Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

NAGRADA GZS VNOVIČ V NAŠO REGIJO

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je že 45-ič podelila nagrado GZS za gospodarske in podjetniške dosežke, ki so najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji. GZS jih podeli kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Med letošnjimi nagrajenci, ki jih je 8 in prihajajo iz štirih regij ter osmih panog, je tudi član GZDBK Andrej Repše iz podjetja Armat projekt, d. o. o.

Uspeh št. 19

Komisija je v obrazložitvi nagrade zapisala: »Ob krizi, ki je izraziteje prizadela gradbeni sektor, so v podjetju Armat projekt, d. o. o., uvedli posebne ukrepe in v zadnjih dveh letih ustvarili dobiček in dodano vrednost na zaposlenega enkrat višjo od povprečja v panogi. Z inovativnimi rešitvami posodabljajo tehnološke rešitve gradnje v smeri energetske učinkovitosti in ekoloških zahtev, kot je na primer nov proizvod – nosilec ovoja fasad iz kompozitnih vlaken. Podjetje daje številne donacije pomoči potrebnim osebam in sponzorira šole in društva v lokalnem okolju.«

Nagrada je med gospodarstveniki zelo cenjena, ker jo podeljujejo najuglednejši gospodarstveniki, nekdanji nagrajenci, člani Komisije za nagrade. Pri nagradi gre za pomembno povezavo vodilnega človeka družbe in družbe, ki se s tem zapisuje v zgodovino slovenskega gospodarstva. Komisija za nagrade pri ocenjevanju dosežkov kandidatov uporablja posebna pravila in merila. Ta so bila v minulih letih večkrat dopolnjena, predvsem z namenom, da se na kandidaturo za nagrado lahko prijavijo vsi poslovni subjekti v Sloveniji. Poleg splošnih tržnih in razvojnih rezultatov, rezultatov poslovanja in izvoznih rezultatov ter internacionalizacije se upoštevajo tudi hitra in učinkovita tržna širitev gospodarske družbe, obetavna vizija in jasna strategija na daljši rok, lastni razvoj in inovacije. V zadnjih letih je komisija pri svojem delu upoštevala tudi zahtevnejše pogoje poslovanja, povezano s krizo. Dodatno je ovrednotila prizadevanja kandidatov za učinkovit stroškovni menedžment, ukrepe hitrega tržnega prilagajanja in prestrukturiranja, ohranjanja delovnih mest ter rast in ohranjanje dobičkovnosti.

S ciljem pospešitve razvojne in inovativne naravnanosti slovenskih podjetij je komisija v letu 2011 posodobila merila za ocenjevanje in dala večji poudarek razvojnemu sodelovanju, še posebej z razvojno-raziskovalno sfero, varovanju intelektualne lastnine, izvozu na zahtevne trge ter sodelovanju v evropskih programih in vključevanju v slovenske in EU razvojne pobude. Dodana so bila tudi nova finančna merila, to so kazalniki kot: delež neto dolga, stroški dela na zaposlenega in stroški dela v dodani vrednosti.

 

Nazaj