Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja članov

Našo sogovorniki so razmišljali o ustvarjalnosti. O tem, kakšno okolje spodbuja – ali tudi zavira – ustvarjalnost ter kako sprostiti ustvarjalne zmožnosti zaposlenih.

Uspeh št. 20

Marko Zajc, Sporti, d. o. o.

Menim, da temeljna ustvarjalnost – izvirne sveže ideje – nastane zaradi notranjih dejavnikov in pogosteje v čustveno ali intelektualno dejavnejših trenutkih (veselje, žalost, vznemirjenje, študij pred izpitom …). Če pa gre za uresničevanje sicer že prej porojenih idej v konkretne izdelke in rešitve, pa je to, po mojem, močno spodbujeno tudi z zunanjo prisilo ali spodbudo. Ustvarjalnost potrebuje ambiciozno in samozavestno okolje, zavirajo jo lenoba, nedinamično okolje, osebna neambicioznost ter predvsem strah in nesamozavest.

V našem podjetju ustvarjalnosti zaposlenih ne spodbujamo ravno najbolje. Vsaka ideja je lepo sprejeta, vendar nimamo sistemskih spodbud in navad, ki bi negovale ustvarjalnost in izboljšave, predvsem pa nas navadile na 24/7 dihanje s svojim poslanstvom, poklicem, delovnim mestom, kar se mi zdi ena večjih pomanjkljivost v našem okolju, ko se ljudje ne poistovetijo s svojim poklicem. Potrebne so izboljšave. Menim, da sproščanje ustvarjalnih potencialov pride skozi doživljanja čustev, nego samozavesti, samostojnost, pogum, delovne navade, reda pri sebi in mojih otrocih vse od rojstva. S takim osebnim kapitalom pa ustvarjalnost lahko dobi krila ob ključnem pogoju – primerno velikem izzivu, ki mu bom kos.

Aleš Plantan, Finskatt, d. o. o.

Ustvarjalnost na delovnem mestu je ključ do uspeha, kajti le ustvarjalno razpoloženi sodelavci bodo lahko pripomogli pri iskanju novih poti. Obstaja veliko raziskav o tem, kako v podjetjih in šolah ljudi motivirati za delo oziroma jih pripraviti k visoki meri ustvarjalnosti. Kljub temu pa nas k iskanju novih načinov lahko prisili tudi okolje s pritiski, na katere ne moremo vplivati. Ti pritiski po navadi niso pozitivni, vendar nas kljub temu silijo k ustvarjanju.

Računovodstvo samo po sebi ne dopušča visoke mere ustvarjalnosti. Pri svojem delu smo lahko ustvarjalni na vseh ostalih področjih. V mislih imam postopke obdelave knjigovodskih listin, načine komunikacije s strankami ali celo organizacijo delovnega mesta. Menim, da so pohvala, pravično nagrajevanje in dobro ter sproščeno delovno okolje ključni dejavniki za spodbujanje ustvarjalnosti.

Pogojev za dobro počutje ne gre iskati samo na delovnem mestu. Predvsem v prostem času k temu pripomorejo gibanje in počitek, celo uravnotežena prehrana.

Bojan Radovič, Luminus, d. o. o.

Naše delo je samo po sebi ustvarjalno, ker nimamo univerzalnega izdelka. Naša dejavnost je povezana s slikovnim gradivom, in sicer v digitalni in analogni obliki – od zajemanja do obdelave, dodelave in predstavitve. Narava dela je zelo raznolika in zahteva veliko ustvarjalnosti, ker skorajda vsak projekt zahteva unikatne rešitve v obliki forme ali v obliki materiala ter nazadnje realizacije. To pomeni, da skorajda vsak posel zahteva analizo, kako ga izvesti. Smo majhen sistem, kar pomeni, da so navadno v proces vključeni vsi zaposleni, s tem, da ima vsak svoje spretnosti in znanja. Tu pridejo do izraza zmožnosti posameznika.

Vsaka rešitev mora biti seveda finančno ugodna tako za naročnika kot tudi za naše poslovanje. Ker gre za edinstvene projekte, ni količin, ki bi lahko znižale cene, zato se predvsem ukvarjamo z vsebino, pri čemer je ustvarjalnost neizogibna. Poleg tega moramo biti v našem načinu poslovanja zelo prožni glede organizacije dela. Lahko pride dan, ko je veliko okvirjanja, kar je popolnoma drugačno delo, kot je delo na računalniku. Veliko je prilagajanja trenutnim razmeram.

Goran Luič, Zavarovalna hiša Luič, d. o. o.

Ustvarjalnost je ena izmed najpomembnejših človeških lastnosti. Pri tem se stvari lotevamo in spopadamo s težavami na drugačne, izvirne načine. Predvsem je pomembno, da okolje, v katerem ustvarjamo oz. delamo, na nas ne deluje negativno, temveč si ustvarimo sproščeno, urejeno in disciplinirano okolje. To omogoča ustvarjalnost na vseh ravneh podjetja, ki je nujen pogoj za uspešno in konkurenčno delovanje.

Podjetje, ki želi biti učinkovito, mora biti obenem tudi ustvarjalno, inovativno – mora znati izkoristiti prednosti ustvarjalnosti svojih ljudi. Našo ustvarjalnost lahko zaviramo sami ali pa jo ovira družba. Težave, ki nas ovirajo, rešujemo predvsem s pogovorom ter poskušamo odpraviti moteče dejavnike. Ustvarjalnost je sposobnost vseh ljudi. Pomembno je, da se zavedamo, da je vsaka ideja, ki nam pade na misel, plod naše ustvarjalnosti in si zasluži, da jo pretehtamo. Če tega ne storimo, zamudimo priložnost narediti nekaj drugačnega. Pri izražanju idej si lahko pomagamo s tehnikami ustvarjalnega mišljenja. Ustvarjanje novih idej zahteva trud in čas, zato svojim zaposlenim pokažem, da to pri njih cenim, in jim vedno dajem povratne informacije.

 

Nazaj