Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije - Nina Šab

Zbor članov SRČV

Uspeh št. 20

Zbor članov Sekcije za ravnanje s človeškimi viri (SRČV) je letos potekal šestič zapored. Predsednica sekcije Marta Strmec je predstavila delo sekcije v letu 2012. Poleg rednih sej izvršilnega odbora, ki skrbi za uresničevanje načrtovanega dela sekcije, je lansko leto zaznamoval projekt POZA, ki je potekal pod okriljem sekcije. Letos že šestič naša zbornica po predlogu sekcije razpisuje poziv za prijavo vzornih primerov ravnanja s človeškimi viri. V regiji tako želimo prepoznavati in spodbujati vzorno ravnanje tudi na kadrovskem področju. Letos smo razpis prenovili, tako da se bodo pri izboru vzornega primera prijave prvič lahko obravnavale ločeno in kot vzor izbirale – poleg prijav podjetij oz. gospodarskih družb – tudi prijave organizacij, ki niso gospodarske družbe. Priznanja vzornim primerom se bodo tudi letos kot vsa leta do zdaj dodelila na šestem tradicionalnem dnevu ravnanja s človeškimi viri. V tekočem letu bo sekcija nadaljevala sinergično sodelovanje z Društvom za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine.

Po zboru je direktorica Razvojnega centra Novo mesto Mojca Špec Potočar članom sekcije predstavila vlogo Regionalno razvojne agencije JV Slovenije ter Program priprave regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014–2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija. V nadaljevanju nam je stanje na trgu dela in bistvene novosti, ki jih prinaša nova delovna zakonodaja, predstavil Peter Pogačar iz Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Prisotnim je odgovarjal tudi na številna vprašanja, ki se porajajo v praksi in jih zaradi tako kratkega časa veljavnosti novosti ni moč predvideti. 

Nazaj