Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije - Boris Bukovec

Vodenje virov v organizacijah

GZDBK pretežni del svojega poslanstva udejanja prek svojih sekcij. Tako je Sekcija za kakovost in inovativnost letos pripravila že 15. dan kakovosti in inovativnosti. Kot vedno do zdaj je tudi letošnje druženje na Otočcu šestdesetim udeležencem ponudilo zanimive teme, nova spoznanja in priložnosti za ustvarjalno izmenjavo mnenj glede vodenja virov v organizacijah.

Uspeh št. 18

Nagovoru predsednika Sekcije za kakovost in inovativnost Romana Žuniča je sledilo uvodno predavanja Odličnost menedžmenta virov v organizacijah, ki ga je imel dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu Boris Bukovec. V svojem prispevku je nakazal na vidike obvladovanja virov, kot jih obravnavata standard ISO 9001 in model odličnosti EFQM. Standard ISO 9001 pripisuje pomembnost priskrbi virov, človeškim virom, infrastrukturi in delovnemu okolju, model odličnosti pa poleg teh posebej izpostavlja pomen obvladovanja partnerstev, tehnologij in informacij. Ob zaključku je bilo poudarjeno, da ima vsak vir svoje ime in priimek, saj je človek načrtovalec in izvajalec vseh dejavnosti. Zaposleni so tako ključni »izvir virov«.

Sledili so primeri dobrih praks, pri katerih je Matej Bašelj v prispevku Sistem upravljanja z energijo v praksi predstavil pristop in dosežke podjetja KRKA, d. d., Novo mesto in jih slikovito povezal z družinsko vzgojo. TPV, d. d., in njihovo prenovo operativnega procesa načrtovanja s poudarkom na zalogah je predstavil Damjan Zupančič in ob tem postavil dokaj provokativno trditev, da če nam zalog nikoli ne zmanjka, potem to pomeni, da imamo prevelike zaloge. Tomaž Blatnik je ob prispevku Fleksibilnost procesa sestave vozila podaril dobro prakso, po kateri v Revozu, d. d., prek zbirnika idej v nove projekte prenašajo vse predloge za boljšo izrabo virov. Na pomembnost vlaganja virov v razvoj nas je opozoril Marko Mežnar, ki je na primeru Adrie Mobil, d. o. o., Novo mesto pojasnil njihov pristop, s pomočjo katerega na trgu dokazujejo konkurenčnost svojih proizvodov in s tem presegajo pričakovanja svojih kupcev. Niz razmišljanj o vodenju virov v organizacijah je na svoj izviren način tradicionalno (letos že devetič zapored) zaključila Marica Štajdohar, ki nas je prepričala, da hiša stoji na temeljih, obvladovanje virov pa na zavedanju. Poudarila je, da nov čas zahteva od nas višjo raven znanja in višjo raven zavedanja ter nas ob tem opozorila, da so proizvodi in storitve ogledalo ljudi.

Veseli smo, da je letošnji dan kakovosti in inovativnosti poleg strokovnega poslanstva uspel ponuditi obilo priložnosti za izmenjavo mnenj. Med prispevki ni bilo obsežnejših razprav, so se pa te močneje razvile v neformalnem delu, v sklopu katerega so se že porajale ideje za Dan kakovosti in inovativnosti 2013.

15. dan kakovosti in inovativnosti sta omogočila sponzorja KRKA, d. d., Novo mesto in Tiskarna Novo mesto, d. d.

Nazaj