Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Uspeh št. 1

Predsednica Sekcije za ravnanje s človeškimi viri Marta Strmec iz Trima je že v uvodu poudarila, da se podjetja na našem območju srečujejo z velikim pomanjkanjem kadrov, zato je ena od njihovih nalog , da pospešijo izobraževanje za deficitne poklice, ki jih je največ v tehničnih strokah.

»Zavedamo se, da je to celovit in dolgoročen projekt. Proces moramo začeti že v osnovni šoli, saj želimo mladim predstaviti današnje vsebine poklicev, ki so v  spominu oz. percepciji njihovih staršev morda še vedno umazani, naporni, nevarni … in  so tako  otroci že od malega vzgojeni v odklonilnem odnosu do  posameznih del. Toda sodobni visoko tehnološki procesi nudijo tudi za take profile povsem nove možnosti in te želimo skozi zanimiv in  motivacijski način predstaviti mladim,« pravi Marta Strmec. Naše gospodarstvo potrebuje tehnične poklice vseh stopenj; skupen nastop v okviru sekcije pa naj bi dolgoročno pritegnil mlade ljudi, ki bi tako imeli zagotovljeno zaposlitev, gospodarstvo pa zagotovljene kadre. Poleg te zelo aktualne naloge ostaja v domeni sekcije še veliko dela, saj je strategija zaposlovanja le ena od vsebin, ki jih pokriva ta stroka. Ta seže vse od postavljanja kadrovske strategije do razvoja kadrov – področja, ki zajema široko paleto vsebin.

Naša sogovornica opozarja, da smo vse občutljivejši tudi na kompatibilnost s cilji oz. z vizijo podjetja – formalna zaposlitev, ki upošteva zahtevano stopnjo izobrazbe, predpisane izkušnje in določena funkcionalna znanja – vse to še ni dovolj. Posameznik bo uspešen šele, ko bo ob formalnih ustreznostih poistoveten tudi z vrednotami, ki jih goji določeno podjetje. Zato je nujno tudi izobraževanje s področij, kot sta čustvena inteligenca, osebni razvoj ipd. »Za razvoj takih vsebin pa v manjših podjetjih verjetno ni dovolj kadra, ni pravega časa in ne znanja, zato si bo naša sekcija prizadevala ta zelo dragocena znanja približati tudi tem okoljem.«

Marta Strmec poudarja nujno prepletenost dela med sekcijami, ki delujejo v sklopu GZDBK, saj smo ljudje ključni element vseh procesov. Ukvarjanje z ljudmi je hkrati tudi naložba v razvoj in v uspeh posameznega podjetja pa tudi širšega prostora. »Vsi se tega učimo in skupaj rastemo. Nenehno je treba delovati, iskati, se razvijati. Kar nekaj uspešnih članov GZDBK – med temi tudi Trimo – deluje v več državah in v tem smislu moramo razvijati tudi določene veščine, ki bodo večkulturnost znale izkoristiti kot prednost, kot bogatenje tako posameznika kot nas vseh. Te nove izkušnje so neizbežna prihodnost vse več podjetij in tudi v tem smislu bo delovala naša sekcija.« Dragocenost izkušenj in prenosa dobrih praks med podjetji, pretok znanja številnih strokovnjakov, ki delujejo v našem prostoru, povezovanje in razvoj so smeri dela Sekcije za ravnanje s človeškimi viri.

Nazaj