo tudi obdobje intenzivnega poročanja. Partnerji koristniki (podjetja) so največ časa posvetili pripravi načrtov usposabljanj za jesen. Kljub težkim razmeram na trgu, ko je borba za kruh in obstanek edina misel večine podjetij, se partnerstvo zaveda, da se izobraževanje zaposlenih ne sme postavljati na stranski tir in da je prihodnost v znanju. Ker je namen projekta tudi sodelovanje podjetij na področju razvoja kadrov, je GZDBK na projekt prenesla našim članom dobro poznan model izmenjave dobrih praks. Julija smo tako obiskali partnerja Unitplast, v septembru sledita obiska podjetja TKK in družbe Juteks, pozneje še ostalih partnerjev. Hkrati se lahko pohvalimo, da smo z usmerjenim spodbujanjem znanja do danes izvedli že več kot 120 usposabljanj v dolžini najmanj 4 pedagoških ur, v katera so se zaposleni vključili kar 1200-krat.  Več o dogajanju v okviru projekta lahko preberete na www.gzdbk.si.

Nazaj