Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Posvet

Podpora raziskavam in razvoju

Uspeh št. 3

»Država mora postati servis podjetjem, ki se potegujejo za razvojna sredstva. Teh bo odslej več, saj se približujemo sto milijonom. S tem denarjem bomo lahko polovično sofinancirali razvojne projekte in raziskave v velikih podjetjih, v srednjih bo ta delež 60-odstoten in v majhnih tudi do 70-odstoten,« je dejal minister Gregor Golobič na posvetu, ki sta ga organizirala Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo skupaj z GZDBK. Po ministrovih besedah posvet ni bil namenjen le vprašanju, kaj gospodarstveniki lahko pričakujejo od države, ampak tudi vprašanju, kaj morajo zahtevati od države. Gregor Golobič je med drugim zagotovil, bo ministrstvo poskrbelo za objave osnutkov razpisov. Zainteresirani se bodo lahko temeljito pripravili, saj izkušnje kažejo, da je bilo do sedaj preveč administrativnih ovir oz. da je bilo veliko prosilcev zavrnjenih zaradi formalnih razlogov. Poskrbeli bodo tudi za razumne roke, izogibali se bodo razpisom, za katere je že v naprej jasno, da ne bodo mogli porabiti vsega razpoložljivega denarja. Na drugi strani bo država prevetrila postopke za pridobivanje podpor; tako bo šel denar v prave roke. 

Gregor Golobič je skupaj s sodelavkama iz direktorata za tehnologijo pojasnil, kateri razpisi so v pripravi. Temeljiteje so predstavili razpis za podporo raziskovalno-razvojnim dejavnostim v podjetjih in tehnoloških centrih, kjer nastajajo izdelki ali storitve za trg. Lani je bilo za ta razpis namenjenih milijon evrov, letos kar 35 milijonov; razpis naj bi bil objavljen v marcu. Za inovatorje in za tehnološke centre bo na voljo 4,5 milijona evrov.

»Vprašanja in pobude, ki smo jih slišali na današnjem posvetu, nam bodo v pomoč, saj želimo z gospodarstvom doseči partnerski odnos, za kar je nujen dialog. Nekaj vprašanj in pomislekov, ki smo jih slišali danes, smo tudi mi že zaznali kot problem, dobili smo tudi nekaj novih in zelo koristnih pobud. V tako uspešni regiji, kjer sta Dolenjska in belokranjska, smo pravzaprav tudi pričakovali tako ploden posvet. Pomembna je tudi ugotovitev, da smo na isti strani, da gre za partnerski odnos, da govorimo skupni jezik,« je za posvet ocenil minister Golobič.

Nevenka Kregar Velikonja, direktorica podjetja Educell: Posvet je bil vsekakor zelo koristen in zanimiv. Naše podjetje se ukvarja s tkivnim inženiringom in ima prvo v Sloveniji status Ustanove za tkiva in celice. Smo majhno podjetje – imamo le deset zaposlenih. Moje vprašanje je bilo vezano na avansiranje sredstev. Kot smo slišali ministra, vlada že preučuje to možnost, saj se zaveda, da podjetja vse teže dobivajo posojila in jamstva in da je treba olajšati črpanje sredstev oz. priti podjetjem naproti. Slišano na posvetu me navdaja z optimizmom.

Vladimir Bahč – predsednik uprave TPV: Posvet pozdravljam, ker lahko pričakujemo, da bomo s pravočasnim in preglednim informiranjem o razpisih za RR projekte veliko pridobili. Napredek lahko pričakujemo, če uskladimo sedanjo zakonsko regulativo z dobro prakso pri odobravanju in koriščenju evropskih sredstev, ki se je izkazala v drugih državah. Razpise bi lahko izpeljali učinkoviteje, če združimo oz. povežemo delo različnih služb in organov, ki danes parcialno rešujejo svoja ozka področja ter ustvarjajo zmedo in nepreglednost pri iskalcih. 

Brane Kastelec, Krka – direktor Finančnega sektorja: Naše gospodarstvo ima na področju nepovratnih sredstev enkratno priložnost, ki se v prihodnosti ne bo več ponovila. Zato je nujno proces pridobivanja teh sredstev čim bolj približati podjetjem in jim olajšati prijavo projektov. Želimo si več razpisov, poenostavitev razpisnih postopkov in enostavnejše črpanje odobrenih sredstev. Po uspešnem finskem zgledu pričakujemo partnersko sodelovanje med javnimi ustanovami in gospodarstvom v vseh fazah razpisa. Ukrepi, ki jih je predstavil minister Golobič s sodelavci, kažejo na pozitivno spremembe v tej smeri.

Nazaj