Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Nenad Savič

Uravnotežen sistem kazalnikov – Temeljno orodje za menedžment učinkovitosti in uspešnosti

Uspeh št. 23

Tako kot pri mnogih drugih poslovnih orodjih se tudi pri uravnoteženem sistemu kazalnikov njegova uporabna vrednost pokaže šele, ko je pravilno in uspešno vpeljan v vsakdanjo prakso. Prvi kriterij uspešnega prenosa je povečana konkurenčnost podjetja v enem letu.

Dve ključni področji uporabe tega orodja sta menedžment učinkovitosti in uspešnosti na strateški in procesni ravni. Čeprav za obe področji v osnovi uporabljamo enako orodje, je pristop k njegovi uporabi drugačen za vsako področje. Prav tako je drugačna tudi dodana vrednost, ki jo ima menedžment od njegove uporabe.

Strateški vidik uporabe

Pogosto mislimo, da se s pojmom »menedžment na strateški ravni« srečujejo le menedžerji v velikih podjetjih, a te vrste upravljanja je pravzaprav delo vsakega menedžerja, ne glede na velikost podjetja.

Poenostavljeno bi logiko strateškega menedžmenta lahko predstavili z opisom dogodka iz knjige Alice v čudežni deželi. »Nekega dne je Alice prišla do razvejitve poti, po kateri je hodila. Ker ni vedela, po kateri poti naj bi šla naprej, je vprašala mačko na bližnjem drevesu, katera pot je po njenem mnenju prava. Mačka je odgovorila z vprašanjem: »Kam pa želiš priti?« Na odgovor Alice, da ne ve, kam želi, ji je mačka odgovorila: »Če ne veš, kam želiš, je vsaka pot prava.««

In v taki situaciji, v kakršni se je znašla Alice, se vsak dan znajdejo tudi menedžerji, ko razmišljajo o prihodnosti podjetja.

Zgodba o Alice je popolnoma drugačna od »nestrateško usmerjene« zgodbe o Butalskem kovaču, ki se je po dolgotrajnem učenju za kovaškega mojstra vrnil v domačo vas. Na vprašanje zvedavih domačinov, kaj bo nastalo iz kosa železa, ki ga je koval, je odgovoril: »Če bo špičasto, bodo vile, če bo ploščato, bo pa lopata.« V tem primeru je nepotrebno kakršno koli spremljanje napredovanja ali »zavijanja s poti«, saj bo očitno na koncu vsak rezultat pravi.

Strateški vidik uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov je usmerjen v ambiciozno izboljšanje konkurenčnosti podjetja (Kam bi želeli priti?) in temelji na razmisleku in iskanju odgovorov na nekaj enostavnih, a za vsako vodstvo ključnih vprašanj:

 1. Kako si predstavljamo uspeh podjetja čez 3 ali 5 let?
 2. Na katerih področjih moramo postati mojstri, če želimo doseči ta uspeh?
 3. S pomočjo katerih informacij bomo vedeli, da napredujemo v smeri uspeha podjetja?

Namen razmisleka in odgovorov na vprašanja je poenotenje in ubesedenje mentalne slike želenega uspeha v prihodnosti, poti, v katero vodstvo verjame, da jih bo pripeljala do uspeha, ter informacij, ki bodo pravočasno opozarjale ali so (še) na pravi poti.

Strateški vidik uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov umakne pogled s spremljanja operativnega delovanja procesov ter se kritično osredotoči na približevanje dogovorjenemu uspehu. S tem preprečimo, da bi vlagali energijo, denar in čas v odlično izvajanje in celo v izboljševanje procesov, ki ne prispevajo k povečanju konkurenčnosti podjetja. Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov na tej ravni prinaša vodstvu podjetja tudi naslednje koristi:

 • S poenotenjem razumevanja strateških ciljev in njihove povezanosti z vizijo uspeha usmerimo napore vsakega posameznika k doseganju želenega uspeha.
 • Z razumevanjem vzrokov in posledic med strateškimi cilji omogočimo boljšo koordinacijo projektov ter racionalnejšo porabo resursov, časa in denarja.
 • S povečanjem transparentnosti izboljšamo kulturo voditeljstva.
 • Z informacijsko podporo ter variabilnim nagrajevanjem povečamo notranjo motivacijo posameznikov za doseganje želenega uspeha.

Procesni vidik uporabe

Vzpostavitev menedžmenta procesnega delovanja zahteva odgovore na nekoliko drugačna vprašanja:

 1. Katere procese želimo/moramo spremljati?
 2. Katere lastnosti/značilnosti procesov moramo spremljati?
 3. Kako take procese izvajajo najboljši na svetu?

Namen vzpostavitve takega spremljanja je, da pomaga vodstvu nadzorovati in razvijati procese v smeri »najboljših svetovnih praks«. Današnja praksa pogosto pokaže, da se vodstva utapljajo v prevelikem številu operativnih kazalcev zaradi strahu, da bi izgubili pomembne informacije. Vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalnikov za menedžment procesnega delovanja tako zagotovi prečiščenje uporabljenih kazalcev ter opustitev zbiranja manj pomembnih oziroma nepotrebnih informacij za odločanje.

Ključni namen uporabe sistema uravnoteženih kazalnikov je torej omogočiti boljše poslovno odločanje na strateški ali procesni ravni.

Nenad Savič je direktor svetovalnega podjetja Unikatum, inštituta za inovativne poslovne modele. Od leta 2003 je poslovni partner podjetja 2GC Active Management, ki je razvilo sodoben performance management sistem, imenovan Balanced Scorecard 3. generacije. Je tudi izkušen evropski (od leta 2003) in slovenski (od 1998) ocenjevalec podjetij po modelu odličnosti EFQM.

Nazaj