Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Peter Geršič

Podelitev nagrad za inovacije GZDBK za leto 2011

Eden osrednjih dogodkov v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so tokrat obarvali različni tipi inovacij, samo smo ob predstavitvi nagrajenih inovativnih predlogov pregledali tudi, kakšne vrste inovativnosti predstavljajo. Deset podjetij je s trinajstimi inovativnimi predlogi prikazalo zelo različna polja in usmeritve inovativnosti, vsekakor tudi za navdih drugim podjetjem in našega okolja.

Uspeh št. 17

Trinajst nagrajenih inovacij, ki smo jih pobliže spoznali na prireditvi ob podelitvi nagrad za inovacije GZDBK za leto 2011 sodijo predvsem na področja procesnih, tehničnih ter produktnih inovacij. Za začetek lahko povzamemo kar ugotovitve Mojce Japelj Fir, ki je predsedovala komisiji za ocenjevanje inovacij: »Prispele inovacije so kakovostne in v večini predstavljajo nove proizvode in storitve, nekaj izmed njih pa se nanaša tudi na izboljševanje obstoječih procesov v smeri varčevanja z vodo, energentov, človeškimi viri in časom.« Nekoliko manj so bile torej zastopane storitvene inovacije in morda marketinške ter strateške inovacije, kjer podjetja sledijo predvsem iskanju novih trgov z novimi prodajnimi kanali ali marketinškimi prijemi. Zapisana ugotovitev ne pomeni, da v našem prostoru slednjih tipov inovacij ni, sklepamo pa lahko, da jih verjetno podjetja ne prijavljajo, ker jih morda niti ne vidijo kot inovacije. Ampak pustimo to vprašanje ob strani, tudi zato, ker smo imeli tudi letos priložnost spoznati vrsto izvrstnih in predvsem gospodarsko koristnih inovativnih predlogov. 

Adria Mobil je prejela zlato priznanje za razvoj cross-over avtodomov Matrix Supreme na baznem vozilu Renault. V izjemno močni konkurenci globalnega trga avtodomov so ustvarili privlačen in napreden avtodom, ki ima jasno definirano ciljno skupino kupcev, v razvoj pa so vključili vrsto novosti, ki omogočajo uporabnikom višji nivo udobja in užitka.

CBS inštitut in Trimo sta predstavila inovativen fasadni element Qbiss Air, ki ga odlikujejo izvrstne energijske in okoljske lastnosti, ob tem pa je do trikrat tanjši od tradicionalnih fasadnih elementov. Gre gotovo za vzorčen primer sodelovanja razvojnega inštututa in gospodarstva, ki si je prislužil zlato priznanje za inovacije GZDBK.

Podjetje HYB je za inovacijo procesa proizvodnje modulov sistema Hybymed Wireless System prejelo srebrno priznanje in prikazalo, kako vodi do kakovostnega izdelka dovršen proizvodni proces. Pri tem moramo opozoriti, da je tudi sam modul, ki ga izdelujejo tehnično zanimiv in primer inovativnega razvoja, ki so ga sposobna tudi relativno manjša podjetja.

Tehnološko napredni in aktualni inovaciji, ki jih lahko uvrščamo tudi na polje storitvenih inovacij sta prispevali podjetji Infotehna ter Mikrografija. Infotehna je prejela zlato priznanje za rešitev za učinkovito obvladovanje procesa farmakovigilance in z njim povezanih vsebin v farmacevtskih podjetjih – PhVExpert, Mikrografija pa srebrno za storitev mSef - varno in zakonsko skladno elektronsko hrambo v oblaku. Obe rešitvi sta si podobni v tem, ker izkoriščata sodobne IT trende ter naslavljata konkretne sodobne zahteve organizacij v različnih panogah.

Krka je bila tudi na letošnji podelitvi prisotna s svojo močno inovativno dejavnostjo, ki prinaša nove visoko konkurenčne izdelke s področja zdravljenja povečanega holesterola ter Alzeheimerjeve bolezni. Tako so prejeli dve zlati priznanji za za razvoj tehnologije za proizvodnjo zdravilne učinkovine in formulacije za zdravljenje hiperholesteremije ter za trdno večenotno farmacevtska oblika za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo demenco. Ob tem je srebrno priznanje prejelo tudi podjetje Farma GRS za razvoj nove kristalinične oblike zdravilne učinkovine za farmacevtsko uporabo, kjer so s sistematičnim raziskovanjem odkrili novo obliko, ki ima stresne, termične in mehanske lastnosti boljše od do sedaj znanih ter tako prinaša boljše izdelke za končne uporabnike.

Podjetje REM je za inovativna večnamenska aluminijasta vrata, ki jih uporabljajo pri lastnih mobilnih enotah, ki jih izdelujejo, prejelo bronasto priznanje, iz njihove predstavitve pa smo lahko zaznali tisto, kar največkrat pospešuje inovacije – zahteve in potrebe trga ter pritisk konkurence.

Revoz je predstavil na videz eno najenostavnejših inovacij - prizadevanje zaposlenih do zmanjšanja porabe vode v proizvodnji avtomobilov, kjer se voda, ki se je prej izlivala v kanal, znova uporabi. Predlog, nagrajen z bronastim priznanjem je ob rezultatu prihranka vode zanimiv tudi zato, ker kaže, kako je mogoče s preprostimi inovacijami doseči korake, ki eden za drugim predstavljajo pomembne dosežke pri ohranjanju našega okolja in virov. Ob tem je Revoz prejel tudi srebrno priznanje za zagotavljanje vitke proizvodnje: Izdelava transportne drče za nalaganje akumulatorjev in drobnih plastičnih delov na liniji montaže, kjer so njihovi sodelavci sami razvili in izdelali del proizvodnega procesa, ki bi ga sicer dražje in manj učinkovito lahko kupili na trgu.

TPV je predstavil dve inovaciji, ki sta neposredno povezani s proizvodnim in razvojnim procesom. Prikazali so z bronastim priznanjem nagrajen nov način črtnih kod in projektiranje kovinskih črtnih kod za linijo KTL, ki je z navidez preprosto rešitvijo izboljšala kakovost proizvodnega procesa, kar je v avtomobilski industriji, kot marsikje drugje, izjemnega pomena. Njihova druga inovacija - uporaba prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju sestavnih delov avtomobilov prinaša pri končnem produktu izjemen napredek pri njegovi masi, kar med drugimi prednostmi prinaša tudi velike posredne in neposredne učinke na emisije CO2.

Velik delež inovacij je imel na ta ali oni način izpostavljeno ekološko noto, kar kaže, da cilj doseganja gospodarske učinkovitosti vodi do procesov, ki so prijazni do našega, že precej načetega okolja.

V pogovoru z obiskovalci prireditve lahko izluščimo zaključno misel, da so priznanja za inovacije GZDBK koristen dogodek tudi zato, ker lahko podjetja v izmenjavi izkušenj dobijo navdih pri lastnem razvoju ter dobijo občutek za to, kako pomembna je inovativna dejavnost za uspešnost. Nenazadnje smo lahko ujeli nekaj mnenj sodelujočih, da lahko šele v primerjavi z drugimi podjetji vidijo, na kakšnem nivoju so inovacije v njihovem okolju, kako inovirajo in kje je mogoče najti nove priložnosti za inovacije. Ob nepogrešljivih priznanjih inovatorjem, ki tudi na ta način dobijo priznanje za svoj trud in pobude, je morda poglavitna naloga dogodka izmenjava izkušenj in postavljanje lastne inovativne dejavnosti v širši kontekst okolja.

Nazaj