Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Nina Šab

POZA delodajalcev do zdravja zaposlenih

S projektom POZA smo večplastno spodbujali delodajalce, da so na zdravje zaposlenih gledali širše kot le na odsotnost z dela zaradi bolezni ter s tem učinkoviteje obvladovali bolniško odsotnost v delovnih okoljih. Istočasno smo s pomočjo dobrih praks treh uglednih podjetij prišli do spoznanj, da smo lahko oblikovali Model POZA.

Uspeh št. 18

Pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je od junija 2011 do novembra 2012 potekal projekt POZA. Ime projekta, kratico POZA, smo oblikovali premišljeno, saj smo z imenom želeli doseči hitro, dobro in enostavno prepoznavnost v okolju. Istočasno smo si prizadevali v imenu simbolizirati bistvo vsebine, ki smo jo s projektom zasledovali (POZA: Preprečevanje, Obvladovanje in Zmanjševanje Absentizma). Projekt je 40-odstotno sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Nekatere dejavnosti, ki smo jih s projektom razvili, so se izkazale za naše člane še posebej koristne (npr. izobraževanja, namigi meseca, vprašalniki idr.), zato jih bomo kljub uradnemu prenehanju projekta izvajali tudi v prihodnje. Vse, ki nas želite pri tem spremljati, vabimo na spletno stran projekta (http://www.gzdbk.si/si/projekti/poza/). Tam bodo še vedno na voljo dosedanja zgodovina projekta, novosti in ostali uporabni podatki.

Pomembno vrednoto, psihofizično kondicijo zaposlenih kot vitalni del vsakega uspešnega podjetja, smo zaposleni v GZDBK prepoznali že v prvih dneh operativnega obstoja zbornice (september 2007). Tako smo v programu našega dela vedno veliko pozornosti namenjali tudi varnosti in zdravju pri delu. Razpis ZZZS smo prepoznali kot priložnost, da siceršnje delo zbornice na tem vsebinskem področju okrepimo tudi s sofinanciranim projektom. Pridobljena sredstva so nam omogočila projektno vsebino nuditi delodajalcem v naši regiji pretežno brezplačno. 

Projekt POZA je vseboval številne izobraževalno-vzgojne dejavnosti o preprečevanju, obvladovanju in zmanjševanju zdravstvenega absentizma, namenjene delodajalcem in delavcem, kot so delavnice, seminarji, posveti, okrogla miza, namigi meseca Zdrava POZA in oblikovanje Modela POZA na podlagi pilotnega testiranja v realnem delovnem okolju.

Večplastne izobraževalno-vzgojne dejavnosti projekta so bile posvečene zdravemu načinu življenja, prijaznemu in zdravju neškodljivemu delovnemu okolju, ustrezni komunikaciji in spoštljivemu odnosu, pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti posameznika ter ustreznim socialnim razmeram, ki vplivajo na celovito zdravje zaposlenih.

Zakonske obveze zagotavljanja VZD in novosti, kako vodja obvladuje absentizem sodelavcev, kako obvladovati vsakodnevni stres, kako ohraniti in krepiti svoje zdravje, duševna moč zaposlenega človeka, kako načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu so le nekatere od tem, ki smo jih obravnavali pri projektu POZA. Izvedli smo kar 20 dogodkov (seminarjev, posvetov, predavanj itn.), ki se jih je udeležilo 683 udeležencev.

Osnovni namen GZDBK pri projektu POZA je bil za delodajalce, ki ne premorejo lastnega oddelka ali zaposlenega, ki bi se izključno ali pretežno ukvarjal z obvladovanjem absentizma, izdelati praktično časovno in ekonomsko uporaben model za sistematično obvladovanje bolniške odsotnosti svojih zaposlenih. Tako je nastal z v realnem delovnem okolju pridobljenimi znanji, izkušnjami in praktičnimi rešitvami Model POZA. Model je celovit, sistemski, kontinuiran pristop sedmih korakov, razčlenjenih po metodi PDCA. Gre za učinkovit in dolgoročen model, ki lahko delodajalcem pomaga preprečevati, nadzorovati, prepoznavati dejavnike absentizma in nenehno uvajati ukrepe za zmanjševanje ter obvladovanje zdravstvenega absentizma. 

Od junija 2011 smo na GDBK izvajali številne dejavnosti pri projektu POZA. Novembra 2012 se projekt sicer zaključi, a skrb do zdravja in varnosti zaposlenih bo še vedno pomemben del poslovne politike naših podjetij.

Pri projektnih dejavnostih smo tudi razkrivali in obravnavali razloge zdravstvenega absentizma; izpostavljali pomen ustrezne komunikacije, socialnih razmer ter pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti delavcev; spodbujali preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje zdravstvenega absentizma; krepili vrednoto zdravja v delovnem okolju ter spodbujali prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje.

Ob številnih dejavnostih projekta bi veljalo izpostaviti nastali priročnik s primeri dobrih praks (Zbirka znanja 02) z naslovom Absentizem – preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje. Priročnik je dostopen vsem brezplačno v elektronski obliki na naši spletni strani. V priročniku je podrobno predstavljen Model POZA.

Podrobneje so vse dejavnosti projekta zajete in dostopne na spletni strani projekta POZA pod rubriko Aktualno.


Nazaj