Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice - Nina Šab

Pustolovski park Otočec

Dolenjska bo kmalu bogatejša za pustolovski park. Na idiličnem območju Otočca, v poslovni enoti Term Krka, se pridno pripravljajo na izgradnjo novega športno rekreacijskega kompleksa.

Uspeh št. 18

Letos pomladi so se začele priprave na izgradnjo Pustolovskega parka Otočec. Park bo še ena od številnih in uspešnih športno rekreacijskih možnosti Term Krka, tako za domače kot za tuje goste in druge obiskovalce idiličnega Otočca. Vrednost projekta, ki je deloma sofinanciran s sredstvi LEADER, je ocenjena na približno 120 tisoč EUR. Pustolovski park Otočec bodo najaktivneje gradili v prihodnjem letu, otvoritev parka pa načrtujejo v začetku aprila 2013. Več o tem novem  investicijskem projektu naše regije bomo lahko izvedeli v začetku prihodnjega leta, pripravlja se namreč okrogla miza z novinarsko konferenco. Že sedaj pa vemo, da bo park v prostor umeščen z občutkom za okolje in bo obiskovalcem omogočal obilico zabave in izzivov. Prepričani smo, da bo tudi vam v veselje doživetje nekoliko drugačne rekreacije, kot ste jo bili v Termah Krka vajeni do sedaj. 

           

Aktivnost se izvaja v okviru projekta »Pustolovski park Otočec«. Projekt je del NIP LAS DBK za leto 2012-II. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. Osi EKSRP.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Nazaj