Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik - Tomaž Kordiš

Zdravje ni vse …

»Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič,« je že pred več kot 150 leti zapisal nemški filozof Arthur Schopenhauer. Te trditve se danes večinoma zavedamo, a moramo imeti zaradi hitrih sprememb tako v službi kot v zasebnem življenju za »izvajanje« zdravja zadosti energije, poleg tega pa moramo biti uravnoteženi in se počutiti dobro. Zdravje je ena od ključnih vrednot, ki pa se je prepogosto zavemo šele, ko ga izgubimo.

Uspeh št. 18

V novembru smo skupaj s partnerji zaključili projekt Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih. Ob koncu lahko povzamem, da smo skozi projekt promocije zdravja krepili vrednoto zdravja v delovnem okolju ter spodbujali prijazno in zdravju neškodljivo delovno okolje. Partnerji v projektu smo se zavedali, da so na prvem mestu dejavnikov, ki vplivajo na nastanek zdravstvenega absentizma delovno-socialni razlogi, šele nato zdravstveni. To je tudi prednost za delodajalce, saj z nenehnimi izboljšavami delovno-socialnih pogojev za delo ter dejavnim sodelovanjem s strokovnjaki s področja medicine dela zmanjšujejo delež bolniške odsotnosti in s tem ohranjajo konkurenčnost.

Spremembe, ki se dogajajo na globalni ravni, imajo vpliv tudi na stanje v naši regiji. Želimo si pozitivnih in učinkovitih sprememb, tudi na ravni zakonodaje, ki bodo omogočile nov gospodarski zagon, in to tudi v podjetjih, ki imajo težave. Vlaganja v znanje, raziskave in razvoj morajo postati strateška prednostna naloga tako na državni ravni kot tudi na ravni organizacij. Vodilna podjetja naše regije se tega zavedajo, kar je bilo vidno na podelitvi nacionalnih priznanj za najboljše inovacije. Prepričan sem, da bi s sistematičnim pristopom tudi v ostalih podjetjih laže prišli do prebojnih inovacij, ki bi zvišale dodano vrednost na zaposlenega in s tem boljše finančne rezultate podjetja. S tem pa bi imeli več sredstev za investiranje v znanje, raziskave in razvoj ter večjo možnost za obstoj podjetja na dolgi rok.

V rubriki Pogled z raziskovalcem in praktikom novih pristopov odkrivamo tudi duhovni kapital, ki se izraža v skupnih vrednotah in v skupni viziji organizacij. V pogovoru nas opozori tudi na naš kompas, duhovno inteligenco. Ob branju se mi je porodilo vprašanje: »Ali bomo s pomočjo kompasa našli pravo smer, ki nas bo vodila skozi naslednje leto?« Odgovor je da, našli bomo pravo smer, le kompas potrebujemo. Kompas je lahko tudi orodje za izmenjavo informacij in dobrih praks znotraj naših sekcij, ki so v tem letu, letu sprememb, po štirih letih dobile nove predsednike in člane izvršilnih odborov.

Bodite ustvarjalni, inovativni, željni novega znanja in poskusite spremeniti del sebe.

ŽELIMO VAM USPEŠNO IN SREČNO 2013!

Nazaj