Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pogled - Lidija Jež

Misli so močne sile

O zdravju smo se pogovarjali z Marjanom Ogorevcem, bioenergetikom, ki je še mnogo več kot to. Je terapevt, učitelj, trener, pisatelj; predvsem pa raziskovalec in praktik novih pristopov, ki na vseh področjih življenja – tudi v poslovnem svetu in v športu – omogočajo izjemne uspehe.

Uspeh št. 18

Včasih so zdravje opisovali kot odsotnost bolezni in funkcijskih motenj. Danes zdravje pojmujemo precej širše.

Zdravje, ki je pogoj za kakovostno življenje, zajema celovitost telesnega, duševnega in socialnega ravnovesja. Na ta način je človek sposoben prilagajanja vsem vplivom, trajno vzdrževati zdravje in se zavarovati pred prezgodnjo smrtjo. Zdrav človek življenja ne jemlje kot bitke, ampak kot prijetno bivanje, ki ima svoj smisel. Ljudje sicer pravijo, da je zdravje največja vrednota, tega pa se večina zaveda šele potem, ko ga izgubi. Dodal bi še, da smo za zdravje najbolj odgovorni sami, šele potem družba.

Zdravje je pomemben pogoj za uspeh. Kaj v kategoriji zdravja pomeni duhovnost?

Jaz pojmujem duhovnost kot stanje zavesti. Ni duhovno tisto, kar delamo samo po sebi, ampak duhovnost determinira odnos, ki ga ima človek do tega, kar dela. S pojmom duhovna inteligenca se srečamo, ko se ukvarjamo z vprašanjem dobrega in zla, saj nam daje sposobnost moralnega čutenja. Z njo prepoznamo obstoječe vrednote in ustvarjalno odkrivamo nove. Duhovna inteligenca nam pomaga spoznati najgloblji namen in motiv, najvišje vrednote in smisel. Omogoča nam širši pogled, premikanje meja, odkrivanje novih področij razmišljanja, saj spodbuja kreativnost. Duhovna inteligenca je naš kompas; je naša vest in naš duhovni kapital.

Današnji družbi je sicer najbližji intelektualni kapital; vendar dobi življenjski namen nove, dodatne razsežnosti, ko upoštevamo in razvijamo tudi duhovno inteligenco. Poleg intelektualnega in čustvenega kapitala predstavlja duhovni kapital vrednost osebnosti. Duhovna inteligenca ni tehnika, ampak lastnost in sposobnost, ki jo imamo globoko v sebi. Lahko jo ozavestimo in oživimo ali pa zablokiramo s premočnim egom oz. samopomembnostjo.

Večkrat smo že dokazali, da je z močjo misli in osredotočenostjo mogoče doseči spremembo stanja zavesti. Ali na predavanjih menedžerjem spregovorite tudi o tem?

Vsekakor vedno znova poudarjam, da je tisto, kar mislimo, ključno za naše življenje. V mislih se porodijo ideje, v mislih gradimo ali pa obsojamo … Z mislih si v resnici oblikujemo svoje življenje.

Zanimiva je vaša trditev, da misli dajejo smer, čustva pa energijo. Kako torej uravnavati čustva še zlasti v poslovnih odnosih? 

Vedno in brez izjeme je nujno, da si vsakdo, še zlasti pa tisti ljudje, ki odločajo oz. so na vplivnih položajih, uredijo svoja čustva. Najprej pa bi morali prepoznati svoja prepričanja. Ta so namreč tista, ki določajo, kakšen bo naš pogled na svet, ta pa pogojuje odzivanje na zunanje dogodke, ki se nas tičejo. Z odzivanjem, pa naj bo to ustrezno ali neustrezno, si gradimo svojo prihodnost. Vodilni pa odločajo tudi o prihodnosti tistih, za katere odgovarjajo. Dobro je tudi vedeti, da čustva ne moremo razdeliti na dobra in slaba. Menim, da so vsa čustva, ki jih izražamo, dobra, vsa tista, ki pa jih potlačimo, ker jih ne upamo ali ne zmoremo izraziti, pa so škodljiva. Zdravo izražanje čustev pomeni izraziti jih v pravem trenutku in na pravi način. Tudi v poslovnih odnosih lahko izražamo čustva, saj nam dajo energijo in so znak, da gre za zrelo osebnost. Upajmo si biti to, kar smo, tudi če se vsi ne strinjajo z nami. Zrela osebnost ne govori ljudem tako, da bo všečna, ampak tako, kot čuti, da je prav.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ste bili v skupini, ki si je prizadevala sistemsko urediti področje alternativnega zdravljenja. Kako bi to moralo biti rešeno v Sloveniji in zakaj smo pri tem še precej togi?

Zakon o zdravilstvu je sicer sprejet, žal pa ni dovolj življenjski, in zato ni uporaben. V pripravi zakona je bilo preveč vplivov in različnih interesov, tudi politike, in premalo tistih, ki delamo v praksi. Vzporedno s tem smo sedem let delali na pripravi nacionalne poklicne kvalifikacije, ki bi rešila večino težav, povezanih z naravnim zdravljenjem. Tik pred sprejemom in potrditvijo se je zamenjala oblast in vse je padlo v vodo. Jaz sem osredotočen na usposabljanje bioterapevtov. Lahko rečem, da ne glede na pravno-formalno neurejenost, trg deluje in uspešni bioterapevti imajo dovolj dela. Upam, da bodo tudi pri nas sčasoma vsaj zdravstvene zavarovalnice dojele, da bi lahko s pomočjo naravnih načinov zdravljenja precej prihranili. Togost pa izhaja predvsem iz neznanja in nerazumevanja področja naravnega zdravljenja.

Kaj bi v prizadevanjih za celovito zdravje še zlasti poudarili?  

Poudaril bi duhovni kapital, ki predstavlja vizijo in model dolgoročno stabilne in zdrave organizacije, podjetja in družbe sploh. To je kapital, ki se množi, ker služimo višjim ciljem človeštva in planeta. Duhovni kapital se izraža v skupnih vrednotah – v kaj organizacija verjame – in v skupni viziji –, zaradi česar obstaja, za kaj si prizadeva in za kaj prevzema odgovornost. V zdravi družbi ni kapital edini motiv razvoja, ampak so pomembni vsak posameznik in vrednote biti koristen, biti dober, delovati iskreno. Naj še dodam, da če je človek etičen, je lahko tudi tekmovalnost duhovna. 

Nazaj