Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije - Metka Wachter

Sekcija seniorjev pobudnica uresničitve mednarodnega projekta »Starosti prijazna občina Novo mesto«

Uspeh št. 20

Starosti prijazna mesta so projekt Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo povzema njen globalni projekt Starosti prijaznih mest tudi v Sloveniji.

Svetovna zdravstvena organizacija se je za projekt Starosti prijaznih mest odločila po sklepu Svetovnega kongresa za gerontologijo in geriatrijo leta 2005 v Riu de Janeiru. Kongres je tak sklep sprejel zato, ker v zadnjih desetletjih povsod po svetu hitro narašča dolgoživost. Leta 2006 je bilo na svetu 11 % ljudi starejših od 60 let, v samo štirih desetletjih se bo njihovo število podvojilo in takrat bo prvič v zgodovini človeštva na Zemlji več starih kakor mladih ljudi. Demografska gibanja za Slovenijo kažejo, da je bil delež prebivalcev Slovenije nad 65 let leta 2008 20 %, do leta 2060 pa naj bi se povzpel na 35 %. Slovenija se zaradi nizke rodnosti stara še posebej hitro. Oba pojava – dolgoživost in rast mest – sta posledici uspešnega razvoja človeštva v zadnjih 100 letih. Obenem pa predstavljata velik izziv za prihodnost. Še posebej je to pomembno za mesta, ki so povsod središča kulturnih, socialnih in političnih dejavnosti z vplivom na življenje v celi državi. Da bi temu bilo tako, pa morajo mesta skrbeti tudi za prijetno bivanje svojih meščanov in vzdrževati ter podpirati njihovo produktivnost in ustvarjalnost. V takih okoljih lahko tudi starejši s svojimi bogatimi izkušnjami razvijajo svoje sposobnosti in prispevajo k uspešnosti vsakega mesta. Svetovna zdravstvena organizacija vsem državam članicam priporoča, da se tista njihova mesta, ki se želijo priključiti projektu Starosti prijaznih mest, združijo v nacionalnih in globalnih mrežah. V Sloveniji se je prva priključila MO Ljubljana, sledili so še Maribor, Celje, Velenje (vir: IAT, Starosti prijazno mesto; Vademecum, avtorja dr. Božidar Voljč in dr. Jože Ramovš, Ljubljana 2009).

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je ustanovila Sekcijo seniorjev septembra 2010. Vizijo takratnega direktorja Francija Bratkoviča o poslanstvu sekcije, ki naj bi gradila in ustvarjala prijazno medgeneracijsko sožitje, smo seniorji začeli udejanjati že v začetku leta 2011.

Program aktivnosti smo začeli s strokovnim predavanjem Božidarja Voljča, ki nam je kot predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka predstavil globalni projekt Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta. Projekt je primeren prav za starejše meščane, ki naj bi s svojimi predlogi izboljševali vedenjske vzorce in socialno kulturo življenja v mestih. Pri tem so izkušnje, modrost in dobronamernost starejših meščanov zgolj podlaga za izboljšave, ki lajšajo življenje vseh meščanov in vseh generacij. Skrbno so članice in člani Sekcije seniorjev skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka po mednarodnih vzorcih snovali in pripravili predloge izboljšav za Novo mesto, s katerimi bi dolenjska prestolnica bila bolj prijazna za starejšo generacijo, s tem pa tudi za vse občane.

Člani Sekcije seniorjev so skupaj z direktorjem Tomažem Kordišem svoje pisne predloge izboljšav in predlog projekta januarja 2013 predali županu MO Novo mesto Alojziju Muhiču.

Župan MO Novo mesto Alojz Muhič je predlog projekta z izboljšavami sprejel ter z Inštitutom Antona Trstenjaka, ki ga vodi direktorica Ksenija Ramovš, februarja 2013 podpisal pogodbo o pristopu MO Novo mesto v mednarodno mrežo Starosti prijaznih mest.

S podpisom pristopne pogodbe je tako tudi Novo mesto vključeno v globalno mrežo Starosti prijaznih mest.

MO Novo mesto je na podlagi 28. člena Statuta MO Novo mesto 5. 2. 2013 izdala Sklep o imenovanju Koordinacijske skupine Starosti prijazna občina, ki jo sestavlja pet članov, ter imenovala tudi 15-članski častni odbor, ki ga sestavljajo člani Sekcije seniorjev pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Za koordinatorja projekta z MO Novo mesto je bila imenovana Sandra Boršić. Povzeto po pravilih projekta je koordinacijska skupina zadolžena za pripravo strategije za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v sodelovanju s častnim odborom seniorjev, županom in Inštitutom Antona Trstenjaka. Koordinacijska skupina pripravi strategijo v dveh letih od njenega imenovanja, pripravi kazalnike in spremlja njihovo uresničevanje v dobi pet let.

V zvezi s projektom Starosti prijazna občina (SPONM) je koordinacijski odbor pod vodstvom koordinatorke Sandre Boršić in častnih članov Sekcije seniorjev pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine pripravil dogodek v KC Janeza Trdine S tem se je projekt SPONM predstavil s programom, ki so ga pripravile kulturne skupine vseh generacij, ki delujejo pod okriljem MO Novo mesto, vse pa je bilo podprto s sloganom Starejši v sožitju z mlajšimi. S podobnimi projekti, ki utrjujejo vezi med starejšimi in mlajšimi, bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Nazaj