Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Skupščina

Dinamično umeščeni v prostor

Uspeh št. 3

Po prvih dveh letih delovanja se GZDBK lahko predstavi z zgovornimi številkami: kar 70 % zaposlenih na Dolenjskem in v Beli krajini zaposlujejo člani GZDBK; skupno ustvarijo 80 % prihodkov in kar 90 % dobička. Te številke so kot vizitka GZDBK, ki je bila ustanovljena kot prva samostojna regijska gospodarska zbornica v Sloveniji. V svojem prvem mandatu je izpolnila začrtane naloge in se dinamično umestila v prostor. »Naš pogled pa je že usmerjen v prihodnost. Tudi v teh negotovih časih mora naše gospodarstvo vlagati v razvoj, iskati nove trge in si prizadevati, da za prodano dobi tudi plačilo. Pomembna naloga je tudi skrb za sodelovanje in medsebojno zaupanje med socialnimi partnerji. Še si bomo prizadevali za čim prejšnje dokončanje avtoceste na območju od Trebnjega proti Novemu mestu in za čim hitrejšo realizacijo 3. razvojne osi na južnem in osrednjem delu, saj so cestne povezave za naše gospodarstvo vitalnega pomena,« je dejal predsednik GZDBK Jože Colarič.

Oba – predsednik Jože Colarič in direktor Franci Bratkovič – sta poudarila, kako pomembna je možnost izražanja pogledov naših gospodarstvenikov skozi zbornično delovanje – skozi telesa zbornice, še zlasti skozi sekcije.

Pobude in predlogi članstva so skupaj z izkušnjami minulega obdobja vključeni v program dela GZDBK. Ta temelji še zlasti na zastopanju interesov gospodarstva te regije tako do lokalne skupnosti kot do države in raznih ustanov ter na delovanju sekcij, ki skrbijo za strokovna srečanja, izobraževanja pa tudi za svetovanje in pomoč članom. »Da bodo člani dobili na svoja vprašanje odgovore, ne izgovore!«je na skupščini dejal Franci Bratkovič. 

Ob številnih dejavnostih in dogodkih, ki jih je organizirala GZDBK, so za člane zelo pomembna tudi izobraževanja. Razveseljivi so podatki, da je bilo organiziranih 50 različnih izobraževanj s skupno 1121 udeleženci oz. slušatelji. Kar 20 izobraževanj je bilo brezplačnih. Ob tem je pomemben tudi projekt, imenovan POT – pomagajmo odkrivati talente, prek katerega želi GZDBK zagotoviti strokovnjake za naše gospodarstvo, predvsem na področju deficitarnih poklicev. Izobraževanju, analizam, svetovanju, pomoči in povezovanju članstva bo tudi v prihodnje namenjene veliko pozornosti. 

Finančno gledano je zbornica minulo leto zaključila uspešno. Prejeta sredstva, to so sredstva iz članarin, izdajanja javnih listin in sponzorstev so zadoščala za sprotno delo.

Jože Colarič, predsednik GZDBK: Pri oceni minulega mandata moram najprej reči, da je bila zelo pomembna odločitev za osamosvojitev oz. dejstvo, da smo prvi v Sloveniji ustanovili regijsko zbornico. V dveh letih smo uspeli zagotoviti lep nabor vsebin in tudi rezultatov. Precej pozornosti smo namenili infrastrukturi; to je vsebina, ki bo tudi v novem mandatu deležna naše intenzivne pozornosti – tako južni del 3. razvojne osi kot tudi osrednji del te in dokončanje avtoceste na območju Trebnjega. Naša naloga je povezovanje gospodarstva te regije in prizadevali si bomo, da bo gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine iz kriznih razmer izšlo čim močnejše.

Franc Panjan, predsednik uprave Begrada in član UO GZDBK: GZDBK je veliko naredila in vsa zahvala gre vodstvu in zaposlenim. Zelo cenimo to, da je  Bela krajina, ki je bila vedno na robu, dobila v sklopu GZDBK svoje mesto, hvaležni smo tudi za prizadevanja glede cestne povezave. GZDBK ima velik ugled, saj predstavlja za državo zelo pomemben del gospodarstva in čas bi bil, da se nekaj tega, kar smo dali državi, začne vračati v naš prostor.

Nataša Derganc Štajdohar, direktorica poslovne enote Probanke: GZDBK je že v prvih dveh letih, torej v zelo kratkem času, uspela vzpostaviti delovanje, ki nudi članom zares veliko. To je ugotovila in potrdila tudi skupščina. Odmevno je delo sekcij, kot pomembno pridobitev pa vidim tudi revijo Uspeh. Vodstvu in zaposlenim veljajo vse čestitke.

Robert Judež, direktor podjetja Konvikt: Odločitev za samostojno zbornico je bila vsekakor pravilna. Tudi moja pričakovanja, ki sem jih imel ob včlanitvi v GZDBK, so v prvem mandatu zbornice izpolnjena. Za naprej bi si želeli, da bi bilo med člani zbornice tudi več poslovnih povezav; da bi bila vzpostavljena neke vrste notranja borza ponudb in povpraševanja.

Aleš Bratož, predsednik uprave Revoza in novi član UO GZDBK: Kot je pokazala današnja skupščina, je GZDBK dober servis gospodarstvu te regije. Revoz je njen član pol leta, včlanili smo se, ker smo menili, da smo na eni strani lahko s svojim izkušnjami zanimivi za marsikoga v tem prostoru, na drugi strani pa seveda, da tudi mi lahko marsikaj pridobimo. Izmenjava mnenj, izkušenj, pogledov in predvsem povezovanje je vedno dobrodošlo.

Nazaj