Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice - Teja Lesjak

Dolenjska regija poslovnih komunikatorjev z novim vodstvom

PO DVEH LETIH USPEŠNEGA DELOVANJA DOLENJSKE REGIJSKE SKUPINE POSLOVNIH KOMUNIKATORJEV, KI DELUJE POD OKRILJEM SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (PRSS) IN GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE (GZDBK), JE VODENJE PREVZELA SONJA VLAŠIČ.

Uspeh št. 19

Januarja 2011 sta takratna predsednika PRSS-ja in GZDBK-ja podpisala dogovor o medsebojnem delovanju zbornice in društva in ustanovljena je bila regijska skupina 07 poslovnih komunikatorjev, ki je sicer del PRSS-ja, kar pa seveda lahko v prihodnje preraste tudi v eno izmed sekcij GZDBK-ja. Vodenje regijske skupine 07 je takrat prevzela Teja Lesjak.

Skupina je takoj po ustanovitvi uspešno zaživela. Na letni ravni je bilo organiziranih več strokovnih srečanj s področja odnosov z javnostmi, katera so bila številčno obiskana in tudi novo vodstvo je usmerjeno v nadaljnjo promocijo in krepitev ugleda dejavnosti odnosov z javnostmi v dolenjsko-posavski in belokranjski regiji.

Nazaj