Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik - Tomaž Kordiš

Odličnost

Univerzalni odličnosti je Janez Gabrijelčič namenil del svojega življenja. Na eni strani je Forum odličnosti in mojstrstva, na drugi strani Rastoča knjiga. Janez Gabrijelčič je pred 25 leti zasejal idejo, ki se je razvila v Forum odličnosti in mojstrstva Otočec. Na prvem srečanju leta 1989 je bila zapisana misel: »Za mnoge po svetu, tudi za našo domovino, je 21. stoletje pričakovanje trajnega miru, sproščenega življenja, razumske logike, informacij in avtomatizacije. Bodo številne inovacije koristile ljudem, odpravile lakoto, prinesle blagostanje, humanejše in pravičnejše odnose med ljudmi, vplivale pozitivno na kulturni razvoj narodov?« 25 let pozneje imamo jasno predstavo in sliko o času, v katerem živimo, in z lahkoto odgovorimo na zastavljeno vprašanje. Odgovor pa ni tak, kot so želeli udeleženci prvega srečanja, da bi bil.

Uspeh št. 20

Na desetem srečanju, na katerem je prejel veliko nagrado odličnosti in mojstrstva olimpionik Leon Štukelj, so snovalci foruma zapisali: » /…/ Marsikaj lahko naredimo, da bo svet v tretjem tisočletju vsestransko boljši in tudi ekonomsko uspešnejši, predvsem pa, da bo Slovenija gospodarsko uspešna in kulturno bogata država.« Tega leta smo bili očitno prepričani, da bo zgodba o uspehu uresničena.

Na dvajsetem srečanju je prejel veliko nagrado odličnosti in mojstrstva velik pisatelj in velik Slovenec Boris Pahor in bili smo že v tretjem tisočletju, kriza je vstopila na velika vrata. »Za lažje izogibanje slabemu ter preprečevanje slabim ljudem in njihovim idejam, da prevladujejo, so potrebni forumi, kot je otoški. Njegova glavna naloga naj bo spodbujanje dobrih odločitev za večino, za uveljavljanje idej miru in iskanje pametnih solucij v svetu, za prevladovanje odličnosti v dobrem,« so zapisali v povzetku foruma.

Del odličnosti je ustvarjalnost, ki vsakega posameznika spremlja skozi vsa življenjska obdobja. Družba, ki prisluhne in podpira ustvarjalne posameznike in skupine, postane inovativna, uspešna in učinkovita. V poslovnem okolju se srečujemo s konkurenco in z nenehnimi spremembami, ki vplivajo tako na razvoj organizacij kot zaposlene. Z ustvarjalnostjo, inovativnimi praksami in znanjem bomo dosegli konkurenčno prednost in rast regije. Da je to mogoče, so dokazale naše odlične organizacije tako v gospodarstvu kot javnem sektorju, ki so svojo pot k odličnosti podelile z udeleženci na okrogli mizi Dolenjska, zgled za Slovenijo.

Četrt stoletja je dolgo obdobje in toliko časa vztrajati in razvijati odličnost uspe le redkim. Vam, gospod Gabrijelčič, je uspelo. Hvala vam.

Nazaj