Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Intervju, Lidija Jež

Televizija – moj način življenja

Program Televizije Vaš kanal nastaja na terenu, med ljudmi. Na sedežu podjetja so si uredili vse, kar televizija potrebuje, tudi zanimiv studio, ki ga prilagajajo iz oddaje v oddajo, da gledalci dobimo vtis različnih prostorov. Tiste, ki delajo pred kamero poznamo, še mnogo pa je različnih strokovnjakov, ki s svojo profesionalnostjo v ozadju skrbijo za vrsto odgovornih nalog, brez katerih ni dobre televizije. Največje bogastvo televizije, tudi Vašega kanala, je arhivsko gradivo, ki v ogromnih količinah čaka na digitalizacijo, kar pa je zahteven, dolg in drag proces … Pogovor z direktorico Ireno Vide se zato suče o mnogih vsebinah, ki so gledalcem nevidne, hkrati pa »usodne« za to, da je Vaš kanal postal v 23 letih delovanja osrednja regijska televizija, ki pa seže do domov po celi Sloveniji.

Uspeh št. 21

Televizija Vaš kanal je osrednja regionalna televizija, ki deluje v okviru podjetja Televizija Novo mesto. Razložite nam prosim organizacijsko shemo.

Podjetje Televizija Novo mesto je družba z omejeno odgovornostjo in izdajateljica medija Televizija Vaš kanal, ki ima status regionalnega televizijskega programa posebnega pomena. Njeni primarni dejavnosti sta produkcija in predvajanje televizijskega programa. Družba izdaja tudi tiskani medij, časopis Vaš mesečnik, v zadnjem času pa je vse več povpraševanja po raznovrstnih agencijskih storitvah, ki jih tudi nudimo.

Televizija Vaš kanal ima že kar lepo tradicijo, saj je stara že 23 let. Ali ocenjujete, da je v tem času televizija »zrasla« do zrelosti?

Vsakodnevni odmevi naših gledalcev so danes zagotovo dokaz, da je televizija ne samo zrasla do zrelosti, ampak se je usidrala praktično v vsak dom v naši regiji in širše. Njen začetnik Marjan Moškon je postavil temelje in zbral okoli sebe zanesenjake z veliko volje po oblikovanju programa, ki je bil sprva ožjega, lokalnega pomena, sčasoma pa je dobival vse večje regijske razsežnosti. Začetki temeljijo na ljubiteljskem delu; skozi čas pa se je Televizija Vaš kanal – tako tehnično kot ustvarjalno – precej profesionalizirala. Naš lasten program bogatijo redne oddaje informativnega, gospodarskega, izobraževalnega, kulturnega in športnega področja ter še vrsta aktualnih oddaj z različnimi vsebinami. Smo najbolj gledana regionalna televizija v Sloveniji! Digitalizacija prizemeljskega televizijskega oddajanja leta 2009 je TV Vaš kanal, ki je pridobil ustrezno odločbo za pravico oddajanja v digitalni radiodifuzni tehniki, bistveno povečala območje pokritosti. Gre za izjemno priložnost in pridobitev, ki je sicer terjala visoko investicijo in ki ji botrujejo visoki stroški mesečnega oddajanja. Hkrati pa gre – zaradi vse večje krize v državi – tudi za tveganje. Ukrepati je bilo treba hitro: »Vzemi in se razvijaj ali pusti in stagniraj.« Jasno je, da sem sledila ne le močni intuiciji in dolgoletnim prizadevanjem v tej smeri, pač pa tudi modelu razvoja uspešnih gospodarstvenikov iz našega okolja. Z digitalnim prizemnim signalom tako zdaj pokrivamo osrednjo medijsko krajino Center, to je obširno območje med Karavankami in Kolpo. Pred ugasnitvijo analognega oddajanja smo bili vidni le v JV Sloveniji, pa še tu je bilo precej sivih lis. Prek optičnih povezav in kabelskih operaterjev nas danes lahko spremljajo gledalci po vsej državi, prek spletnega portala www.vaskanal.com pa tudi za Televizijo Vaš kanal ni več meja.

Kako se TV Vaš kanal financira? Kako zagotavljate sredstva za izvedbo oddaj lastne produkcije, nakup tujega programa in njegovo distribucijo?

Sredstva za izvedbo lastnega televizijskega programa in njegove distribucije kot tudi občasen nakup tujega filmskega in dokumentarnega programa financiramo iz prodaje oglasnega prostora in sponzorstva oddaj. Del sredstev pridobimo s kreativnimi rešitvami skozi agencijske storitve in filmsko produkcijo, del pa tudi s prodajo oglasnega prostora v časopisu Vaš mesečnik. Programske vsebine v javnem in kulturnem interesu pa podpirajo lokalne skupnosti in Ministrstvo za kulturo, pri čemer v nadaljevanju (še vedno) upamo na načrtovane zakonske spremembe in podeljeno večletno koncesijo za uresničevanje javnega interesa na lokalni in regionalni ravni – torej za izvedbo programa posebnega pomena, ki pomeni pomembno dopolnilo javnemu zavodu RTV Slovenija.

Koliko programskih vsebin namenjate gospodarstvu?

Če upoštevamo vsakodnevne prispevke v osrednji informativni oddaji Novice ter posebne tematske oddaje, pomembne za regijsko kot tudi vseslovensko dogajanje, je teh vsebin kar za tretjino programa. Zadovoljna sem, ker smo pri poročanju in obveščanju uspešni in odmevni, in da naše gospodarske zgodbe vlivajo zaupanje in optimizem. V posebni tedenski specializirani oddaji z gospodarskimi vsebinami Smo dobri gospodarji, ki jo v naši medijski hiši predvajamo že trinajsto leto zapored, smo ob njeni 500. izdaji v sodelovanju z GZDBK pripravili tematsko konferenco na temo gospodarstvo in podjetništvo v regiji. Vseslovensko pa je bil izjemno odmeven tudi projekt jubilejne prireditve 500. oddaje s televizijskim prenosom v omrežje regionalnih televizij Slovenije. V septembru začenjamo z novo, štirinajsto sezono oddaje; do zdaj je skozi ekran Vašega kanala odmevalo že prek 700 oddaj.

Kako sodelujete z gospodarstvom? V kolikšnem delu vas to »podpira« – skozi oglase, na primer, sponzoriranja, donacije? Ali se zna zgoditi, da posamezniki skozi to skušajo uveljavljati tudi svoj vpliv?

Družba Televizija Novo mesto, ki je izdajatelj televizijskega programa Vaš kanal, je član GZDBK od prvega dne ustanovitve zbornice. Z zbornico in s tukajšnjim gospodarstvom sodelujemo dobro, seveda si želim, da bi to poslovno sodelovanje v prihodnje dvignili na višjo raven. Zelo me moti zmotno razmišljanje nekaterih, da nas s tem, ko se odločijo za akcijo v našem mediju, podpirajo. To dejansko ni posel v smislu podpore. Gre namreč za prodajo in nakup medijskih storitev. Televizija Vaš kanal je namreč na trgu in se tako kot ostala podjetja dnevno bori za svoj obstoj in razvoj. Kdor prepozna potencial in priložnosti, ki jih danes, kot največja slovenska regionalna televizija nudimo, je praviloma z našimi storitvami zelo zadovoljen. Ko po končani promocijski akciji potegnemo črto, ima naročnik preverjeno dober učinek. Se pa ta vedno ne meri v količini prodanega blaga in s tem ustvarjenega dobička, pač pa po dometu in vsebini informacije. Vedno bolj prihaja v ospredje potreba po prepoznavnosti in umestitvi blagovne znamke v prostor. Podjetje lahko proizvaja odličen kakovosten izdelek ali nudi storitev, ampak če potencialni kupci zanj ne vedo, ga preprosto ne morejo zaznati. V teh za gospodarstvo nehvaležnih časih ugotavljam, da v podjetjih, žal, promociji in krepitvi prepoznavnosti blagovne znamke posvečajo vse manj pozornosti, kar po mojem poznavanju stroke in dolgoletnih izkušnjah nikakor ni dobro. Naša medijska hiša lahko nudi priložnost, gospodarskim subjektom gremo nasproti, seveda pa mora biti želja po sodelovanju izražena na obeh straneh!

Ali dobivate veliko pritiskov glede poročanja, usmeritev, ali morda celo groženj?

Vsakdo si želi, da bi o njegovem delu poročalo pozitivno, dobro in da bi se vedno udeležili vseh dogodkov, kar pa je nemogoče. Nismo deležni pritiskov; več pa je individualnih želja, saj želijo posamezniki reševati svoje ali pa tudi tuje probleme skozi televizijo. Toda na anonimna pisma in namigovanja se načeloma ne odzivamo. Naša poslovna in programska prizadevanja gojimo v smeri omogočiti gledalcem in gledalkam pozitivno naravnane vsebine – naša filozofija je biti in ostati »Televizija dobrih zgodb«.

Televizija deluje neposredno na čustva. Psihologi pravijo, da ima veliko, a kratkotrajno moč. Ste morda zato začeli z izdajanjem revije Vaš mesečnik? V tiskanem mediju so informacije zabeležene za vedno.

Oba medija imata po moji oceni veliko moč. Vaš mesečnik letos izdajamo že deseto leto, ideja pa se je porodila spontano – del utripa, ki ga novinarji in snemalci zabeležijo na terenu, naj ostane zabeležen tudi v Vašem mesečniku. Tako je Vaš mesečnik ne le promocija našega programa, pač pa tudi svojevrstna kronika naše televizije. V njem ohranjamo spomine tudi na številne dogodke, ki smo jih zakrivili sami, in na obletnice posameznih oddaj. Hkrati pa so, kot je pokazalo desetletje njegovega izdajanja, v njem mnogi oglaševalci prepoznali tudi odlično tržno priložnost. Formula: na Vašem kanalu videno, v Vašem mesečniku zapisano, na spletnem portalu shranjeno, namreč preverjeno deluje.

Vaše delo je verjetno vaš način življenja. Katere televizijske programe gledate doma, kako družina sprejema vaše delo?

Res je, da takoj, ko pridem domov, prižgem televizorje. Na treh ekranih spremljam različne programe – osrednje slovenske, regionalne pa tudi tuje programe. Pri mojem delu mora biti človek pač v toku dogajanja, zato je spremljanje različnih televizijskih programov skorajda nujno. Seveda pa je moja osrednja pozornost namenjena naši televiziji. Hitro razberem, kako je kdo razpoložen, kaj je treba pohvaliti in na kaj opozoriti, da bo prihodnjič boljše. Tudi moj mož Silvester spremlja televizijo in mi predstavi kakšno svojo analizo, ki je zelo dobrodošla, saj vem, da je nepristranska. Sinu Marku pa sem zelo hvaležna za marsikatero njegovo mnenje in usmeritev.

Kaj bi osebno izpostavili kot vaš največji dosežek, na kaj ste še zlasti ponosni?

Kot največji razvojni dosežek v obdobju, kar vodim Televizijo Vaš kanal, je zagotovo zajeten proces digitalizacije, s katerim smo postali sodobna in največja regionalna televizija pri nas, s programom, vidnim po vsej Sloveniji. Tega pa nikakor ne bi mogli doseči brez odrekanj in izjemnega prispevka odličnih sodelavcev. Ponosna pa sem, da kljub vsem funkcijam in obveznostim, ki so povezani z vodenjem regionalne Televizije Vaš kanal, uspem pripravljati in voditi odmevno mesečno oddajo Pravi ključi.

Nazaj