Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V središču

Inovativnost ne pozna meja

Uspeh št. 2

Največ dodane vrednosti je v inovativnosti. Da bi čez nekaj leti želi sadove inovativnih idej, je treba že danes spodbujati ustvarjalnost in inovativnost med mladimi. Tega se zavedajo tudi v Trimu, kjer so na Dnevu inovativnosti, ki je potekal v okviru projekta InJo Junior (inovacijsko novinarstvo za mlade), otroci prek ustvarjalnih delavnic in predstavitev dokazali, da ustvarjalnost in inovativnost nista odvisni od izobrazbe, spola ali starosti. Glavni namen dogodka je bil ozavestiti mlade o pomenu znanja in inovativnosti za njihovo nadaljnje življenje,  jih spodbujati pri drznem razmišljanju in ustvarjalnosti ter jih ozavestiti o pomenu inovativnosti za življenje. Glavna direktorica družbe Trimo Tatjana Fink je na dogodku povedala: »V Trimu se zavedamo pomena znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti za dolgoročni trajnostni razvoj našega podjetja in tudi širšega družbenega okolja. Ena od oblik spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti med zaposlenimi v Trimu je recimo natečaj za najbolj noro idejo. S podporo projekta InJo Junior pa želimo inovativni duh širiti in spodbujati tudi med našimi najmlajšimi. Zato smo se odločili, da podpremo mlade ustvarjalce po osnovnih šolah, da bi še bolj spodbudili njihovo ustvarjalnost in jo povezali s prakso.«

Nazaj