Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Sekcija za kakovost in inovativnost

Uspeh št. 1

Predsednik sekcije za kakovost in inovativnost je Franci Štupar iz podjetja Adria Mobil, ki na tem področju deluje že več kot dve desetletji. »Skrb za kakovost in inovativnost, ki sta gibalo razvoja, imata v našem prostoru bogato tradicijo; rezultati, ki jih dosegajo naša uspešna podjetja, pa sodijo v slovenski vrh. Mnoga podjetja na Dolenjskem in v Beli krajini imajo močne službe ali celo sektorje za kakovost in inovativnost, ki je plod dolgoletnega razvoja in kakovostne rasti podjetij.« Področje se je začelo sistemsko razvijati s poudarki in z odgovornostjo za kakovost, kasneje pa je svoje ustrezno mesto dobila še inovativnost.

Osrednja naloga sekcije je spodbuditi množično inovativno dejavnost in izboljšave ter pospešiti njihov prenos v prakso. K sodelovanju želijo pridobiti čim več strokovnjakov iz posameznih podjetij, da bi skupaj argumentirano oblikovali predloge za dograjevanje zakonodaje s tega področja in za sodelovanje pri projektih pridobivanja sredstev iz evropskih skladov. Pri popularizaciji inovativnosti in kakovosti ima velik pomen tradicionalni dan kakovosti, ki bo letos potekal že enajstič in ki vsako leto k sodelovanju pritegne ugledne strokovnjake različnih področij. Dodatna spodbuda inovatorjem pa je tudi zelo odmeven razpis nagrad, saj je predlogov vedno veliko, najboljši pa se uvrstijo na državno tekmovanje, kjer so ponavadi tudi visoko uvrščeni.

»Vsebine, ki jih pokriva naša sekcija, sežejo v vse pore življenja in dela – od kakovosti proizvoda do kakovosti sistemov in ustvarjanja okolja za spodbujanje novih idej ter kulture odnosov,« pravi Franci Štupar. Dodaja, da je bilo področje inovativnosti in kakovosti dolgo pojmovano kot področje, ki ga je treba skrivati pred drugimi, ker pomeni prednost. »Med nami pa ni skrivnosti! Podeliti želimo znanje, izkušnje dobrih praks in se tekoče informirati, saj nas vodi stara modrost, da če je sosed uspešen, bomo uspešni in zadovoljni tudi mi. Z znanjem se veča blagostanje nam vsem.« Zato se bodo povezovali tudi z društvi, ki že delujejo na področju kakovosti in inovativnosti ter z ustreznimi ustanovami na ravni države, kot je na primer Inštitut za meroslovje.

Člani sekcije sodelujejo med seboj že vrsto let. Skupaj s predsednikom pa se zavedajo, da je treba še naprej razvijati in spodbujati čut za kakovost in ga prenašati tudi na majhna podjetja in podjetnike. Odnos do kakovosti je odvisen tudi od stila vodenja podjetja, od posluha menedžerjev in vseh vodilnih in vodstvenih kadrov; sekcija pa je odprta za vse, ki delujejo na tem področju oz. ki jih to področje zanima. Rdeča nit njihovega dela je skrb za pretok znanja, novosti informacij. Vsebine dela pa se pravzaprav ne da konkretno opredeliti, saj je inovativnost nenehen odprt krog dejavnosti, kakovost pa vsebina, ki mora napolniti prav vsa razmerja našega dela in življenja. Za vsebine te sekcije torej ni meja.   

Nazaj