Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Drobnogled uspeha - Katarina Žunič

Dnevno sveže

Uspeh št. 23

Franci Hočevar, Hočevar Agro trgovina, d. o. o.

Podjetje Hočevar Agro trgovina, d. o. o., ki ga vodi Franci Hočevar, se ukvarja s predelavo in prodajo mesa ter mesnih izdelkov in logistiko. »Začelo se je leta 1990, ko je oče začel z odkupom in prevažanjem živih živali. Nadaljeval je z odprtjem mesnice, nato še predelovalnice mesa in klavnice.« Že od vsega začetka je bila v družinsko podjetje vpeta vsa družina. Franci Hočevar je z bratom Tomažem prevzel vodenje podjetja po očetovi upokojitvi. S širjenjem in rastjo podjetja so del poslovanja prenesli na novo podjetje Hočevar, d. o. o., ki ga zdaj vodi Tomaž Hočevar. To podjetje je specializirano za uvoz in prodajo reprodukcijskega materiala za živilsko industrijo.

Poslovna misel

»Pot do uspeha vidim v poštenosti. Našim kupcem in partnerjem zagotavljamo tisto, kar obljubljamo. Naša panoga je občutljiva in tvegana sama po sebi, zato je zaupanje toliko bolj pomembno.«

Podjetje Hočevar Agro trgovina, d. o. o., je zrastlo na domačem dvorišču v Dolenji Težki Vodi, ki je še vedno srce vsega delovanja. Poleg tega delujeta klavnica v Kostanjevici in zbirni center za živali na Dobovi. Svoje mesnice imajo v Ljubljani in Novem mestu. Za letošnje leto pa načrtujejo še veliko investicijo izgradnje mesno-predelovalnega objekta  v Šentjerneju, kjer imajo že nekaj let pripravljen prostor. Pri investiciji so bili previdni in so zadnja leta spremljali dogajanje na trgu ter čakali na primeren čas. Načrtujejo večji objekt na 5000 m2, kjer bodo povečali obseg dosedanje proizvodnje, s tem pa tudi razvoj novih izdelkov.

V svoji ponudbi imajo tako suhe in prekajene izdelke kot sveže meso. Suhe izdelke pripravljajo na starodaven klasičen način s prekajevanjem, pri čemer uporabljajo bukova drva. Prav tako se postopek soljenja in razsoljevanja izvaja na klasičen način. »Zelo malo je še proizvajalcev v klasičnem načinu, ker je tako obdelovanje dražje.« Zorenje je pri klasičnem načinu dolgotrajen postopek, zato imajo omejene količine teh izdelkov. Vendar vztrajajo pri tem, ker želijo ohranjati tradicijo in nuditi okuse, ki so jih poznali že naši dedi.

Poslovanje podjetja se je z leti spreminjalo in razvijalo, posebej zaradi sprememb na trgu ter v okusih in navadah kupcev. Prihod vsakega novega trgovca v slovenski prostor je pomenil prilagajanje, ker ima vsak svoje zahteve in svoje posebnosti. » V naši panogi so spremembe skorajda dnevne in stalno moraš biti pripravljen nanje, da lahko zadostiš željam strank. Zahteve se vse večje in kompleksnejše. Če hočeš temu slediti, moraš biti v koraku in v stalnem gibanju. Spreminjajo se tudi zakonodaja in zakonske zahteve.«

Pred desetimi leti so naredili velik preskok v svojem poslovanju, ko so prvič prodrli na tuje trge. »Poleg prodaje doma del proizvodnje tudi izvažamo. Glede na to, da pokrivamo dobršen delež slovenskega trga, ki je sicer majhen,  smo se usmerili tudi na tuje trge. Vendar je to težavno, ker smo za velika naročila preprosto premajhni.« Da so lahko začeli izvažati, so morali zgraditi nov obrat. V Kostanjevici so odprli klavnico, ki je bila takrat med redkimi v Sloveniji s pridobljenim ovalnim žigom za izvozni industrijski obrat. Danes so prisotni v Avstriji, Nemčiji in Italiji, kjer naredijo okoli 30 odstotkov celotnega prometa.

Tako kot celotno gospodarstvo se tudi oni soočajo s težkimi razmerami, ki zahtevajo vedno več angažiranja in garanja. »Splošna situacija je prizadela tudi naše podjetje. Že zaradi dejstva, ker je večja brezposelnost, je manj tudi naročil po prehrani, zmanjšala se je kupna moč prebivalstva. Najbolj smo čutili posledice krize, ker nismo dobili plačil za nekatera že opravljena naročila. A kljub temu da nas gospodarska kriza ni obšla, ni povzročila tako hudih razmer kot v nekaterih drugih panogah.«

Za uspešno poslovanje v živilski industriji Franci Hočevar izpostavlja zaupanje: »Prehrana je občutljiva in se tiče vsakogar. Ključno je, da zagotavljaš kakovost in predvsem sledljivost. Naši obrati so pod stalnim nadzorom, notranjim in zunanjim, različnih javnih zavodov. Zelo je pomembno, da na police pridejo varni izdelki, za katere je jasno, od kod prihajajo in kako so obdelani. Svojo blagovno znamko lahko gradimo le skozi kakovost in za to si stalno prizadevamo. Le tako bomo obstali in rastli.«

 »Naš način dela je, da podpiramo domače kmete in vse meso predelujemo doma. Tako tudi zmanjšujemo tveganja. Živali odkupujemo od lokalnih rejcev na Dolenjskem in na Štajerskem ter imamo lastno rejo v Prekmurju. Okoli 90 odstotkov mesa v naši predelavi je iz domače slovenske vzreje. Slovensko meso je cenjeno, ker imamo kakovostni vzrejo in predelavo. Težave nastopijo pri ceni, ker razdrobljenost oziroma majhnost kmetij posledično pomeni več stroškov pri dobavi večje količine mesa. Več je logistike in drugih stroškov, zaradi katerih se cena zviša.«

Na vprašanje, kje najde navdih in motivacijo za svoje delo, Franci Hočevar odgovarja: »Vedno novi cilji in želje ter stalno iskanje novih strank in novih poti. Podjetje je stabilno in zaposlenim zagotavlja reden prihodek. Pomembno mi je, da so vsi zadovoljni, tako zaposleni kot naši kupci. Motivira me že dejstvo, da smo vsak dan prisotni na trgu in da prodajamo izdelke, v katere verjamemo.«   

Nazaj