Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik - Tomaž Kordiš

Ali smo izkoristili vse možnosti?

Od začetka svetovne krize v letu 2008 se dogajajo spremembe na globalni in lokalni ravni. Posamezne dejavnosti, kot so npr. gradbena, tekstilna in kovinsko predelovalna, so v bistveno slabšem položaju kot pred krizo. Smo v času nove realnosti, v katerem podjetja brez jasne strategije in novih poslovnih modelov ter seveda novih izdelkov in storitev ne bodo preživela.

Uspeh št. 19

Ali nam obstoječi poslovni modeli in ključni izdelki ter storitve zagotavljajo, da bomo tudi leta 2020 konkurenčni na globalnem trgu? Če ne, katere spremembe moramo narediti že danes, da ne bo jutri prepozno? Pri tem se moramo zavedati, da ima vsako podjetje svojo pot, in tudi zaradi tega mora poiskati in ustvariti svoj lasten poslovni model. Pri poslovnih analizah naše regije ugotavljamo, da imamo podjetja z nadpovprečno dodano vrednostjo in podjetja z nizko dodano vrednostjo, ki ne omogočajo normalnega razvoja podjetja kot tudi ne razvoja izdelkov in storitev.

Za uspeh v prihodnosti so ključni ljudje, ki bodo s svojo inovativnostjo, z ustvarjalnostjo in novimi pristopi omogočili nov gospodarski zagon. Ta bo možen samo, če bo država ustvarila pogoje, ki spodbujajo inovativnost in podjetništvo. Za nadaljnji razvoj podjetij je treba sprejeti ukrepe za lažjo dostopnost do virov financiranja, skrajšanje administrativnih postopkov pri pridobivanju evropskih sredstev in za nadaljnjo davčno razbremenitev. Potrebne so tudi spodbude za posamičen ali skupni nastop na tujih trgih, za zagotovitev večje prožnosti trga dela in nižje obremenitve stroškov dela ter vzpostavitve učinkovitega delovanja pravne države.

Cestna infrastruktura je boljša kot pred leti, pri tem mislim predvsem na zaključek avtocestne povezave z Ljubljano, a za nadaljnji razvoj regije je nujna izgradnja tretje razvojne osi. Vlada je na svoji zadnji redni seji v decembru 2012 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka na avtocesti A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline. S tem je bil izpolnjen pogoj, da se za ta del ceste lahko pridobijo finančna sredstva EU, saj celotna izvedba te ceste samo s proračunskimi sredstvi ni izvedljiva. S 3. razvojno osjo bo regija dobila nov razvojni in konkurenčni potencial, ki ga bodo lahko dobro izkoristila podjetja, ki obvladujejo spremembe ter imajo jasno vizijo in strategijo.

Življenjski standard bo v bližnji prihodnosti odvisen od naše inovativnosti pri izdelkih, storitvah, podjetjih in družbenih procesih ter modelih. Zato je inovativnost v ospredju strategije Evropa 2020, katere vodilna pobuda se imenuje Unija inovacij. Tudi na zbornici se zavedamo pomena inovacij, zato z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini, povečati konkurenčnost gospodarstva regije in omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, letos že šestič objavljamo razpis za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2012.

 

Nazaj