Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Forum - Boris Bukovec

25. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2013 – Sproščanje človekovih ustvarjalnih zmogljivosti

Srečanja na tematiko odličnosti in mojstrstva so se na Otočcu začela v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine začelo z izvajanjem Seminarjev o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih pogojih. Leta 1998 so jih vsebinsko razširili in obogatili ter preimenovali v Forum odličnosti in mojstrstva Otočec. Od leta 2008 se je pri izvedbi forumov kot soorganizatorica začela vključevati tudi Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, vseskozi pa je nad programskim razvojem bdel »oče forumov«, naš odličnik Janez Gabrijelčič. Na teh 25 srečanjih je v povprečju 120 udeležencev imelo priložnost spoznavati osebno odličnost 164 predavateljev in udeležencev okroglih miz.

Uspeh št. 20

Letos je bilo na Otočcu še posebej slavnostno, saj je Forum odličnosti in mojstrstva obeleževal četrt stoletja svojega delovanja. Devetdesetim udeležencem sta organizatorja, Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine ter Fakulteta za organizacijske študije, v Novem mestu v sodelovanju s Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost, Slovensko fundacijo za poslovno odličnost, Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, Mestno občino Novo mesto in Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto popestrila dan s tematiko o sproščanju človekovih ustvarjalnih zmogljivosti kot enim od petih temeljnih gradnikov otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva.

Zelo zanimiv in pomenljiv uvodni nagovor je podal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik Jože Trontelj, v katerem nas je opozoril in prosil, naj bomo pri negovanju in razvoju odličnosti tudi pazljivi na morebitne poskuse njene zlorabe.

Sledila je tradicionalno prisrčna podelitev letošnje velike nagrade odličnosti in mojstrstva Mileni Zupančič, ki je oplemenitila odličen krog dozdajšnjih enaindvajsetih forumovih odličnic in odličnežev – olimpionikov, pisateljev, glasbenikov, gospodarstvenikov, ekonomistov, baletnih, opernih in filmskih umetnikov, akademikov in profesorjev.

Tudi nadaljevanje je bilo slavnostno. Kot se za častitljivi jubilej spodobi, je moderatorka Irena Vide v počastitev petindvajsetih svečk na Forumovi torti k prijetnemu klepetu, polnemu modrosti, povabila predstavnike dozdajšnjih dobitnikov velike nagrade odličnosti in mojstrstva, in sicer akademika Franceta Bernika, profesorico Lučko Kajfež Bogataj in očeta forumov Janeza Gabrijelčiča.

Nadaljevanje je bilo popestreno s podelitvijo nagrade Krki, d. d., Novo mesto, in sicer kot organizaciji, ki je v minulem letu na novo zaposlila največ delavcev. Sledila ji je izvirna predstavitev učencev osnovne šole Veliki Gaber, ki so nam v tradicionalnih »iskricah odličnosti« orisali svojo pot k odličnosti, mojstrstvu in deželi korenčka. Predstavitev je pokazala, kako se lahko z dobro voljo in s prepletom interesa različnih generacij in organizacij iz »pozabljene zgodbe« naredi odličen projekt, ki ima tako vzgojne kot tudi komercialne učinke.

V nadaljevanju nas je profesorica Marija Ovsenik popeljala v predstavitev ustvarjalnosti kot izzivu časa, v sklopu katerega nas je opozorila, da ustvarjalnost ni cilj, ampak potovanje, pri čemer je treba zagotavljati »humus ustvarjalnosti«. Predstavitev Marjane Laibacher Rogelj nas je postavila pred dilemo, ali način, kako danes delamo, res spodbuja sproščanje naših ustvarjalnih zmogljivosti, prispevek Marte Strmec pa je na primeru Trima, enega prvih dobitnikov priznanja republike Slovenije za poslovno odličnost, predstavil vidike ustvarjalnosti zaposlenih v obdobju gospodarske krize. Kot vsako leto do zdaj se je tudi letošnje druženje zaključilo z okroglo mizo, h kateri je moderator Rudi Bric povabil nosilce prispevkov.

Na letošnjem Forumu smo se poskušali izogibati besedni zvezi razvoj človeških virov, ki še vedno domuje v učbenikih in tudi v organizacijskih shemah. Nismo govoril o razvoju, temveč o sproščanju, nismo govorili o človeških, ampak o človekovih, in nismo govorili o virih, ampak o potencialih. Majhna razlika med besedami, toda velika razlika v njihovi pomenski razsežnosti.

 

Nazaj