Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije - Peter Geršič

Zbor članov Sekcije za informatiko

Na septembrskem zboru članov Sekcije za informatiko so člani izbrali novo vodstvo sekcije, ki jo bo v naslednjem obdobju vodil Mitja Cerovšek iz podjetja TPV, d. d. Ostali novi člani izvršilnega odbora so: Jože Bahor, Boštjan Gaberc, Peter Geršič, Čedomir Jakovljević, Matjaž Perpar, Andrej Petrišič in Janez Povh.

Uspeh št. 18

Sekcija bo z novim izvršilnim odborom nadaljevala dosedanje delo in ga skušala poglobiti predvsem na področju organizacije izobraževanj ter izmenjave dobrih praks. Osrednji letni dogodek sekcije ostaja spomladanski posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov, ki bo skušal tudi v prihodnjem letu prinesti aktualno ITK tematiko ter koristna in atraktivna predavanja. Spomnimo, da je minuli 5. posvet pritegnil izjemno pozornost strokovne javnosti in obisk z izjemno aktualno temo računalništva v oblaku.

Po uradnem delu zbora je sledil pogovor z letošnjim prejemnikom nagrade za menedžerja leta na področju informacijskih tehnologij Gregorjem Kastelicem iz podjetja Si.mobil, d. d., ki je v svojem predavanju osvetlil predvsem sodobno preoblikovanje odnosa med informatiko in ostalimi deli podjetja. Izpostavil je predvsem odnos med oddelki za ITK in marketing ter nakazal nekaj koristnih primerov, kako lahko podjetja izboljšajo medsebojno povezanost in sodelovanje na tem področju. Si.mobil je na tem področju kot del mednarodne skupine izvrsten primer inovativnih prijemov in izmenjave izkušenj med različnimi podjetji znotraj skupine.

Nazaj