Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Projekti - Miran Hvalec, namestnik direktorja Farma GRS

Farmacevtsko gospodarsko razvojno središče uspešno izvaja strategijo razvoja novih farmacevtskih tehnologij in izdelkov

Uspeh 22

Farmacevtsko gospodarsko razvojno središče (Farma GRS) so februarja 2011 ustanovila podjetja oz. partnerji, ki se ukvarjajo s farmacevtsko in farmacevtsko-procesno dejavnostjo:

 • Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto,
 • Metronik elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana, d. o. o.,
 • Iskra PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej, d. o. o., in
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Farma GRS se je prijavila na javni razpis Razvojni centri slovenskega gospodarstva za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, in uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini okoli 10,6 milijona EUR.

V prijavi načrtovani skupni stroški celotnega projekta Farme GRS so znašali skoraj 45 milijonov EUR. Rezultati uspešnega 33-mesečnega delovanja podjetja so: gradnja Kemijskega razvojnega centra in Proizvodnega centra za finalizacijo zdravilnih učinkovin, osem patentnih prijav z mednarodnim elementom, ustanovitev odcepljenih podjetij GRS Vizfarma in GRS Tehfarma, zaposlitev več kot 35 strokovnjakov, nov tehnološki izdelek – izolator, nove računalniške rešitve za vodenje farmacevtskih procesov.

Investicija v proizvodno dejavnost

 Zgrajen je bil Proizvodni center za finalizacijo zdravilnih učinkovin, ki je začel delovati septembra 2012. Vrednost investicije je dobrih 12,1 milijona EUR. Na dobrih 2200 m2 je nameščena farmacevtsko-kemijska oprema za končno obdelavo zdravilnih učinkovin. V okviru proizvodnega centra se končujejo ključne raziskave in potrjujejo končni tehnološki postopki za pripravo zdravilnih učinkovin.

Investicija v razvojno dejavnost

 Končuje se investicija v gradnjo Kemijskega razvojnega centra. Vrednost investicije je dobrih 18,6 milijona EUR. Na dobrih 3200 m2 so zgrajeni in opremljeni trije tehnološko vrhunski laboratoriji, dva polindustrijska kemijska razvojna obrata in prostori za razvojno dejavnost končnih operacij. Opremljenost laboratorijev in razvojnih obratov omogoča raziskovalno-razvojno delo na področju kemijsko-farmacevtske tehnologije.

Investicija v raziskovalno-razvojno dejavnost na področju zdravilnih učinkovin

 Raziskovalno-razvojna dejavnost na področju zdravilnih učinkovin obsega farmacevtsko stereoselektivno sintezo, separacijske znanosti, polimorfizem in končne tehnološke postopke.

35 zaposlenih na teh področjih se od ustanovitve intenzivno posveča razvojni dejavnosti. Rezultati zadnjih 33 mesecev so:

 • štiri podeljene patentne prijave za procese priprave zdravilnih učinkovin, 
 • štiri vloge za patente za pripravo zdravilnih učinkovin,
 • priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za inovacijo s področja separacijskih znanosti.

Investicija v raziskovalno-razvojno dejavnost s področja vodenja procesnih tehnologij 

 Nosilci raziskav s področja vodenja procesnih tehnologij so vrhunski strokovnjaki podjetja Metronik. Metronikovi raziskovalci, zaposleni v Farmi GRS, sodelujejo pri štirih raziskovalno-razvojnih projektih.

 • Razvoj orodij in podpore za varčevanje z energijo in manjše obremenjevanje okolja: razvoj je usmerjen v rešitve za sprotno spremljanje energetske učinkovitosti in stopnje obremenjevanja okolja na osnovi dostopnih procesnih podatkov (monitoring energetskih naprav v realnem času, inteligentno alarmiranje, opozarjanje na napake).
 • Razvoj naprednih analitičnih postopkov za analizo šaržnih procesov in obvladovanje njihove kakovosti; s pomočjo razvitih postopkov se bo lahko zaznalo in analiziralo neželene dogodke v procesu in tako pravočasno odkrivalo možne vzroke za težave in nihanja kakovosti.
 • Sodobni sistemi vodenja šaržnih procesov s poudarkom na procesih v sintezi in ob upoštevanju standarda S88; načrtovanje gradnikov vodenja šaržnih procesov, ki vključujejo varnostne mehanizme, enostavno definiranje kriterijev prehajanja med fazami proizvodnega procesa, avtomatsko generiranje programske kode in omogočanje interakcije operaterjev. 
 • Razvoj informacijske podpore procesov v sintezi s poudarkom na obvladovanju materialnega toka in proizvodnih zapisnikov zaradi zagotavljanja avtonomije delovanja proizvodnega obrata; brezpapirna proizvodnja ter upravljanje proizvodnih receptur za operaterje in stroje na enovit način (medprocesni nadzor ključnih procesnih in kakovostnih parametrov).

Investicija v raziskovalno-razvojno dejavnost s področja novih tehnoloških izdelkov

 Strokovnjaki podjetja Iskra PIO so sprejeli razvojni izziv in izdelali nov farmacevtsko-tehnološki izdelek – izolator. Ker so proizvodni procesi v farmaciji vse bolj zahtevni in kompleksni, so take tudi zahteve glede opreme za izvajanje teh procesov. Tako kot v farmaciji se zahtevnost povečuje tudi na drugih področjih, npr. v kemijski panogi, raziskovalnih institucijah, bioloških razvojni laboratorijih, lekarnah ipd.

Za proizvajalce farmacevtske opreme je vse večji izziv izdelati napravo, ki bi v celoti zadovoljila kupca in hkrati ustrezala vsem zahtevam standardov in smernic. Razvoj in izdelava izolatorja za delo v izoliranem okolju, v katerem razvijajo in proizvajajo zdravilne učinkovine, je zato velik izziv. Modularno napravo, ki je nastala v razvojnem projektu, je mogoče ponuditi različnim uporabnikom, saj je nanjo možno priklopiti razne druge naprave. Izdelava tako kompleksne naprave je bila kljub večletnim izkušnjam, ki jih imamo v podjetju, spodbuda tako za razvojni kot proizvodni oddelek. Hkrati z napravo so bile razvite tudi proizvodne tehnologije, s čimer je bil narejen korak naprej k izdelavi zahtevnih in kakovostnih izdelkov.

Nazaj