Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Andreja Vidrih

KOCKE – Zadnji koraki do cilja

Projekt Kompetenčni center kemijske industrije se počasi končuje. Ta zaključek pa je hkrati tudi nov začetek. Začetek novega obdobja delovanja kompetenčnega centra. Vodilna partnerja projekta, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) in Združenje kemijske industrije (ZKI), si namreč želita izgraditi Kompetenčni center kemijske industrije, ki bo v prihodnosti postal ključno stičišče slovenske kemijske industrije.

Uspeh št. 20

CILJI PROJEKTA

Skozi celotno obdobje trajanja projekta smo vztrajno sledili zastavljenim ciljem. Prepričani smo, da smo jih dosegli in v nekaterih pogledih celo presegli.

Skozi projekt smo z razvojem modela kompetenc in s postopnim sistematičnim usposabljanjem kadrov za osem izbranih prednostnih delovnih mest pripomogli k povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenske kemijske industrije ter kemijske varnosti.

Nadgradili smo sistem človeških in poslovnih vrednot, izboljšali komunikacijo in motivacijo za delo ter vzpostavili ozračje tesnega sodelovanja znotraj podjetij.

S postopnim urejanjem sistema kompetenc smo pripravili izhodišča za umestitev novih kompetenc v sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Hkrati smo vplivali tudi na prilagoditev rednih učnih programov potrebam industrije.

Prepričani smo, da smo tudi pozitivno vplivali na zadovoljstvo, zaposljivost in socialni položaj tistih, ki so bili vključeni v usposabljanja.

Na vsakem koraku smo skrbeli za promocijo kemijske panoge in z njo povezanih poklicev, kar bo, upamo, dolgoročno vplivalo na povečan vhodni kadrovski potencial. Obenem smo gradili zaupanje v izdelke kemijske industrije.

Pridobljene izkušnje iz začetnega projektnega konzorcija bomo postopoma prenesli in razširili tudi na ostala podjetja v kemijski panogi in tako prispevali k njeni dolgoročni rasti.

KEMIJA SE ZAČNE PRI LJUDEH

Ko se projekt zaključuje, lahko rečemo, da so partnerji projekta prepoznali, da je vseživljenjsko učenje v času negotovih gospodarskih razmer pomembno še bolj kot kdaj koli prej. Na eni strani posamezniku zagotavlja ohranjanje delovnega mesta, podjetju pa na drugi strani večjo konkurenčnost. Tako je še bolj pomembno, da se zavedamo, da je kompetenten zaposleni naše največje bogastvo. Če posamezen zaposleni ne napreduje v svojem znanju in tako ostane konkurenčen, tudi podjetje na dolgi rok ne bo več moglo konkurirati tistim, ki so prepoznali pomembnost nenehnega izobraževanja. To pa lahko zagotavlja le zavedanje vodstva, da so naši zaposleni naši največji ambasadorji. Zavedanje, da se kemija začne pri ljudeh.

V PRIHODNJE

S tega vidika, torej na koncu projekta, se pravo delo kompetenčnega centra šele začne. Vizija delovanja kompetenčnega centra, kot jo vidita nosilna partnerja projekta, to sta GZDBK in ZKI, je dolgoročna. Postati želimo ključni partner podjetjem kemijske industrije, kar pomeni, da bo center ključna vez med akterji na področju kemije. Da bi dosegli ta cilj, smo za začetek s partnerji projekta izvedli dve delavnici, na katerih smo izluščili nekaj ključnih točk delovanja centra v prihodnje. Temu bo sledila še izgradnja poslovnega modela delovanja centra z zunanjimi svetovalci.   

V zaključni fazi projekta nas čaka še merjenje napredka, ko bomo prvotno uporabljeno metodologijo merjenja kompetenc spet zavrteli in ugotovili dejanski napredek.

AKTUALNO

V zadnjem obdobju bi izpostavili dogodek z naslovom Prihodnost slovenskih predelovalcev plastičnih mas, ki se ga je udeležilo prek 50 udeležencev. Dogodek je v okviru projekta KOCKE organizirala Sekcija za plastiko in gumo pri Združenju kemijske industrije. Dogodek je podprlo tudi Gospodarsko interesno združenje Grozd Plasttehnika.

Na srečanju so udeleženci skušali najti odgovore na izzive, ki to pomembno panogo čakajo v prihodnosti. Pri tem so jim z nasveti pomagali ugledni domači in tuji strokovnjaki, predstavljene pa so bile tudi nekatere dobre poslovne prakse. 

Nazaj