Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije, Nina Jakovljević

Malo podjetništvo od zdaj v posebni sekciji

Pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so med člani že dlje časa zaznavali potrebo po spodbujanju in organiziranju dejavnosti na področju malega gospodarstva. Odločitev za ustanovitev posebne sekcije, ki bi združevala manjša podjetja in podjetnike, je zorela dlje časa. Sprejeta je bila v prizadevanju zbornice ponuditi čim bolj kakovostno podporo manjšim članom, ki jih družijo svojevrstne potrebe in interesi.

Uspeh št. 21

Ustanovni zbor Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov (SMMSP) je potekal 2. julija 2013 v Novem mestu. Zbrane je uvodoma nagovoril direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš. Predstavil je podatke o poslovanju gospodarskih družb v regiji in osnovni namen ustanovitve nove sekcije. Prisotni, teh je bilo 23 iz 18 podjetij, so soglasno izrekli podporo ustanovitvi.

V nadaljevanju je sledila izvolitev izvršilnega odbora, ki se bo na delovnih sestankih predvidoma srečeval na vsaka dva meseca. Prisotni so predsedovanje zaupali direktorici podjetja Mediodrom, d. o. o., Nini Jakovljević. Predsednica je v nadaljevanju predstavila namen in programska izhodišča delovanja.

Sekcija je bila ustanovljena z namenom povezovanja majhnih in mikro podjetij ter samostojnih podjetnikov, spodbujanja njihovega medsebojnega sodelovanja, izmenjave izkušenj, dobrih praks, izobraževanja članov ter zaščite njihovih posebnih interesov. Delovala bo kot strokovno delovno telo, ki bo v okviru zbornice spodbujalo in organiziralo dejavnosti na področju malega podjetništva. Njeno poslanstvo bo sooblikovanje podjetniške kulture, širjenje dobrih praks, poslovnih idej in spodbujanje strokovnega razvoja ter upravljanja na področjih dela članov. Vizija sekcije je postati vodilno podporno telo malega podjetništva na Dolenjskem in v Beli krajini.

V prihodnjem letu sekcija načrtuje izvedbo petih izobraževalnih dogodkov, katerih vsebina bo prikrojena željam in potrebam članov, oglede dobrih praks v regiji in izven nje ter neformalno druženje. Prav tako namerava ob zakonodajnih spremembah oblikovati in posredovati stališča članov, spodbujati projektno povezovanje in sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ter uresničevati ostale interese članov. V teh dneh sekcija zaganja tudi posebno spletišče za zagotavljanje poslovnih in zakonodajnih informacij, izmenjavo poslovnih izkušenj, mnenj, nudenje strokovne pomoči ter podajanje predlogov članov. Do spletišča lahko dostopate na povezavi http://mmsp.gzdbk.si/.

Po ustanovnem zboru so udeleženci z zanimanjem prisluhnili predavanju Kristine Kočet, mlade podjetnice leta 2013. Predstavila je področje aktualnih razpisov in možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev. Pri udeležencih je predavanje naletelo na odličen odziv, prisotni so ob tem izpostavili tudi lastne izkušnje pri pridobivanju razpisnih sredstev in od predavateljice prejeli kar nekaj konkretnih in koristnih nasvetov. Že pri prvem sekcijskem dogodku se je tako potrdilo, da je organizacija dogodkov z vsebino, ki je prikrojena prav malim podjetnikom, med člani zelo dobrodošla.

Z ustanovitvijo Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov zbornica nadaljuje z začrtanim delom in upravičuje svoje poslanstvo povezovati, spodbujati in delovati regijsko. Pri tem upošteva temeljne evropske vrednote prihodnosti: znanje, inovativnost, povezovanje, solidarnost. Nova sekcija je že sedma, ki deluje v okviru zbornice.

Sekcija bo zaživela in izpolnila svoje poslanstvo le ob dejavni udeležbi članov. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani, da k Sekciji mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov pristopite in z udeležbo na dogodkih, ki bodo prilagojeni interesom malega gospodarstva, pomagate uresničevati njene cilje in poslanstvo.

Delovanje sekcije lahko spremljate tudi na spletnih straneh www.gzdbk.si.

Nazaj