Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije/posvet

Srečanje Konstruktiven socialni dialog

Uspeh št. 3

Srečanje Konstruktiven socialni dialog

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je 18. 2. 2009 organizirala srečanje, poimenovano Konstruktiven socialni dialog.

Na srečanju so bili poleg predstavnikov Zavoda za zaposlovanje, sindikatov, Društva za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine ter Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine tudi predsedniki uprav največjih podjetij v regiji (Krka, Revoz, Danfoss Compressors, Adria Mobil in Kolpa), ki so nas v preteklosti razveseljevali z dobrimi poslovnimi rezultati, danes pa se nekatera izmed naštetih srečujejo z znatnim padcem naročil. Na tokratnem srečanju predstavniki podjetij, ki se s težavami soočajo že dlje časa, niso bili prisotni.

Namen srečanja je bil izmenjati izkušnje in poglede v zdajšnjih zaostrenih gospodarskih razmerah in ohraniti oziroma vzpostaviti zaupanje med socialnimi partnerji.

Znano je, da se del podjetij v regiji srečuje z manjšimi naročili. Najbolj so prizadete tiste panoge, ki so v preteklosti premalo vlagale v razvoj lastne blagovne znamke in razvoj lastnih izdelkov. Ker je regijsko gospodarstvo izrazito izvozno usmerjeno, je dodatna težava pri poslovanju valutno tveganje, saj so na mnogih tujih tržiščih soočeni z devalvacijo domače valute.

Zaposleni se zavedajo gospodarske krize in dejstva, da je treba narejeno prodati in dobiti plačano ter da se bo za enake rezultate treba bolj potruditi. Od delodajalcev si želijo korekten odnos, jasne predstavitve razmer in načrtovanih ukrepov. Delodajalci opažajo, da je zavzetost za delo višja. Sindikati v podjetjih in v regiji so se izkazali za konstruktivne in razumejo tržne razmere.

Delodajalci so pokazali veliko pripravljenosti za ohranitev delovnih mest, seveda je treba upoštevati, da hitre spremembe v svetu zahtevajo tudi hitro prilagajanje delovne sile. Treba se je nenehno izobraževati, dopolnjevati svoje znanje in ga širiti. Prekvalifikacija in prerazporeditev nista kazen, sta nujnost.

Rešitve iz sedanje gospodarske situacije so predvsem v iskanju novih trgov, povečanju prodaje na tuje trge in v vlaganju naporov, da za narejeno dobimo plačilo. Dani so bili številni predlogi in pobude za izboljšanje pogojev poslovanja, ki jih bomo poslali ustreznim ustanovam. 

V sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah je še toliko bolj pomembna stalna skrb za zaupanje med socialnimi partnerji. S to mislijo so prisotni zaključili srečanje, ki je upravičilo svoj naslov.

Nazaj