Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Polona Lindič

Podelitev nacionalnih priznanj za najboljše inovacije

Gospodarska zbornica Slovenije je na jubilejni, 10. nacionalni podelitvi nagradila inovativna podjetja ter inovatorje v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. Na svečani podelitvi je bilo podeljenih 7 zlatih, 28 srebrnih, 6 bronastih priznanj in 4 diplome. Med prejemniki najvišjih nagrad za inovacije v državi je bilo tudi 5 članov GZDBK s 4 inovacijami. Naša regija je bogatejša za 2 zlati in 2 srebrni priznanji.

Uspeh št. 18

Zlato priznanje so prejeli inovatorji iz podjetij:

  • CBS INŠTITUT, d. o. o., in TRIMO, d. d., za inovacijo Qbiss Air element,
  • KRKA, d. d., Novo mesto za inovacijo Trdna večenotna farmacevtska oblika za zdravljenje bolnikov z Alzheimerjevo demenco.

Srebrno priznanje so prejeli inovatorji iz podjetij:

  • INFOTEHNA Skupina, d. o. o., za inovacijo Rešitev za učinkovito obvladovanje procesa farmakovigilance in z njim povezanih vsebin v farmacevtskih podjetjih – PhVExpert,
  • TPV, d. d., za inovacijo Uporaba prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju sestavnih delov avtomobilov.

Za najboljše nagrade se je letos v predtekmovanjih na regionalnih ravneh potegovalo 230 inovacijskih predlogov in 736 inovatorjev. Na nacionalni izbor se je uvrstilo 45 najboljših inovacijskih predlogov, med katerimi je bilo zaznati več inovacij s področja informatike in telekomunikacij ter inovacij, povezanih z zdravstvom in medicino. Veliko inovacij je bilo razvitih v sodelovanju med različnimi podjetji, univerzami in ostalimi ustanovami, kar je vidno tudi v večji kompleksnosti in kakovosti inovacij.

S podeljevanjem priznanj in diplom je sicer pred šestnajstimi leti začela Območna gospodarska zbornica Zasavje, kasneje so se ji pridružile tudi ostale območne in regionalne zbornice, med njimi tudi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Priznanja za najboljše inovacije so tako prerasla v vseslovensko promocijo inovacij.

 

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA INOVACIJE GZDBK


Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini, povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, GZDBK v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost vsako leto razpiše Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Prispele inovacije ocenjuje Komisija za ocenjevanje inovativnosti, in sicer na osnovi treh kriterijev: inventivnost, gospodarski rezultati in trajnostni vidik. Za podelitev priznanja se po Pravilniku o podeljevanju priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine upoštevajo inovacije, ki izpolnjujejo večino kriterijev in so dokazano uspešne v praksi. Inovacije so lahko v uporabi največ dve leti pred letom, ki ga je zajemal razpis. Kot že povedano, najbolje uvrščene inovacije posredujemo na tekmovanje GZS, v okviru katerega se inovatorji potegujejo za najvišja priznanja v državi.

Vse letošnje prijavitelje in ostala podjetja vljudno vabimo, da prijavite svoje inovacije na Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2012, ki bo objavljen januarja 2013. Izkoristite priložnost za brezplačno promocijo svojih dosežkov. Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše.

Nazaj