Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Drobnogled uspeha - Katarina Žunič

Strojegradnja v Beli krajini

Janja Strugar Dukovčič in Repromat, PODJETNIŠKA MISEL: »Smo hitro odzivno in prilagodljivo podjetje, ki se zaveda, da se na tržišču lahko obdržimo in utrdimo z inovativnim iskanjem novih poslovnih priložnosti in rešitev ter s spremljanjem in prilagajanjem spremembam. Moje delo je zame največje zadovoljstvo, sreča, veselje. Držim se nekaj preprostih načel: osebna integriteta, pozitiven odnos do življenja, inovativnost ter kreativnost pri delu in doma.«

Uspeh št. 19

»ČE UŽIVAŠ V DELU IN VSEM, KAR POČNEŠ, LAHKO TO DELO OPRAVIŠ BOLJE, IN NI POMEMBNO, DA VSE DELAŠ POPOLNO IN BREZ NAPAK, POMEMBNO JE, DA NIKOLI NE ODNEHAŠ IN POSKUŠAŠ VEDNO ZNOVA.«

Podjetje Repromat, d. o. o., je ustanovil Janjin oče Pavle Strugar, ki je bil pred tem 25 let zaposlen v črnomaljskem Beltu. Ob stečaju Belta so bila nedokončana proizvodna naročila in dokončanje so ponudili njemu. K delu je povabil nekaj nekdanjih Beltovih delavcev, ki so se z veseljem odzvali. Po končanem projektu pa so se začeli pojavljati novi kupci in tako se je rojevala nova proizvodnja. Janja Strugar Dukovčič se je v podjetju zaposlila leta 2000 in delo začela z veliko zavzetostjo. »Oče mi je bil vedno vzornik, naučila sem se delati po njegovih željah in zahtevah, lahko rečem, da sva postala odličen tim.« Leta 2009 se je oče upokojil in vodenje podjetja prepustil Janji. »Podjetje sem prevzela v najtežjih časih, v času recesije. Leta 2009 smo krizo občutili tudi pri nas, vendar ta na srečo ni trajala predolgo in že v naslednjem letu smo povečali promet za skoraj 50 %.«

V Repromatu izdelujejo dele strojev in proizvodne linije za izdelavo različnih predmetov v serijski proizvodnji za medicinsko opremo ter za papirno in avtomobilsko industrijo. Z leti se je obseg dela povečeval, pridobivali so vedno bolj zahtevne posle in nove stranke, zaradi česar so postajali poslovni prostori v nekdanjem Kovinarju premajhni. Čez noč se je pokazala priložnost selitve za izboljšanje pogojev poslovanja na novo lokacijo. Danes podjetje deluje v Metliki, kjer imajo v lasti več kot 3500 m2. »Imamo veliko specializiranih strojev, lahko se pohvalimo, da smo edini v Beli krajini, ki imamo vso proizvodnjo na enem mestu, od razreza pločevine od 1,5 mm do 80 mm, varjenja, struženja, strojne obdelave do 9 m, rezkanja, vrtanja do končno barvanega izdelka.«

Repromat 80 % izdelkov izvozi. Njihovi kupci so podjetja iz Nemčije in Avstrije, za katere dobavljajo različne strojne dele, potrebne za montažo strojev. »Ob obisku naših kupcev v Nemčiji sem vedno presenečena in obenem zadovoljna, da so naši izdelki sestavni del skoraj vsakega njihovega izdelka. To je dober občutek in zavedaš se, da si pomemben člen njihove proizvodnje.«

Med konkurenčne prednosti podjetja Janja našteva znanje, sposobnost, izkušnje in iznajdljivost. »Kratki dobavni roki, specifični izdelki, odkrivanje novih potreb na trgu, skrajševanje razvojno-proizvodnih procesov, prilagojena proizvodnja in logistika so pogoj za uresničitev zahtev naših najzahtevnejših kupcev.« Z odzivnostjo in prilagodljivimi rešitvami upravičujejo pričakovanja svojih poslovnih partnerjev. Odprti so za spremembe, spodbujajo izboljšave in želijo biti prepoznavni po kakovosti in urejenosti poslovanja.

Zaveda se kapitala, ki ga ima v svojih zaposlenih, zato jim nudi dobre delovne pogoje, ustvarjalno okolje in podpira izpopolnjevanje posameznikove osebne rasti. Spodbujajo timsko in projektno delo ter odprto in učinkovito sodelovanje. »Želim, da se zaposleni zavedajo svojega prispevka in odgovornosti za skupen uspeh podjetja. Moram poudariti, da imam v svoje zaposlene veliko zaupanje in jih ob uspehih z veseljem pohvalim. Od vseh pa pričakujem odgovornost do dela. Prav tako pripadnost zaposlenih pomembno prispeva k uspehu in učinkovitosti podjetja ter dviga naš ugled v poslovnem okolju. Za nas je to iskrena usmerjenost v uresničevanje ciljev podjetja, ki vodijo k želenim in pričakovanim dosežkom.«

V trinajstih letih se je nabralo veliko izvedenih projektov. »Morda se mi je v spomin najbolj vtisnil projekt izdelave treh streh v obliki stožca (na fotografiji), ki smo jih naredili za nakupovalno središče West Gate v Zagrebu

»Motivacijo za delo mi daje zadovoljstvo naših kupcev. Ko si uspešen pri svojem delu, ko rasteš z uspehi podjetja, ni nič težko.« Svoje delo vseskozi opravlja odgovorno in z veliko predanostjo. Gradi spoštljiv in partnerski odnos do kupcev, dobaviteljev, zaposlenih, okolja in družbe. »Z odkritimi odgovornimi odnosi gradim zaupanje ter poslovno uspešnost, kar se kaže tudi v rezultatih zadnjih let.«

Nazaj