Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Drobnogled uspeha - Katarina Žunič

Kamen na kamen, palača!

Drago Muhič, GPI Tehnika, d. o. o. PODJETNIŠKA MISEL: »Vedno se trudim biti korekten do partnerjev. Več mi pomeni dana beseda, kot strani pisanih obljub. Zagotavljanje kakovosti in partnerski odnosi, so za dolgoročno uspešno poslovanje ključnega pomena.«

Uspeh št. 18

Drago Muhič je gradbinec »po duši«. »Že kot otroka me je to zanimalo.« Sicer je najprej kazalo, da bo postal avtomehanik. »Stalno smo nekaj »šraufali« in »rihtali« fičkote in motorje.« Potem pa ga je v sedmem razredu profesor nemščine navdušil nad gradbeništvom, ko je razlagal kako ustvarjalen in zanimiv je ta poklic. Takrat je študijski program gradbeništva potekal le v Ljubljani in so ga v Novem mestu izvajali le na vsakih nekaj let, a k sreči ravno tisto leto, ko se je vpisal srednjo šolo. Po končanem šolanju se je zaposlil v Pionirju, kjer je bil zelo veliko na terenu. Tam se je spoznal z delom na gradbiščih in svojim mentorjem priznava veliko zaslug za pridobivanje strokovnega znanja. »V Pionirju so bili dobri odnosi, tudi plača je bila primerna. Če bi podjetje še obstajalo, bi bil najverjetneje še vedno tam.«

Gradbeno podjetje GPI Tehnika, ki ga vodi Drago Muhič, uspešno posluje že od leta 1995. Večina vodilne ekipe izhaja iz nekdanjega Pionirja. Ko je Pionir usihal, je nastal prostor za novo gradbeno podjetje in odločili so se, da gredo svojo pot. »Takrat smo bili ravno prav mladi in drzni, da smo sprejeli ta izziv. Vladala je nekakšna podjetniška evforija, ki smo ji tudi mi sledili. Imeli smo znanje in voljo.« Začeli so z visokimi gradnjami. Kmalu na začetku poslovanja so pridobili projekt gradnje karmeličanskega samostana v Mirni Peči. »To je bil za takratno ekipo 5 sodelavcev velik izziv, vendar nam je dal pomembno finančno spodbudo za nadaljni razvoj in rast podjetja.«

Z leti, ko so postopoma rastli se je skladno s tem spreminjal tudi način poslovanja. »Najprej  smo  delovali kot majhno obrtniško podjetje. Vsi za  vse. Ko se je število  zaposlenih povečalo in predvsem okrepilo v številu strokovnega  kadra smo funkcije v podjetju  razdelili  po posameznih področjih. Najtežje je bilo preklopiti  v  času, ko  smo prerasli  iz mikro v srednje veliko podjetje. Na tem prehodu je bilo kar nekaj težav, saj vodilni delavci nismo zmogli obvladovati vseh področij. Treba je bilo razdeliti funkcije in ljudem zaupati, da bodo opravili svoje delo odgovorno.« Danes zaposlujejo 40 stalnih delavcev in okoli 100 zunanjih sodelavcev.

Pri poslovanju Drago Muhič izpostavlja kakovost in partnerske odnose ter prilagajanje stanju na  trgu. Razmere so jih vodile, da so se začeli ukvarjati tudi z izgradnjo komunalne infrastrukture, cest, kanalizacije, čistilnih naprav, vodovodov. Kljub temu, da je v gradbeništvu še vedno več kapacitet kot je povpraševanja, imajo za sabo uspešno leto. Za prihodnost načrtujejo povezovanje večih partnerjev in kandidiranje na projektu suhokranjskega vodovoda. »Za pridobivanje takih velikih projektov je združevanje in povezovanje ključno.« Drago Muhič vidi priložnosti za svoje podjetje v izgradnji infrastrukturnih in industrijskih projektov, obnovah in rekonstrukcijah objektov v starih mestnih jedrih ter v toplotnih prenovah objektov. Želi si boljših pogojev za prihod več tujih investitorjev. Nekaj izkušenj na tem področju imajo in so zelo zadovoljni. »Tujci manj komplicirajo, njim je pomembno, da je objekt funkcionalen.«

Podjetje kot direktor vodi od vsega začetka, vendar gre še zdaj rad na gradbišče in se tam počuti najbolje. »Še vedno imam sam v oskrbi eno do dve gradbišči. Tja se grem odpočiti.« Težko izpostavi en projekt v celotni karieri, saj so vsi edinstveni in vsak je prinesel nov izziv. Vendar pa mu je posebej pri srcu zadnji projekt obnove Kulturnega doma v Straži, kjer so naleteli na veliko razumevanje vseh vpletenih. »S sosedi smo se odlično razumeli. Prav tako z vodilnim arhitektom in investitorji. Ta projekt mi je zaradi odnosov in celotnega pozitivnega vzdušja zelo pri srcu.«

Na vprašanje, kje najde navdih in motivacijo za svoje delo, Drago Muhič odgovarja: »Motivacija  za  moje delo  so  uspešno zaključeni projekti in zadovoljni  uporabniki objektov, ki smo jih zgradili. Motivirajo me sodelavci  in predvsem družina, ki me pri delu  podpira in razume, da večino časa preživim tako ali drugače vezano na podjetje. Spodbuja pa me tudi tekmovalnost. Izziv mi je biti boljši od konkurence.«

Zasluge za uspešno poslovanje podjetna pripisuje dobrim sodelavcem, pravilni usmeritvi poslovanja  in prilagajanju  razmeram na področju gradbeništva. »Smo dovolj prilagodljivi in odzivni. Poleg tega pa večina sodelavcev za uspeh šteje v izgradnji podjetja, ki ima prihodnost in bo dolgoročno poskrbelo tako za njih in njihove družine. To postavljajo nad trenutno  osebno  razkošje. Moram poudarit, da  je večina sodelavcev zelo skromnih.«

Nazaj