Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Sekcija za okolje in energijo

Uspeh št. 1

Okolje, energija in ekologija so vsebine, ki pravzaprav odločajo o prihodnosti človeštva. Da se v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine zavedamo pomena in odgovornosti varovanja okolja, dokazuje tudi ustanovitev Sekcije za okolje in energijo. Njen predsednik je Tomaž Kordiš, ki se je za to področje izobraževal tudi izven naših meja in ima za sabo vrsto pomembnih izkušenj. Zaposlen je v podjetju Danfoss Compressors, d. o. o., v katerem že vrsto let vodi oddelek Varstvo okolja.

Sekcija ima 35 ustanovitvenih članov, njen predsednik pa pričakuje, da se jim bo priključilo čim več podjetij z območja Dolenjske in Bele krajine. »V programu našega dela smo kot prvo točko zapisali povezovanje gospodarskih in strokovnih javnosti na področju ravnanja z okoljem in učinkovito rabo energije. Sicer pa smo naše delo opredelili v desetih ključnih točkah,« pojasnjuje Tomaž Kordiš. Med njimi so tudi spodbujanje in uveljavljanje alternativnih energetskih virov v naši regiji pa prepoznavanje, vrednotenje in nudenje strokovne pomoči pri ključnih okoljskih in energetskih problemih ter nudenje strokovne pomoči pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih skladov za to področje. Pomembno mesto imata tudi  izobraževanje ter izmenjava izkušenj, zato bodo organizirali srečanja in seminarje v okoljih, ki so se že potrdila z dobro prakso.

Tomaž Kordiš meni, da lahko podjetja vplivajo na večjo porabo energije iz obnovljivih virov, saj je možno že sedaj pridobiti podatke o porabi energije iz obnovljivih oz. neobnovljivih virov in jedrske elektrarne. Pomembna naloga sekcije je posredovanje znanja in izkušenj, s čimer lahko pomagajo pri usmerjanju okoljske politike v posameznih podjetjih, kar hkrati lahko prinaša tudi pozitivne gospodarske učinke.« Veliko je novosti in med nami je tudi veliko znanja, ki pa je žal še razpršeno. Vsak deluje v svojem okolju in na svojem področju; začeti pa moramo združevati znanje in moči, da bo nam vsem bolje. Mnogo je pristopov pri ravnanju z energijo in že majhni popravki lahko pomenijo občutne prihranke na eni strani in razbremenitev za okolje na drugi strani. Take izkušnje in tako znanje želimo deliti z našimi člani oz. z vsemi, ki bodo pokazali interes za sodelovanje,« še dodaja Tomaž Kordiš.

Skrb za okolje presega ozke meje posameznega podjetja; člani UO Sekcije za okolje in energijo so zato že razpravljali o novostih, ki bodo za našo regijo pomenile energetski in okoljevarstveni plus. »Gre za ozaveščanje posameznikov in podjetij, da moramo na vseh področjih začeti z bolj odgovornim odnosom – korak za korakom in  tudi cent na centu. Za to naj bi podjetja ob letu opravila tudi okoljsko bilanco, na osnovi katere bodo postopno izboljševala odnos do ravnanja z odpadki, z energijo, z okoljem, skratka.« Za to pa sta najprej potrebna znanje in volja vodilnih v podjetjih in tudi vodilnih v prostoru oz. lokalni skupnosti.     

Nazaj