Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Prvi posvet sekcije za informatiko

Uspeh št. 1

V znamenju uspešnosti in varnosti

Prvi posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov je bil sicer v šali označen za »prvi in tradicionalni«, vendar se je izkazalo, da je dogodek dejansko odprl vrsto vprašanj, ki kličejo po nadaljnjih srečanjih. Številni predavatelji iz vrst uporabnikov in ponudnikov IT storitev so predstavili svoje dosežke in dobre prakse, udeleženci pa so slišali tudi nekaj zanimivih zgodovinskih podatkov o tem, kako se je informatika v lokalnem prostoru razvijala v 60. in 70. letih minulega stoletja.

Ne glede na to, da posvet ni imel vodilne teme, je večina prispevkov našla skupno točko na dveh področjih. Osrednje vprašanje je bilo uspešnost izvedbe IT projektov, za kar so vsi predavatelji kot najpomembnejša dejavnika izpostavili popolno podporo vodstva organizacije ter natančno in obsežno načrtovanje projekta. Druga rdeča nit predavanj pa je bila informacijska varnost, ki je bila naslovljena kot notranje organizacijsko vprašanje ter kot vprašanje nevarnosti, ki jih za informacijske sisteme predstavljajo zunanje grožnje, kot so virusi ali industrijsko vohunjenje.

Prispevki, kot na primer Upravljanje avtorizacij v SAP okolju v Krki, Prenova informacijskih procesov v podjetju CGP ter Informatika v skupini TPV so tudi pokazali, da regijska podjetja v mnogih pogledih izjemno napredujejo na področju dojemanja pomembnosti informacijskih tehnologij za uspešno poslovno delovanje. Za marsikatero podjetje je dovršen in premišljen informacijski sistem za podporo poslovanja ter poslovnih procesov nepogrešljivo "srce" učinkovitega poslovanja.

Posvet je s predavanjem o znanosti storitev prodorno zaokrožil gostujoči predavatelj IBM Slovenija ter Fakultete za informacijske študije Paul Van Droogenbroeck. Poudaril je, da je prihodnost informacijskih storitev v učinkovitem reševanju problemov ali izzivov sodobnega poslovnega okolja in ne v tehnologiji! To je tudi usmeritev, s katero je izzvenel prvi posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov. Posvet je tudi pokazal, da imamo v regiji središča znanja in izkušenj tako na strani podjetij kot tudi ponudnikov informacijskih storitev, kar predstavlja eno od osnov za nadaljnji razvoj konkurenčnosti gospodarstva in družbe.

Nazaj