Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije - Andrej Paternost

Zbor članov Sekcije za okolje in energijo

Uspeh št. 18

Septembra je imela svoj zbor tudi Sekcija za okolje in energijo. Odprtju zbora, ki ga je vodil direktor GZDBK in dozdajšnji predsednik SOE Tomaž Kordiš, je sledilo poročilo o delu sekcije v obdobju 2011/2012. S tem zborom se je zaključilo prvo štiriletno obdobje delovanja sekcije, zato se je predsednik zahvalil vsem dosedanjim članom izvršilnega odbora sekcije za njihovo delo v minulem obdobju. Temu je sledila izvolitev novega predsednika in članov izvršilnega odbora sekcije. Vodenje sekcije je prevzel Andrej Paternost, dozdajšnji član izvršilnega odbora sekcije. Ostali člani izvršilnega odbora Sekcije za okolje in energijo so: Tomaž Šavelj, Rajko Bezjak, Boštjan Černe, Darko Pavlačić, Mitja Brudar, Slavko Zupančič, Drago Papež, Slavko Malešič, Milan Šturm in Tone Hrovat. Zbor se je nadaljeval s predstavitvijo programa dela za prihodnje obdobje 2012/2013, po končanem uradnem delu zbora pa je sledilo predavanje Z nepovratnimi sredstvi do prihrankov energije. Predaval je Tomislav Vargec iz družbe Petrol, ki je predstavil možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za namene zmanjšanja rabe in povečanja učinkovitosti rabe energije, kar je v tem času zelo dobrodošlo za povečanje konkurenčnosti našega gospodarstva.

Nazaj