Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Drobnogled uspeha - Katarina Žunič

Dirigiranje uigranemu orkestru

Uspeh 22

Andrej Baškovič, Treves, d. o. o.

Direktor podjetja Treves, d. o. o., je Andrej Baškovič. Svojo poslovno pot je začel v podjetju Renault Slovenija. »Delal sem v komerciali na področju rezervnih delov. Po devetih letih v sistemu s horizontalnim napredovanjem sem se odločil, da je čas, da si poiščem službo drugod.« Pojavili sta se dve priložnosti, med katerima se je odločil za vodenje projekta v podjetju TPV. To je bil projekt ustanovitve mešanega podjetja novomeškega TPV in francoskega podjetja Trèves, a do tega ni prišlo. »Takrat sem iz podjetja Trèves dobil ponudbo, da vstopim v njihovo zgodbo. Če bi takrat vedel, kaj vse to potegne za sabo, bi verjetno še enkrat premislil. A odločil sem se, da sprejmem, in junija 2005 smo ustanovili podjetje ter takoj začeli iskati prostor za proizvodnjo.«

 

Podjetniška misel

»Delo v mednarodnem okolju te utrdi. Tu ni veliko milosti. Pomembni so le rezultati, ki jih imaš, minulo delo ne šteje veliko. Napake in še bolj pomanjkanje vizije lahko hitro pripeljejo do zamenjave.«

 

Leta 2003 je Trèves (izg. trev) pridobil naročilo razvoja in dobave zvočnih izolatorjev. Zaradi poslovne zaveze naročniku, tj. Revozu, da bodo v letu 2005 začeli dobavljati naročilo, je bilo treba proizvodnjo vzpostaviti zelo hitro. »Prostor smo morali najti v območju 50 km od Revoza. To je njihova zahteva, ker so kot kupci zadolženi za prevoz, in večja oddaljenost bi za nas pomenila nekonkurenčnost.« Edini primeren prostor za proizvodnjo so našli na Biču, , kjer so morali objekt obnoviti, postaviti temelje za stroje, narediti notranji razvod, pripeljati stroje, zaposliti ljudi, jih usposobiti in zagnati testno proizvodnjo. »Novembra 2005 smo začeli dobavljati Revozu prve kose. Čas zagona podjetja je bil res pester in tehnologija, ki jo uporabljamo, je bila tukaj popolnoma neznana. A imeli smo pomoč francoskih sodelavcev, sicer tega ne bi zmogli.«

»Podjetje smo hitro postavili in po začetni visoki fluktuaciji zaposlenih smo ekipo ustalili; tako je bilo do lanskega leta, ko smo morali nekoliko zmanjšati število zaposlenih. Sodelavce sem zbiral tako, da sem vedno iskal boljše od sebe. Herbert von Karajan je rekel, da mora glasbenikom pustiti toliko svobode, da mu vrnejo več, kot pričakuje od njih. To sicer zahteva več prizadevanja na več ravneh, vendar ko se orkester uigra, je rezultat boljši. Meni je to lažje, ker sem orkester sestavljal sam.«

Proizvodnja tovarne je bila načrtovana za količino 900 vozil na dan. »V naši panogi investicije načrtujemo zelo natančno glede na potrebne količine.« Zaradi drage opreme morajo biti investicije zelo premišljene. »V delovno aktivnih panogah z zmanjšanimi naročili zmanjšaš število zaposlenih in lahko na ta način nadzoruješ stroške. Pri nas je to do neke mere sicer možno, vendar ni takega učinka, ker sta amortizacija in vrednost proizvajalnih sredstev precej visoki. Mi točno vemo, kaj in koliko bomo proizvajali, in za to postavimo ustrezno število strojev,« razlaga Andrej Baškovič. Leta 2008 je večina držav stare Evrope uvedla subvencije za nakup vozil in posledično se je povpraševanje povečalo. »To je tudi za nas pomenilo povečanje proizvodnje na 1150 vozil na dan. Takrat smo uvedli delovne sobote, tudi delovne nedelje. Zgodilo se je, da smo delali 20 izmen na teden. Samo ponoči z nedelje na ponedeljek smo opravili vzdrževanje, nato pa spet s polno paro naprej.« Seveda so morali v podjetju optimizirati vse procese, da so povečali produktivnost. »V tistem obdobju smo zmogljivost tovarne povečali za 25 odstotkov.«

Z nastopom zaostrenih razmer so se naročila drastično zmanjšala. Stroške so zmanjševali, kolikor se je dalo. »Kljub uvedenim ukrepom smo lansko leto zaključili z izgubo. Deloma tudi zato, ker smo zagnali nov projekt.« Letos bodo tri četrtine celotne realizacije investirali v nov projekt, kar za sabo sicer potegne, da bodo leto zaključili negativno. A že naslednje leto načrtujejo pozitivno poslovanje, v letu 2015 pa že precejšen dobiček. »Vendar moram poudariti, da nimamo težav s financiranjem investicij. Tukaj izpostavljam vlogo našega lastnika, ki je v času debelih krav pustil ves dobiček v kapitalu podjetja in smo kapitalsko ustrezni. Imamo podprto dolgoročno zgodbo, zato so banke same želele pristopiti k investiciji.«

»Smo druga najmanjša tovarna v skupini Trèves, ki redno deluje. Imamo dobre rezultate in smo stalno med tremi najkakovostnejšimi tovarnami. To posledično pomeni, da naš glas šteje več, kot je odstotkov naše realizacije.« Sicer skupina ustvarja od 650 do 700 milijonov evrov letne realizacije in ima okoli 40 tovarn po svetu. Prisotni so v Evropi, Južni Ameriki, Severni Ameriki in Aziji.

Skupina Trèves izdeluje notranjo opremo za vozila in akustiko. V svetovnem merilu Trèves ne sodi med največje v panogi, prej obratno. A to pomeni, da so se uspeli zelo hitro prestukturirati, ko je čas to zahteval. Trèves je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno že leta 1836. Vendar družina ni več edini lastnik. V lastniško strukturo je v času krize vstopil sklad, v katerem so lastniki država Francija, PSA Peugeot Citroen in Renault. »Denarni tok na ravni skupine je pozitiven, česar naši konkurenti še niso uspeli doseči. Nekoliko smo že povečali realizacijo in predvsem spreminjamo strukturo kupcev. Načrtujemo rast, ki je v 80 % že podprta z naročili.«

Nazaj