Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik, Tomaž Kordiš

Vodenje z vizijo

Uspeh 22

V tej številki Uspeha veliko prostora namenjamo viziji in vodenju. Odgovor na vprašanje, kaj je vodenje z vizijo, boste zagotovo našli na naslednjih straneh. Poiskali in prepoznali smo primere dobrih praks podjetij kot tudi lokalne skupnosti, zato je prav, da jih predstavimo tudi vam. Širši zainteresirani javnosti pa smo skupaj s našimi člani v okviru okrogle mize predstavili pot regije do odličnosti. Njeni udeleženci se zavedamo, da sta jasna vizija posameznika in organizacije osnova za strategije in preboj – tudi regije.

Bela krajina je z javno razgrnitvijo osnutka državnega prostorskega načrta dobila pogled na traso hitre ceste drugega odseka južnega dela 3. razvojne osi. Ob spremljanju vizualne predstavitve celotne trase tega odseka se utrne misel, da vizija generacij Belokranjcev po sodobni, varni in hitri povezavi do Novega mesta in naprej do Ljubljane postopoma postaja resničnost. Nova cesta bo ustvarila nove razvojne priložnosti tako za gospodarstvo kot za negospodarstvo, regija bo pridobila na konkurenčnosti, ključno pa je, da bi se mladi visoko izobraženi kadri vračali in svojimi idejami ustvarjali nove poslovne priložnosti in pogoje za lasten razvoj.

Kot ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj, ostaja izvoz edini dejavnik, ki pomembno pozitivno prispeva h gospodarski dejavnosti. Njegova medletna rast se je še okrepila (4,8 %) ob pospešitvi izvoza blaga v EU, kjer se je okrevanje gospodarstva v tretjem četrtletju nadaljevalo. Naša regija je izrazito izvozno usmerjena in na zgoraj navedeno ugotovitev imajo vpliv tudi naša izvozno usmerjena podjetja.

Žal pa v zaključku leta ugotavljamo, da smo v iztekajočem se letu dobili nove davke in druge obremenitve, ki bodo imeli močan vpliv na poslovanje, predvsem mikro in malih podjetij in prav tem bodo te spremembe dodatno oteževale dnevno poslovanje, ki ga zelo otežujejo še neplačevanje pogodbenih obveznosti in dolgi plačilni roki. Nujna je razbremenitev gospodarstva, ki vključuje zmanjšanje trošarin, prispevkov, dajatev in davkov. Za izboljšanje konkurenčnosti je treba sprejeti ukrepe za ureditve trga dela, za zajezitev sive ekonomije in dela na črno. Treba je vzpostaviti tudi pogoje za vzpodbujanje tujih investicij, ki bodo nato vključila v svojo verigo dobaviteljev tudi podjetja iz naše regije, ki je v Sloveniji najbolj izvozno usmerjena. Pričakujemo tudi, da bodo sprejeti ukrepi in programi za internacionalizacijo gospodarstva, ki bodo omogočali učinkovitejše vključevanje podjetij na globalne trge.

Kljub ne najboljši popotnici (zaradi že sprejetih ukrepov v letu 2013) za naslednje leto pa velja slediti misli, da uspejo prodorni, inovativni, ustvarjalni in željni novega znanja – in sicer tako posamezniki kot podjetja.

ŽELIMO VAM USPEŠNO IN SREČNO NOVO LETO 2014!

Nazaj