Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja članov

Podjetništvo

V DANAŠNJIH NEMIRNIH ČASIH, KO VARNE ZAPOSLITVE NE OBSTAJAJO VEČ IN JE VSE MANJ PRILOŽNOSTI TER MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV, VSE VEČ LJUDI RAZMIŠLJA O PODJETNIŠTVU. Z NAŠIMI SOGOVORNIKI SMO SE POGOVARJALI O TEM, KAJ SPODBUJA RAZVOJ PODJETNIŠTVA.

Uspeh št. 21

Janez Povh, FIŠ

Opažam, da zavest o pomenu podjetniške iniciative v Sloveniji narašča. Krepi se spoznanje, da je naravna pot do novih delovnih mest in blaginje prek velikega števila novih podjetij, od katerih jih precej propade, nekatera pa s časom postanejo srednje velika in mogoče kdaj tudi velika podjetja. 

Kot dekan Fakultete za informacijske študije (FIŠ) in kot raziskovalec opažam, da Republika Slovenija prek različnih agencij in več inštrumentov spodbuja ustanavljanje novih podjetij. Prav tako spodbuja povezovanje podjetij z znanstveno in visokošolsko sfero. Seveda bi bilo dobro obseg teh spodbud povečati, vendar tudi zdajšnje stanje ni zanemarljivo.

Na naši fakulteti sledimo tej usmeritvi in študente od prvega dne na različne načine spodbujamo k podjetniškim podvigom. Temu je namenjen poseben predmet na prvi stopnji. Študente tudi vključujemo v fakultetne raziskovalne projekte in jih motiviramo k izdelavi odličnih projektnih nalog s podjetniškim potencialom. S temi nalogami tekmujejo in dosegajo dobre rezultate na prestižnih tekmovanjih, prav tako pa postajajo že med študijem ali po diplomi dejavni prebivalci novomeškega Podjetniškega inkubatorja.

Sem optimist in verjamem, da bodo vsi ti številni napori kmalu začeli dajati opazne rezultate za večjo družbeno blaginjo. 

 

Nina Jakovljevič, Mediodrom, d. o. o.

Mediodrom smo ustanovili v letu 2011, ko so bile razmere na trgu dokaj nehvaležne. V prvem letu nas je najbolj pestila plačilna nedisciplina kupcev. Želeli bi si več razpisov za mlada podjetja z manj zaposlenimi, zlasti takšne, ki bi bili narejeni za storitvena podjetja, kot smo mi. Ne nazadnje ustvarjamo precejšnjo dodano vrednost in vedno nova delovna mesta.

Smo člani Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, ravno v teh dneh so tam zagnali tudi pospeševalnik StartUp. V inkubatorju sobivamo z mladimi podjetji različnih dejavnosti, ob čemer se vsi srečujemo s podobnimi izzivi. Zato je zelo dobrodošlo, da si izkušnje izmenjujemo vsak dan. Povezovanje malih podjetij postaja vse pomembnejše, nimamo zadržkov do sodelovanja z našo neposredno konkurenco. Pri nekaterih večjih projektih tako nastopamo skupaj, saj se med seboj dobro dopolnjujemo. Stalno sodelovanje in izmenjava izkušenj sta tisto, kar nas bogati in izboljšuje naš nastop na trgu. Korak v tej smeri je tudi nedavna ustanovitev Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov pri GZDBK, kar smo toplo pozdravili tudi v Mediodromu.

 

Urša Repše, Dežela kozolcev Šentrupert, d. o. o

Dežela kozolcev – trajnostni turizem na podeželju z vključevanjem lokalne ponudbe

Kako to doseči? Rupert Gole, idejni oče prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu in župan Občine Šentrupert, je skupaj z ekipo zasnoval projekt, ki temelji na bogati kulturni dediščini slovenstva - kozolcu.

V Deželi kozolcev mojstrovinam stavbarstva z mero razuma dodajamo nove vsebine in jih s tem oplemenitimo in uporabljamo, obiskovalcem pa dediščino kozolcev predstavljamo preko zgodb. V aktivnosti muzeja na prostem se ima priložnost vključevati lokalno prebivalstvo, kar spodbudno vpliva podjetništvo celotne Mirenske doline. Sinergija trajnostnega turizma kaže pozitivne učinke in s tem muzej na prostem prerašča v model ekomuzeja.

V jesenskem času so eden izmed produktov blagovne znamke Dežela kozolcev zagotovo programi za šolske in predšolske skupine, kjer otroci poleg ogleda muzeja aktivno sodelujejo pri delavnicah o lesu, travniku, spoznavanju poklicev, ljudskih igrah idr. Ključno je, da ne ponujamo instant ponudbe, da smo drugačni. Inovativni in predani svojemu delu.

 

Mitja Košak, Solos, d. o. o.

Moje mnenje izhaja iz izkušenj. Podjetnik sem več kot dvajset let in ves čas se ukvarjam z marketingom in prodajo, tudi kot poslovni angel. Ustvarjamo podjetja, poslovne modele in iščemo nove priložnosti. Kaj spodbuja podjetništvo, je po mojem odvisno od dveh ključnih stvari: motivacije in priložnosti.

Motivacija je izključno osebne narave, kaj žene podjetnika v tveganje. Kriza, ki jo doživljamo, je odlična priložnost za vso našo skupnost. Povečuje motivacijo, ker mladi že vedo, da če sami ne vzamejo zadeve v svoje roke, služb ne bo na pretek. To, kar mi je všeč, je dejstvo, da so zaradi visoke motiviranosti pripravljeni delati več, se združevati v skupine in deliti znanje, ker ga tako pridobijo tudi oni.

Druga zelo pomembna stvar pa so priložnosti. Na njih vplivajo zunanji dejavniki, kot so poslovno okolje, banke, davčne politike. Pogrešam več zasebnih investitorjev, ki bodo z znanjem in s sredstvi sodelovali pri novih projektih, ker bodo tudi oni videli v tem priložnost.

Osebno mislim, da so mala podjetja ključna za razvoj podjetništva in so bistven pogon inovativnosti za velika. Hkrati pa so velika podjetja pogoj, da imajo mala dovolj priložnosti. In država je tista, ki mora to vedeti in upoštevati pri pripravi zakonov in pravilih igre.

Nazaj