Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Tatjana Adlešič, predsednica Sekcije računovodskih servisov

Uspeh št. 1

»Eden od ciljev, ki jih želi doseči naša sekcija, je povezati računovodske servise, strokovne organizacije in posameznike s področja računovodskih del, saj bomo le kot dobro organizirani tudi močnejši in bolj vplivni. S svojimi izkušnjami, z mnenji in s pobudami želimo sodelovati pri obravnavi strokovnih izhodišč za zakonodajne akte in druge predpise, ker pri svojem delu ugotavljamo, da je določen del zakonodaje preveč tog , v praksi se ne obnese,« pravi predsednica Sekcije računovodskih delavcev Tatjana Adlešič.

Na ustanovnem sestanku sekcije so k sodelovanju povabili tudi republiško davčno upravo (DURS), povezati pa se želijo tudi z bankami in zavarovalnicami ter ostalimi strokovnimi ustanovami, ki jih pri svojem poslovanju srečujejo podjetniki in družbe. Ustanovnih članov sekcije je 32, potencialni člani pa so pravne osebe in posamezniki, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskim oz. knjigovodskim področjem. Tatjana Adlešič poudarja, da je na območju Dolenjske in Bele krajine veliko strokovnjakov, zato si bodo v sekciji prizadevali, da bodo svoje znanje in izkušnje lahko posredovali zaposlenim v posameznih družbah ali računovodskih servisih. Za razliko od večjih podjetij je število zaposlenih računovodij v srednjih in manjših podjetjih namreč nižje, zaradi časovne preobremenjenosti imajo tudi manj možnosti za izobraževanje; sekcija pa bo poskrbela za redno in kakovostno izobraževanje ter tekoč pretok potrebnih informacij. Tatjana Adlešič pa pogreša računovodsko, davčno in pravno svetovanje predvsem pri ustanavljanju, preoblikovanju, dedovanju oz. pri zapiranju dejavnosti: »Pri tem se dogajajo napake, ki običajno pomenijo zelo veliko finančno breme za lastnika.« Poznavanje davčnih, računovodskih in korporacijskih predpisov, opozarja, pomeni za podjetnika ogromno prednost pri razvoju podjetja, zlasti pri pravilni odločitvi pravega vira financiranja.

Velika in dobro stoječa podjetja se zavedajo pomena računovodskega dela in si pri sprejemanju odločitev pomagajo s strokovnjaki s tega področja, poudarja Tatjana Adlešič. »Žal pa računovodska stroka še vedno ni dovolj cenjena oz. upoštevana v drugih okoljih, saj je ponekod še vedno pojmovana kot nujno zlo. Pa vendar prav naše delo lahko odpravi ali vsaj omili določeno težavo.«

Sekcija si bo tudi prizadevala za povezovanje z ustanovami z različnih področij, saj se računovodsko delo dotika tudi proizvodnih procesov, kadrovanja, investicij itd. Čeprav so z delom šele začeli , so se nemudoma lotili reševanja zelo konkretnega vprašanja – elektronskega oddajanja REK obrazcev na DURS. Ta rešitev je neugodna za davčne zavezance, ki niso likvidni in svoje davčne obveznosti poravnavajo v več obrokih. Opozorili so, da je sistem nepregleden, za računovodske servise pa pomeni dodaten strošek tudi zaradi sprememb računovodskih programov. Odzvali so se tudi na vprašljivo določbo o pošiljanju pogodbe o na novozaposlenem na zavod za zaposlovanje, saj so s pogodbo razkrite določene poslovne skrivnosti, ki jih želijo zavarovati – to pa je tudi področje, ki ga rešujejo skupaj s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri.

Nazaj