Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Posvet SRČV - Nina Šab

Ali zaupamo v etiko in pravo?

Kako razmišlja o etiki, pravu, pravičnosti ter odgovornosti Miro Cerar? Kje nas vidi Vesna Vuk Godina? Ali smo v zaskrbljujočem pomanjkanju vrednot in ali znamo ponastaviti svojo družbo danes v smer boljšega in uspešnejšega jutri? Tem in podobnim razmislekom smo prisluhnili na 6. dnevu ravnanja s človeškimi viri. Na njem smo že šesto leto zapored podelili tudi priznanje vzornemu primeru ravnanja s človeškimi viri.

Uspeh 22

Oktobra je na Otočcu potekal 6. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom ZaUpanje, etika, pravo – Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli? Po uvodnem pozdravu direktorja GZDBK Tomaža Kordiša in predsednice Sekcije za ravnanje s človeškimi viri Marte Strmec sta prisotnim o etiki, pravu in sociološkem razvoju Slovenije predavala Miro Cerar in Vesna Vuk Godina. Sledila je podelitev priznanja vzornemu primeru ravnanja s človeškimi viri GZDBK za leto 2012. Tokrat smo priznanje izrekli direktorju kadrovskega sektorja v podjetju Krka, d. d., Borisu Dularju, saj je desetletja s svojimi številnimi dejavnostmi pomembno vplival na zavedanje in razvoj na področju ravnanja s človeškimi viri v naši regiji in širše.

Prejemnik priznanja Boris Dular se je prisotnim osebno predstavil

 Po svečanem prevzemu priznanja, ki sta mu ga izročila direktor GZDBK in predsednica ocenjevalne komisije Mojca Novak, se nam je prejemnik priznanja Boris Dular osebno predstavil v pogovoru z Ireno Potočar Papež. Povedal je: »Priznanje mi veliko pomeni, še posebej, ker ga podeljuje prav naša Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Uspešnost kadrovske funkcije se lahko pokaže samo v njenem neposrednem prispevku k poslovni uspešnosti podjetja in k temu so usmerjena vsa naša prizadevanja. To priznanje je zame predvsem priznanje mojemu timu sodelavk in sodelavcev. Brez njihovega odgovornega in predanega strokovnega dela, skupnih prizadevanja za pridobivanje novih sodelavcev ter njihovega strokovnega in osebnostnega razvoja ne bi mogli biti uspešni.« 

Osrednja govorca 6. dneva ravnanja s človeškimi viri sta bila Miro Cerar in Vesna Vuk Godina. V nadaljevanju povzemamo nekaj misli, ki sta nam jih namenila.

Čas, v katerem živimo, nam nalaga hitro in dinamično delovanje še zlasti v gospodarstvu. Kadrovska stroka je vse bolj prisotna pri zagotavljanju uspešnih sodelavcev in s tem uspešnega poslovanja. Etika, morala ter odgovornost naj bi bile širše, kot je pravni red, ki naj ga zagotavlja družbeni sistem. Vodilni menedžerji v podjetjih naj bi delovali kar se da pravično in tako prispevali k osebni motivaciji svojih zaposlenih, ki so ključ do uspešnega delovanja podjetja. Njihov potencial naj bi razvijali v takem okolju, ki spodbuja spoštovanje pravih vrednot. »Tako podjetje kot njihovi zaposleni naj bi razvijali svoje principe delovanja in jih živeli, saj drugače ne gre,« meni Miro Cerar, »pravni red pa naj bi zagotavljal predvidljivost in pravičnost.« Za udejanjanje pravičnosti je potrebna visoka raven osebne odgovornosti lastnikov in vodstva podjetij. Demokracija in kapitalizem sta lahko vulgarna in primitivna, lahko pa sta subtilna in napredna, odvisno, kako ju večina dojema. Enako je tudi pri gospodarstvu. »Če bosta edini kriterij zgolj BDP in profit, potem ne bomo daleč prišli,« pravi Cerar. Podjetništvo mora biti več tudi z vidika prava in etike. Etika in morala se začneta že s tem, da odgovorno ukrepamo, ko je nekaj krivično (ni treba čakati, da postane nezakonito). Prava pot do cilja je čista pot. »Če je naš cilj počitek, mir, sproščenost v čudoviti koči na vrhu hriba, bolj ko ubiramo čisto pot do koče, bolj bomo uživali ta cilj,« poudarja Cerar, »saj če bomo ubrali umazano pot, bomo prinesli v to lepo kočo tudi umazanijo.«

Ekonomija je bila v zgodovini vedno sredstvo družbe, da zagotovi, da gre družbi dobro in da poskrbi za ljudi. To delavci razumejo, meni Vesna Vuk Godina. Našo družbo tvorijo taki ljudje, ki delujejo po principu recipročnosti – daj dam; če daš ti meni prijaznost, dam jaz tebi prijaznost, če daš ti meni podporo, dam jaz tebi podporo, če daš ti meni spoštovanje, dam jaz tebi spoštovanje. Če ravnamo z ljudmi napačno, se jim zamerimo. Ne more obstati uspešna družba, ki bi z nepravično motivacijo lahko dolgo uspešno delovala. »Ne moremo imeti uspešnega podjetja, če za zaposlene ne poskrbimo, jih ne spoštujemo,« je pojasnila Vuk Godina. Premalo se zavedamo, da imamo v Sloveniji visoko kakovostno delovno silo, ki je zelo konkurenčna in še dovolj poceni. »In dokler imamo še dovolj starejšega delovno aktivnega kadra, tistega, ki zna delati, imamo še priložnost,« meni Vuk Godina, »da to znanje prenesemo na mlade.« Z delavci je treba ravnati spoštljivo, zanje poskrbeti, tudi v obdobju, ko podjetju ne gre. Tuji kapitalisti, pravi, se zavedajo, da je na 20 poslovnih let treba vračunati tudi neko obdobje, ko podjetje ne ustvarja dobička, ko je treba v podjetje zgolj vlagati in poslovati brez dobička. Delavci naj se ne odpuščajo, takoj ko podjetje ne dosega zastavljenih ciljev. »Ko enkrat svoje delavce odpustite, jih težko spet dobite, ko jih potrebujete.« Ne nazadnje, opozarja Vuk Godina, če narod nima dela, je to etnocid.

»Slovenija se je premenila v državo, za katero veljajo značilnosti kolonije, ker nismo razumeli procesov, v katerih smo se znašli. Verjeli smo, da se preoblikujemo v družbo zahodnega tipa, kar ni točno, saj so današnje zahodnokapitalistične družbe rezultat zgodovinsko edinstvenih procesov, ki niso ponovljivi. Preoblikujemo se v tip od kapitalskih središč odvisnega ozemlja, v katerem se vsi procesi vodijo v korist kapitalskih središč in praviloma škodujejo Sloveniji.« Vuk Godina svari, da Slovenija izpolnjuje že vseh 12 značilnosti, s katerimi antropologi opredeljujejo kolonializem. Demokracijo in kapitalizem ne smemo zgolj preslikati iz tujine, treba ju je prilagoditi slovenskemu narodu, slovenskemu delavcu, zatrjuje Vuk Godina. Za primer, kako uspešno je lahko podjetje, če tuji lastniki razumejo slovenskega delavca (kako razmišlja in deluje), je izpostavila lastnike Revoza, saj meni, da so oni svoj sistem poslovanja smiselno prilagodili slovenskemu delavcu. Revoz je verjetno tudi zaradi tega ena najuspešnejših tovarn sistema Renault. Pametne mlade Slovence nam, po njenem mnenju, pogosto že med študijem, zvabi k sebi razvita Evropa. Sprašuje se, kako bomo lahko še ostali visoko usposobljena konkurenčna delovna sila, če bo vsa mlada pamet odšla iz Slovenije. Kdo bo potem še znal delati? Noben narod ne more obstati, pravi, če mu odvzamejo 10 % najpametnejšega kadra. Za razvoj in obstoj države potrebujemo kapital, znanje in suverenost.

»Dan na Otočcu je bil čarobno lep, z izjemno sporočilno vrednostjo, ki jo je bilo zaznati pri nastopajočih. Ni enostavno v tem zahtevnem obdobju pripraviti takega dogodka, prav zato je toliko bolj pomemben izbor prejemnika priznanja, torej tistega, ki postane na neki način ambasador ravnanja s človeškimi viri in lahko s svojim delom spodbuja in daje zgled ostalim, ki se v svojem delovnem okolju ukvarjajo s tem področjem. Prepričana sem, da naša zbornica s tem vsakoletnim dogodkom postavlja visoka merila ter opozarja na pomembnost ravnanja s človeškimi viri. Verjetno smo tudi na tem področju zaradi odličnosti lahko zgled vsem ostalim regijam,« je svoje vtise strnila moderatoka dneva Irena Potočar Papež.

Nazaj