Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Mnenja

Mnenja članov

Naše sogovornike smo vprašali, kakšno je po njihovem mnenju poslanstvo GZDBK in kako po prvem letu delovanja ocenjujejo njeno delo ter katere vrednote, kot filozofijo našega gospodarstva, bi morali še zlasti poudarjati. Tako so odgovorili.

Uspeh št. 1

Igor Kastelic, REM Trebnje, direktor: Naše podjetje je sodelovalo pri ustanavljanju GZDBK, na kar smo ponosni. Iz majhnega smo se razvili v srednje podjetje, ki v zborničnem delu najde veliko koristnih vsebin. Zadovoljni pa smo tudi zato, ker so naši predlogi in ideje resno obravnavani. Tako konkretnega sodelovanja v sistemu nekdanje GZ ni bilo mogoče uresničiti; ali pa je bil le naš občutek, da so tiste vsebine ustrezale predvsem velikim podjetjem. Pohvale je vredna organizacija različnih izobraževanj, posvetov, srečanj, ki so nekatera celo brezplačna, druga pa po zmerni ceni. Za okolja, kakršno je naše, so te vsebine velikega pomena. Ob prvi obletnici zato lahko rečem, da je GZDBK v celoti izpolnil naša pričakovanja, za prihodnje pa sem prepričan, da bo še razširil in nadgradil svoje delo. Prav je, da izpostavimo tudi vrednote. Še zlasti za enolastninska podjetja je pomembno, da je presežen občutek, češ saj delamo le za dobiček lastnika, ampak da zaposleni čutijo skrb tudi za njihov osebni razvoj. Te prakse prinašamo k nam iz večjih podjetij.

Tatjana Fink, Trimo Trebnje, direktorica: GZDBK je regionalna zbornica, ki povezuje gospodarske subjekte na našem območju z namenom razvoja gospodarstva v regiji. Vloga zbornice je pomembna pri širjenju dobrih poslovnih praks, izobraževanju in skupni podpori pomembnim projektom v regiji. Pri tem gre tako za infrastrukturne, izobraževalne, razvojne in druge projekte. Že v prvem letu je GZDBK imel veliko konkretnih aktivnosti. Med pomembnejše štejem ustanovitev različnih sekcij, ki pomagajo članom razvijati posamezna področja. Za Dolenjsko in Belo krajino so pomembna tudi stališča in podpora v zvezi z razvojem regionalne infrastrukture. Zadnje zelo pomembno je stališče gospodarstva Dolenjske in Bele krajine v zvezi s 3. razvojno osjo. Kar se tiče vprašanja vrednot pri našem delu, se mi zdijo najpomembnejše inovativnost, globalna perspektiva, sodelovanje in podpora, stalno učenje in izboljševanje, mreženje in gradnja dolgoročnih odnosov.

Anton Štefančič, EKI Črnomelj, direktor podjetja: Ko se je pokazala možnost včlanitve v GZDBK, sem to z veseljem pozdravil. Gospodarstvo mora biti povezano, saj smo le povezani močan partner tako nasproti vladi kot nasproti sindikatom. To moč je namreč z ukinitvijo obveznega članstva v GZ gospodarstvo začelo izgubljati in naša zbornica je bila pravi odgovor na nove razmere. Pričakoval pa sem tudi, da bo GZDBK ponudil določene sveže, širše vsebine na več področjih – od izobraževanja naprej – in moja pričakovanja so se več kot uresničila. V prvem letu je steklo kar nekaj odmevnih projektov, ki jih vodstvo zbornice s strokovno službo odlično vodi. GZDBK ponuja kvalitetne vsebine, zato lahko rečem, da sem zelo zadovoljen. Ko govorimo o vrednotah, je težko izpostaviti le eno ali dve. Pa vendar bi na prvo mesto postavil pošten, korekten in spoštljiv odnos med sodelavci. Dobri odnosi v podjetju so osnova za gradnjo kakovosti in odličnosti; skratka za vse, kar nas vodi k uspehu.

Zvezdana Bajc, Krka Novo mesto, članica uprave: Vsaka regija ima svoje posebnosti, razvojne priložnosti in možnosti, zato regijska zbornica lahko bolje in hitreje prisluhne potrebam regije. Njeno poslanstvo vidim predvsem v pomoči pri medsebojnem povezovanju članov, izmenjavi informacij, iskanju tržnih priložnosti prek seznanjanja zlasti z razmerami na tujih trgih, vplivanju na oblikovanje zakonodaje. Prvo leto njenega delovanja ocenjujem kot dobro.

V današnjem času hitrih sprememb morajo biti ključne vrednote gospodarskih družb hitro odzivanje na spremembe in prilagajanje razmeram na trgih. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno zavedanje lastnih sposobnosti in zaupanje vanje, hkrati pa ne smemo prezreti dejstva, da danes dobro marsikdaj ni več dovolj. Biti mora odlično.

Marijan Kostanjšek, Podgorje Šentjernej, direktor:  Menim, da so delo in aktivnosti GZDBK izpolnili naša pričakovanja in da strokovna služba dobro opravlja svoje delo. Pohvalno je, da dobivamo prek GZDBK veliko aktualnih informacij in tudi da je organiziranih veliko dogodkov, ki se jih udeležujemo tudi zaposleni v Podgorju. Za nas je zelo pomembno, da GZDBK te dogodke tudi sofinancira – to nam olajša udeležbo in seveda omogoči, da je teh vsebin deležnih več naših zaposlenih. Pomembna je tudi odprtost za nove pobude in predloge. Pohvalim pa lahko tudi način obveščanja, ki je primeren in pregleden. Tako zbornica izpolnjuje svoje obljube in uresniči svoje cilje. Prvo leto delovanja naše zbornice zato lahko ocenim kot uspešno.

Še pogled na vrednote – pomembne so vse, pa vendarle pri svojem delu in v gospodarstvu nasploh najbolj cenim strokovnost, vzporedno pa tudi dobro delo z ljudmi in zadovoljstvo zaposlenih.

Katica Golobič, Yurena, Novo mesto, direktorica: Brez oklevanja in pomislekov sem se pred letom dni včlanila v našo novo GZDBK. V tem sem videla predvsem priložnost za boljšo povezanost v prostoru in hkrati boljšo prepoznavnost, saj je naša dejavnost – jezikovna šola – specifična med člani zbornice. Drugih velikih pričakovanj niti nisem imela; še zlasti ne glede na prejšnje izkušnje z obveznim članstvom v GZ, kar smo doživljali le kot nujno zlo. Zato nismo nič pričakovali pa tudi nič dobili.

Z delom GZDBK pa lahko rečem, da sem v tem prvem letu zadovoljna. Strokovna služba je ponudila vrsto zanimivih idej, še zlasti so dobrodošla izobraževanja. Pohvaliti moram njihovo organizacijo, saj so kratka in vsebinsko aktualna. Glede na splošno pomanjkanje časa, je to zelo pomembno, kot tudi dejstvo, da je cena zelo sprejemljiva. Nekaj teh sem se udeležila tudi jaz in bila sem zelo zadovoljna.

Nazaj