Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice - Tomaž Kordiš

Dolenjska, zgled za Slovenijo

Uspeh št. 20

V zadnjem tednu aprila smo v soorganizaciji s Slovensko fundacijo za poslovno odličnost (SFPO) pripravili popoldansko druženje z okroglo mizo z naslovom Dolenjska, zgled za Slovenijo. Namen okrogle mize je bil spregovoriti o odličnosti na Dolenjskem s predstavitvijo odličnih organizacij, ki so ključno pripomogle k doseganju odličnosti celotne dolenjske regije. S tem dogodkom smo želeli spodbuditi tudi ostala podjetja iz naše in ostalih regij, da sistematično stopijo na pot odličnosti in nenehnih izboljšav. Udeleženci okrogle mize so bili članica uprave in direktorica Sektorja za ekonomiko in informatiko Krka, d. d., Zvezdana Bajc, generalna direktorica Adrie Mobil, d. d., Sonja Gole, predsednik uprave TPV, d. d., Vladimir Gregor Bahč, član uprave in direktor Direkcije človeških virov Revoz, d. d., Franci Bratkovič, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Mira Retelj, načelnica Upravne enote Novo mesto Mateja Sotler Štor in vodja razvoja poslovne odličnosti Trimo, d. d., Polona Briški. Pogovor z njimi je vodil predsednik upravnega odbora SFPO Rudi Bric.

Vsi udeleženci okrogle mize so poudarili pomembnost sistemskega pristopa, ki je osnova za prehod k odličnosti tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. In kaj je bil po mnenju udeležencev ključni dejavnik za uspeh? Osredotočenost na izvoz, na tuje trge, na katerih so z lastnim znanjem, z vlaganjem v razvoj in nove proizvode prepričali ključne kupce. Seveda pa so imela vodstva ves čas pred seboj jasne vizije, strategije in cilje, ki so jih oblikovali in dosledno izvajali skupaj s svojimi zaposlenimi. Pri tem pa nikakor ne smemo pozabiti na vzpostavitev primernih procesov komuniciranja ter na izvajanje dogovorjenih aktivnosti in nalog. Najpomembnejši dejavnik pri doseganju odličnosti je bilo voditeljstvo, ki je odločilno vlogo, poleg ostalih, odigralo tudi pri spremembi organizacijske kulture in družbene odgovornosti. Ena od posebnosti voditeljstva v naših uspešnih podjetjih je, da voditelji v njih rastejo in učinkovito ter uspešno nadgrajujejo ideje in delo svojih predhodnikov. Dokaz, da si lahko odličen tudi v javnem sektorju, smo dobili v pogovoru s predstavnicama tega. Poudarjeni so bili zgled gospodarstva in odločitev ter izvedba, ki je omogočila izboljšanja in kakovostnejše poslovanje. Skozi pogovor je bil poudarek tudi na podpori ključnih odločevalcev za podporo pristopom v zasebnem in javnem sektorju, ki temeljijo na nenehnem izboljševanju in vodijo k odličnosti.

Nazaj