Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice - Tomaž Kordiš

Pot regije z vizijo do odličnosti – primer Dolenjske in Bele krajine

Uspeh 22

Na 22. letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki je potekala novembra v Portorožu, smo v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine pripravili okroglo mizo POT REGIJE Z VIZIJO DO ODLIČNOSTI – primer Dolenjske in Bele krajine. Namen okrogle mize je bil predstaviti pot regije do odličnosti. Jasni viziji posameznika in organizacij sta osnovi za strategije in preboj – tudi regije. Ali smo odlični? Ali imamo odlične posameznike? Ali imamo odlične organizacije? Na ta vprašanja lahko odgovorimo z da. Ali smo regija odličnosti? V tem trenutku v celoti ne, a imamo jasno vizijo, da to želimo biti.

Cilj okrogle mize je bil, da so njeni udeleženci – direktor sektorja Sistemi vodenja TPV, d. d., Anton Petrič, vodja Službe za razvoj zaposlenih Revoz, d. d., Judita Ledič, pomočnik predsednika uprave Kolpa, d. d., Marko Benje, direktor sektorja za kakovost Adria Mobil, d. o. o., Franci Štupar, dekan Fakultete za organizacijske študije Novo mesto Boris Bukovec, idejni vodja Foruma odličnost in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga Janez Gabrijelčič, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš ter direktorica Televizije Novo mesto in voditeljica okrogle mize Irena Vide – predstavili svoj osebni odnos do odličnosti, vrednot in sinergijskega delovanja v regiji.

V osrednjem delu okrogle mize so udeleženci predstavili ključne pristope in rezultate, ki jih dosegajo z vizionarskim vodenjem, medsebojnim sodelovanjem in s sinergijo pri doseganju vizije odličnosti znotraj svojih organizacij. Zaključili so s prikazi prenosa najboljših praks v okolje njihovih organizacij ter ob tem poudarili, da s tem ko prispevajo k spodbujanju ustvarjalnega okolja, zagotavljajo tudi pogoje za trajnostni razvoj lastnih organizacij. Poudarili so, da potovanje od kakovosti do odličnosti organizacij temelji na osebni odličnosti njenih zaposlenih kot tudi na odličnosti organizacijskega okolja. Sklepni del je bil namenjen izmenjavi mnenj z udeleženci.

Nazaj