Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Uvodnik, Tomaž Kordiš

Čas je za nov zagon

Uspeh št. 23

15. september 2008 je v zgodovini zapisan kot »črni ponedeljek, dan, ko je nekoč ugledna investicijska banka Lehman Brothers razglasila plačilno nesposobnost. Bankrot te banke je močno zamajal zaupanje v finančno industrijo, kreditiranje se je skoraj ustavilo, borzni indeksi so zgrmeli navzdol. Začela se je svetovna gospodarska kriza. Države, ki so sprejele hitre in učinkovite ukrepe, so v razumnem času izšle iz krize.

Žal Slovenije ni med njimi. Sprejeti ukrepi v obdobju od leta 2008 do danes niso bili ne učinkoviti ne uspešni. A v tem obdobju so bile posamezne gospodarske družbe uspešne in učinkovite, povečale so prihodke, dobiček, število zaposlenih idr. Uspelo jim je, ker so bile inovativne, razvojno naravnane in so imele jasno strategijo. In kaj od tega ima naša država? Inovativna je pri novih davkih, pri gospodarskem zagonu in preboju pa je neinovativna in nerazvojna ter brez jasne strategije. Razveljavitev razpisa Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015, zamrznitev izplačil, ki se financirajo iz evropskega sklada za regionalni razvoj in iz kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013, ter še vedno le usklajevanja partnerskega sporazuma in operativnega programa za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014–2020 kažejo na delovanje obstoječega sistema.

Evropska komisija je v januarju 2014 objavila prve razpise za delitev evropskih sredstev za znanost in raziskave na podlagi programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). S tem je začela izvajati strategijo Evropa 2020, katere cilj je dvigniti konkurenčnost, ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Na te razpise se lahko prijavijo tudi slovenska podjetja. Uspešna inovativna podjetja uspejo s prijavo tudi na razpisih, ki jih razpišejo v Bruslju. Kako jim uspe, vam bomo predstavili na delavnici v aprilu.

Z učinkovito rabo virov in energetsko učinkovitostjo je možno ob ohranitvi enake ravni kakovosti življenja zmanjšati emisije in vpliv na podnebne spremembe. Prav tako z vlaganjem v energetsko učinkovitost zmanjšamo stroške za energijo in povečamo konkurenčnost gospodarstva. EU si prizadeva za izboljšanje njene oskrbe z energijo, in to je del strategije za gospodarsko rast. Jasno so določeni trije ključni cilji, ki naj bi jih EU uresničila do leta 2020: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 %, povečanje deleža energije iz obnovljivih virov na 20 % in zmanjšanje porabe energije za 20 %. Ti cilji so zavezujoči tudi za Slovenijo, ki jih bo dosegla le s primernimi ukrepi, ki vključujejo investicije v energetiko in infrastrukturo, obnovljive vire energije in energetsko učinkovito industrijo in gospodinjstva.

Imenovan je nov minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. V svojih prvih komentarjih je minister izpostavil načrtovane ukrepe vlade in ministrstva za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji in izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva ter gospodarsko rast s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Čas je, da se ukrepi začnejo izvajati ter da omogočijo zagon in preboj.

Nazaj