Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Uspeh št. 17

Tomaž Kordiš

27. SEJA UPRAVNEGA ODBORA

Osrednji temi 27. razširjene seje Upravnega odbora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (UO GZDBK), ki je bila junija v Dolenjskih Toplicah, sta bili pregled poslovanja gospodarskih družb v regiji v letu 2011 in 3. razvojna os.

Upravni odbor je na seji obravnaval poslovanje gospodarskih družb na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2011. Statistične podatke, ki jih je obdelala družba AJPES, je podala Jelka Lugarič in kažejo, da je naša regija še vedno krepko na državnim povprečjem. Rezultati poslovanja so obširjeno predstavljeni v tej številki.

V nadaljevanju so predstavniki Direkcije Republike Slovenije za ceste Gregor Ficko, Tomaž Willenpart, podjetja DRI upravljanje investicij Franc Žagar, podjetja PNZ svetovanje projektiranje Andrej Jan in podjetja ACER Radovan Nikić članom UO GZDBK predstavili novosti in aktivnosti Državnega prostorskega načrta (DPN) za 1. odsek južnega dela 3. razvojne osi. V času javne seznanitve smo v imenu GZDBK podali pisne pripombe ter predloge na gradivo za javno seznanitev DPN in ga posredovali na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Pri tem smo upoštevali predloge naših članov (Krka, d. d., Revoz, d. d. in Secop kompresorji, d. o. o.). 

Naša pripomba glede priključevanja tretje razvojne osi na AC se upošteva in sicer je stališče sledeče:  v avtocestnem priključku Novo mesto Vzhod se uredi navezava priključka Mačkovec na avtocesto v vse smeri, torej tudi za smer Ljubljana. Izvede se krak za smeri proti Ljubljani severno od avtoceste neposredno iz obstoječe regionalne ceste R2-448 Karteljevo-Ločna. Krak za smer proti Ljubljani se naveže na krak D, ki se iz 3. razvojne osi iz smeri Metlike priključuje na avtocesto A2 v smeri proti Ljubljani.

Avtocestni priključek Novo mesto Zahod se popravi tako, da se uredi nova navezava na ta priključek v smeri Obrežje. V predstavitvi je bila prikazana celotna navezava priključka Novo mesto Zahod. Vozila se z Ljubljanske ceste tako lahko po priključitvi na krak B vključujejo na avtocesto v smeri Obrežje neposredno v priključku Novo mesto Zahod.

Naše mnenje, da bo oteženo delovanje cestnih povezav med gradnjo je pravilno. Med gradnjo bo delovanje cestnih povezav v določenem obsegu res moteno, saj se temu ni mogoče izogniti. Vendar pa bodo tudi med gradnjo omogočene funkcionalne povezave. Podrobnejše ureditve prometa med gradnjo bodo določene s študijo etapnosti in faznosti gradnje. Uredba o DPN že določa obveznost, da se zagotovi nadomestitev dostopov do zemljišč in objektov prekinjenih zaradi gradnje objektov in ureditev načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom.

Na seji je bilo prikazano tudi dostopanje do podjetja Adria Mobil, d. o. o., ki je predvideno s priključka Podbreznik, kar je za podjetje sprejemljivo.

__________________________________________

 

Katarina Žunič

RAZPISI - NOVOST NA NAŠIH SPLETNIH STRANEH

Na spletnih straneh naše zbornice www.gzdbk.si predstavljamo nov zavihek Razpisi, v katerem bomo redno objavljali aktualne regionalne, nacionalne in evropske razpise s področja gospodarstva. S tem želimo svojim članom olajšati iskanje ustreznih razpisov za lažje poslovanje in razvoj.

__________________________________________

 

Nina Jakovljević

GZDBK PRISOTNA TUDI NA DRUŽBENIH MEDIJIH

GZDBK lahko zadnje mesece spremljate tudi na družbenih medijih. Prenovili smo Facebook stran in odprli profila na omrežjih LinkedIn in Twitter. Na teh inovativnih komunikacijskih kanalih objavljamo vsebine, ki so tako ali drugače pomembne za poslovanje naših članov.

Prisotnost na družbenih omrežjih nam omogoča, da na vprašanja sledilcev odgovorimo takoj. S tem udejanjamo vodili po takojšnji odzivnosti in prepoznavanju specifičnih potreb naših članov. Zbornica na ta način krepi transparentnost svojega poslovanja in prispeva k večji obveščenosti članov.

Vabimo vas, da tudi vi spremljate zbornične novice na omrežjih Facebook, LinkedIn in Twitter.

Nazaj