Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Polona Lindič

Kocke zlagamo še više

KOMPETENČNI CENTER KEMIJSKE INDUSTRIJE (KOCKE) V LETOŠNJEM LETU NADALJUJE Z IZVAJANJEM USPOSABLJANJ, SAJ NAM JE MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE KOT POSREDNIŠKO TELO JANUARJA ODOBRILO PODALJŠANJE PROJEKTA DO KONCA JUNIJA 2013. S TEM BOMO UČINKOVITEJE POČRPALI ODOBRENA SREDSTVA IN PREK DODATNO IZVEDENIH USPOSABLJANJ ZAGOTOVILI ŠE VIŠJO USPOSOBLJENOST KADRA VKLJUČENIH PODJETIJ TER PRIDOBITEV NOVIH KOMPETENC ZA VEČJO KONKURENČNOST ZAPOSLENIH, PODJETIJ IN PANOGE NA TRGU.

Uspeh št. 19

DOSEŽENI REZULTATI

Lahko se pohvalimo, da smo z usmerjenim spodbujanjem znanja do konca leta 2012 izvedli kar 312 usposabljanj, pri čemer je usposabljanje trajalo v povprečju 10 pedagoških ur, v njih pa se je 1005 zaposlenih vključilo kar 2814-krat. Pri izvajanju projekta smo si, in tako bo veljalo tudi v prihodnje, prizadevali prispevati k enakosti možnosti. V usposabljanja smo vključevali zaposlene vseh izobrazbenih stopenj ne glede na spol ali starost. Tako je bilo v usposabljanja vključenih 346 žensk in kar nekaj pripadnikov ranljivih skupin (invalidi, pripadniki manjšin). Poleg tega so bili v usposabljanja vključeni tudi mlajši zaposleni in večje število zaposlenih, starejših od 55 let. 

MOJA VIZIJA – KEMIJSKA INDUSTRIJA

Pri vsaki odločitvi v življenju je dobro imeti vizijo, kam želimo iti v prihodnosti. Mladi so pri odločitvi, kateri poklic bi opravljali oz. katero smer nadaljnjega šolanja izbrati, pogosto negotovi. V skladu z zavezami iz prijave na razpis v okviru projekta promoviramo tudi kemijske poklice med mladimi. V ta namen smo se v začetku februarja udeležili dvodnevnega sejma izobraževanja in poklicev Informativa 2013, na katerem smo mladim predstavili, kaj sploh je kemijska industrija, s pomočjo eksperimentov v izvedbi profesorja Ivana Lebana pa smo dokazali, da je kemija zanimiva in, kar je še bolj pomembno, da so v kemijski industriji prihodnost in posledično boljše zaposlitvene možnosti. 

V tovrstne dejavnosti vključujemo tudi učitelje in profesorje kemije. Zato smo novembra lani pripravili konferenco Slovenska kemijska industrija – priložnost za zaposlovanje in podporo trajnostnemu razvoju, ki je bila v prvi vrsti namenjena učiteljem, ki poučujejo kemijo ali naravoslovje na osnovnih in srednjih šolah ter kemijske strokovne predmete na srednjih strokovnih šolah. Udeleženci konference so spoznali slovensko kemijsko industrijo kot delodajalca in proizvajalca izdelkov, ki so plod novih tehnologij. Dobili so vpogled, kako danes kemijska industrija pri proizvodnji uveljavlja načela zelene ekonomije, odgovornega ravnanja in ostale cilje trajnostnega razvoja. Seznanili so se tudi z znanji in s poklici, ki jih potrebuje današnja kemijska industrija.

S tovrstnimi dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

KAKO NAPREJ

Po odobrenem podaljšanju projekta smo se partnerji projekta KoCKE februarja sešli na kolegiju partnerstva, na katerem smo oblikovali načrt dela do konca projekta. V tem trenutku v okviru centra nadaljujemo s pospešenim izvajanjem usposabljanj z različnih področij, poseben poudarek bomo namenili še večjemu sodelovanju na področju razvoja kadrov in skupnemu izvajanju usposabljanj vključenih podjetij (20). Ob koncu projekta nas čakata pregled ustreznosti na začetku izdelanega panožnega kompetenčnega modela in ugotovitev napredka pri vključenih zaposlenih.

Z vsemi dejavnostmi usmerjeno »gojimo strast do znanja in spodbujamo napredek«, kar je tudi slogan dolgoročno delujočega kompetenčnega centra. Več o dogajanju v okviru projekta lahko preberete na www.gzdbk.si.

Nazaj