Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Varovanje blagovne znamke

Uspeh št. 2

Vam je v času vašega delovanja uspelo ustvariti blagovno znamko, ki jo kupci prepoznajo in ji zaupajo? Ste opazili, da se na trgu pojavlja konkurenca s proizvodi ali storitvami, ki bi jih na prvi pogled bodisi zaradi imena bodisi zaradi zunanje podobe z lahkoto zamenjali za vaše?

Blagovna znamka, ki ste jo ustvarili z lastnim delom in se z njo s ponosom predstavljate na trgu, si zasluži, da jo zaščitite. Z zaščito svoje blagovne znamke boste potrdili svoje dosežke in onemogočili nelojalnim konkurentom, da ogrozijo vaš ugled in dobro ime.

Zakaj registrirati znamko?

Blagovna znamka je namreč vaše osnovno orodje trženja in ključni element graditve identitete vsakega podjetja, ki prispeva k utrjevanju vašega ugleda pri potrošnikih. Podoba in ugled podjetja pa ustvarjata zaupanje, ki je prvi pogoj za zvestobo strank in dobro ime podjetja. Nenazadnje je vaša blagovna znamka dragoceno poslovno premoženje; lahko jo prodate in z njo zaslužite. 

Registracija znamke daje podjetju izključno pravico preprečiti drugim, da tržijo enake ali podobne izdelke pod isto ali zavajajoče podobno znamko. Brez registracije znamke utegne postati vlaganje v trženje izdelka nerentabilno, saj imajo konkurenčna podjetja v takem primeru možnost uporabljati isto ali zavajajoče podobno znamko za enake ali podobne izdelke.

KAKO lahko zavarujete svojo znamko?

Postopek za registracijo znamke v Sloveniji se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino (UIL). Prijavo lahko vložite sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu. Vaša osnovna blagovna znamka je prav gotovo logotip vašega podjetja. Postopek za registracijo logotipa je enostaven. Prijava logotipa – znamke mora vsebovati:

  1. zahtevo za registracijo znamke – enostaven obrazec, ki ga najdete na spletni strani UIL;
  2. seznam proizvodov oziroma storitev, ki jih želite zaščititi, pri čemer morate upoštevati mednarodno klasifikacijo blaga in storitev – Nicejsko klasifikacijo;
  3.  prikaz znaka v črno-beli oziroma barvni tehniki, če želite varstvo znaka v barvi;
  4. potrdilo o plačilu predpisane prijavne pristojbine.

Prijava blagovne znamke – logotipa z veljavnostjo za 10 let vas danes stane 250 evrov, kar vključuje prijavno pristojbino in pristojbina za registracijo znamke za do tri razrede.

Po vložitvi prijave urad opravi formalni in vsebinski preizkus, v katerem ugotavlja, ali prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini prijave znamke. Če prijava izpolnjuje  zahtevane pogoje, urad znamko registrira, tako da izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v Biltenu za industrijsko lastnino. Znamka traja 10 let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja.

Več o registraciji blagovnih znamk najdete na http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/znamke/ in v publikaciji Urada RS za intelektualno lastnino Kako do znamke, ki jo najdete na njihovih spletnih straneh www.uil-sipo.si.

Mi verjamemo v našo blagovno znamko. Na Uradu RS za intelektualno lastnino smo oddali vlogo za registracijo blagovne znamke Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter blagovne znamke Uspeh, ker verjamemo, da je naša zgodba prava. Osnovne informacije o prijavi blagovnih znamk lahko tako dobite tudi pri nas.

Verjamete tudi vi v svojo blagovno znamko?

Nazaj