Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije - Nina Šab

4. računovodski posvet in finančno računovodski namigi

Z računovodskimi posveti, računovodskimi zajtrki in izobraževanji Sekcija računovodskih servisov stanovskim kolegom v naši regiji omogoča strokovno ažurnost in druženje. Skrbijo pa tudi za približevanje svoje stroke neračunovodjem, in sicer z mesečnimi finančno-računovodskimi namigi.

Uspeh št. 18

Na 4. računovodskem posvetu, ki je v Dolenjskih Toplicah potekal 5. oktobra, so bili prisotni po uvodnem predavanju o nastopanju in samopodobi seznanjeni z novostmi v davčni zakonodaji v letu 2013, osvežili in podkrepili so svoja znanja o DDV ter računovodskem pravilniku. O nastopanju in samopodobi je predavala Nena Dautanac, o DDV storitvah in novostih v letu 2013 v davčni zakonodaji je spregovoril Milan Čampa z novomeške Fakultete za upravne in poslovne vede, pravilnik o računovodstvu pa je temeljiteje predstavila Malči Grivec z Visoke šole za upravljanje in poslovanje iz Novega mesta. Po strokovnem delu srečanja je sledilo sproščeno druženje ob toplem prigrizku. Srečanje se je nato nadaljevalo ob vodenem ogledu lepega hotela in razvajajočega wellnessa Term Krka v Dolenjskih Toplicah.

Sekcija računovodskih servisov (SRS), ki je posvet organizirala, se zaveda, da lahko člani s povezovanjem ter medsebojnim sodelovanjem vplivajo na večji pomen in poslovno funkcionalnost računovodstva ter ob tem krepijo poklicni pomen in ugled. V ta namen je sekcija začela maja izdajati tudi finančno-računovodske mesečne namige za ostale člane GZDBK. Z namigi opozarjajo na aktualne poslovno pomembne teme z računovodskega vidika, a čim bolj razumljivo tudi za neračunovodje, torej za tiste zaposlene, ki v podjetju skrbijo za ostale poslovne dejavnosti, kot so vodenje podjetja, prodaja, nabava idr. Vsebine dosedanjih namigov so naslovljene: Zviševanje koncesijske dajatve ravno v času, ko se zaposluje največ študentov; Sprememba ZDDPO in ZDoh; Pravica do odbitka DDV tudi pri neporavnanih prejetih računih; Kodeks poklicne etike računovodij; Lastniki podjetij si bodo dobičke po 1. 1. 2013 izplačevali z višjimi davki; Zakaj morate imeti pravilnik o računovodstvu?; Čas je za letni popis ali inventuro.

Finančno-računovodski mesečni namigi, ki jih pripravljajo člani SRS, so namenjeni predvsem ostalim zaposlenim v podjetjih (neračunovodjem: vodjem, prodajnikom, nabavnikom itn.). Namigi izhajajo že od maja letos. Vsi finančno-računovodski namigi so objavljeni tudi na spletni strani zbornice.

Posveti, zajtrki, izobraževanja in ostali dogodki, ki jih GZDBK organizira svojim članom, so dragocena priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in novosti ter za poslovno in stanovsko druženje. Kljub pestrim ter sodobnim komunikacijskim možnostim naše dobe je osebni stiki še vedno nenadomestljiv in potreben.

Predsednica SRS Vesna Gregorič je pojasnila: »Motivacija za stanovsko druženje in skupne akcije, od strokovnih do neformalnih srečanj, je že pokazala dobre rezultate, ki se z uspešnim ter dejavnim delovanjem sekcije izboljšujejo. Takšno prepričanje je moje vodilo skozi vsa leta podjetništva, ko stremim k združenemu delovanju računovodij v Beli krajini in na Dolenjskem. Priložnost, ki jo imamo kot ena od sekcij pri GZDBK, želimo kar najbolje izkoristiti. Posebej pozdravljam tovrstne posvete, saj živimo v času, ko je znanje zelo pomembno, a vendar si nekatera podjetja ali posamezniki ne morejo več privoščiti vlaganj vanj. Zato je vsako izobraževanje, še posebej brezplačno, več kot dobrodošlo, tudi za člane naše sekcije. V program dneva smo vključili aktualne teme, ki se celostno prepletajo z našim delom. Javni nastop in samopodoba posameznika, novosti v davčni zakonodaji v letu 2013 in obračunavanje DDV pri storitvah so bile tri zelo obsežne teme.«

Nazaj